ФРАНЦІЯ

Сучасна система французької освіти формувалася протягом останніх двох століть та вва­жається однією з передових. Основні її особливості – перевага державних навчальних закладів і безкоштовність навчання (щоправда, університети стягують зі студентів номі­нальну платню). Особливістю є також практично однакова якість навчання у столиці та у провінції. Правила вступу до вищих навчальних закладів, вартість навчання та дипломи є однаковими для французів та іноземців. Останні становлять приблизно 12% студентів, які одержують вищу освіту у Франції.

Водночас французька освітня система має яскраво виражену національну специфіку. У цій країні своя система дипломів та вчених ступенів, особливий розподіл на цикли. І осо­бливе ставлення до дипломів державних навчальних закладів: їх, як правило, цінують набагато вище ніж дипломи приватних шкіл та університетів.

У Франції налічується 89 державних університетів, де викладають найрізноманітніші дисципліни. Докторантура в них традиційно відкрита для іноземних дослідників: автором кожної четвертої докторської дисертації (PhD) є іноземний докторант.

Вищі школи (Grandes Ecoles) – це специфічні французькі навчальні заклади, які існують паралельно з університетами. У них відбувається дуже суворий відбір студентів, викладання ведеться за найвищими стандартами. Програми навчання передбачають отримання базового ступеню магістра (термін навчання – 5 років) або ступенів проміжних рівнів – бакалавра (bach­elor, термін навчання 3 роки), магістра природничих наук (master of science, термін навчання 4–5 років), магістра-спеціаліста (mastere specialise, термін навчання 6 років).

Спеціалізовані школи доповнюють пропозиції у сфері вищої освіти Франції спеціальностями в таких галузях як мистецтво, мода, архітектура, туризм та готельний бізнес.

Французькі виші відрізняються кількістю студентів, але всі вони гарантують високу якість освіти. Для невеликих університетів характерне різноманіття  дисциплін і велика кількість студентів першого циклу навчання. Університети великих провінційних міст – Лілля, Тулузи, Ліона, Бордо, Гренобля та інших зазвичай відрізняються вузькою спеціалізацією, у них більше студентів другого й третього циклів. Нарешті, у Паризькому окрузі, де зосереджено чверть усіх французьких студентів, можна знайти практично все – бажані факультет, програму, спеціалізацію.

Французька університетська освіта ділиться на три цикли, по закінченню кожного з яких студент одержує відповідний диплом.

Перший цикл розрахований на два роки та завершується іспитом на одержання диплому про загальну (DEUG) або науково-технічну (DEUST) університетську освіту. Багато хто зупиняється саме на цьому щаблі, оскільки це дає можливість знайти непогану роботу.

Другий цикл також складається із двох-трьох років навчання. По закінченні першого року видається диплом ліценціата (licence), а наступний закінчується одержанням диплому магістра (maitrise).

Нарешті, протягом третього циклу поглиблено вивчається обрана спеціальність. Це супроводжується самостійною науковою працею, тему якої претенденти зобов’язані сформулювати до вступу на програму. При успішному закінченні цього етапу видається диплом про спеціальну вищу освіту (DESS) або поглиблену освіту (DEA).

Вступ до французьких навчальних закладів – процес досить складний. Рішення про визнання рівня отриманої вами в Україні освіти таким, що відповідає необхідному, в кожному конкретному випадку ухвалює керівництво університету.

Претендентові, що твердо знає, у якому саме французькому виші він хоче вчитися, найкраще надіслати листа до його приймальної комісії. У листі слід викласти причини, що спонукали зупинити свій вибір саме на цьому навчальному закладі та розповісти про себе. Шанси одержати позитивну відповідь набагато більші у тих, хто провчився рік або два в українському ВНЗ та готовий пожертвувати ними, ставши першокурсником – тільки тепер уже французьким.

Можна  скористатися посередництвом Французького культурного центру. Там можна одержати бланк заяви, до якої слід додати завірений переклад на французьку свідоцтва про народження, атестату про середню освіту, а для студентів – ще й транскрипту (перелік прослуханих у ВНЗ курсів з оцінкою за кожний). Документи можна здати співробітникам центру. При багатьох університетах діють підготовчі курси для іноземців, на які приймають і українських випускників середніх шкіл. Головний наголос у програмах робиться на оволодінні французькою мовою. Після закінчення курсів кожен, хто витримає екзамен, стає студентом даного вишу.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

BOURSES D’ETUDES (СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ). Такі стипендії передбачають стовідсоткове або часткове фінансування. Їх надають студентам, які бажають продовжувати навчання у Франції за магістерськими програмами (при цьому перевага надається тим, хто має намір навчатися  на другому році магістратури – М2). Області вивчення та спеціальності: без обмежень. Основні вимоги:

– наявність отриманого в Україні ступеню бакалавра;

– українське громадянство, статус студента і проживання в Україні на час подачі заявки;

– високий рівень володіння французькою мовою (якщо викладання в рамках обраної магістер­ської програми ведеться нею);

– вік не більше 35 років.

BOURSES DE COUVERTURE SOCIALE (стипендії на покриття витрат із соціального страхування). Ці стипендії надаються урядом Франції й призначаються  студентам, що навчаються за програмами будь-якого рівня (переважно  Licence 3 або Master 1).

BOURSES DE THESE EN COTUTELLE (стипендії для підготовки дисертацій (PhD). Відповідно до спільних програм аспірантури І докторантури їх учасники перебувають у Франції б місяців на рік. Стипендії надаються на 3 роки, складають  витрати на перебування у Франції. Галузі вивчення та спеціальності: без обмежень.

BOURSES D’EXCELLENCE EIFFEL (стипендії Ейфеля для найкращих студентів). Призначені для талановитих іноземних студентів, що бажають продовжити навчання у Франції за чотирма основними напрямками: інженерні науки, економіка та менеджмент, правознавство та політичні науки, державне управління. Для отримання стипендії необхідно звернутися до обраного вищого навчального закладу. У разі ухвалення позитивного рішення, ВИШ спрямує вашу заявку до організації, яка вирішує щодо надання стипендій Ейфеля. Зразок бланку заяви-анкети розміщено на інтернет-сайті: www.egide.asso.fr

Стипендії надаються з осіннього та весняного семестрів.

ПРОГРАМА «КОПЕРНИК» (COPERNIC). Програма орієнтована на молодих економістів, інженерів і юристів з країн Східної та Центральної Європи. Метою є сприяння вивченню сучасних методів менеджменту. Тривалість – 12 місяців, з них 7 місяців навчання в одній з французьких вищих шкіл (Grande Ecoie) і 5 місяців стажування на підприємстві. Термін подачі заявок – щороку до 28 лютого.

BOURSES DE STAGE ET SEJOUR SCIENTIFIQUE (стипендії для проходження навчального стажування або наукового відрядження). Стажування на термін від двох тижнів до шести місяців пропонуються студентам і фахівцям з ви­щою освітою, які бажають підвищити кваліфікацію в сфері своєї професійної діяльності. Галузі вивчення та спеціальності: без обмежень, включаючи медицину, журналістику, кінемато­графію (річне стажування в школі FEMIS), музику (стажування у Вищих національних консерваторі­ях Парижа та Ліона), а також архівну справу.

Основні вимоги: українське громадянство і проживання в Україні; добре знання французької мови; для медичного напряму – не менше 9 років навчання в галузі медицини.

BOURSE DE STAGE LINGUISTIQUE D’ETE (стипендії для проходження літнього мовного стажування). Область вивчення: французька мова. Є стипендії двох видів:

– стипендії для студентів  –  майбутніх викладачів французької мови як іноземної в школах і вищих навчальних закладах;

– стипендії для студентів, що спеціалізуються у будь-якій галузі крім французької мови та вивча­ють її як іноземну; мета стипендії – надання студентам підтримки у вивченні французької та її використанні в майбутній професійній діяльності.

НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ. Багато практичної інформації щодо навчання у Франції ви зможете знайти на сайті http://www.ukraine.campusfrance.org. Різновиди стипендій, каталог доступних стипендій та грантів на даний момент, необхідні документи, специфіка вищої освіти у Франції: тут зібрано всю цю та іншу інформацію. Існує система пошуку за ключовими словами, окремий пошук для претендентів на бакалаврську, магістерську та аспірантську освіту тощо.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Франції в Україні: м. Київ 01901, вул. Рейтарська, 39, тел.: (+38 044) 590-36-00, факс: (+38 044) 590-36-30, www.ambafrance-ua.org

– Французький інститут в Києві: м. Київ 01054, вул. Гончара, 84, тел.: (+38 044) 482 2371, 482 0672, 486 7498; факс: (+38 044) 484 1687, www.institutfrancais-ukraine.com

– CNOUS: www.cnous.fr

– EGIDE: www.egide.asso.fr

– Міністерство у справах молоді, освіти і наукових досліджень: www.education.gouv.fr

– Національне бюро інформації з питань навчання і видів професійної діяльності: www.onisep.fr

– Національна агенція з питань вищої освіти у Франції: www.ukraine.campusfrance.org

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.