ЧЕХІЯ

Чеська освіта якісна й високо цінується в інших державах. Перший університет було засновано в Чехії 1348 року імператором Карлом IV. Він і нині носить його ім’я – Карлов університет. На сьогодні до системи вищої освіти Чеської Республіки входять 62 ви­щих навчальних заклади, з яких 24 – громадські, 4 – державні (три військові учи­лища і поліцейська академія) та 34 – приватні. Близько 38% студентів навчаються в Празі, 21% – в Брно, решта – у таких регіональних центрах як Острава, Пардубіце, Чеське Будейовіце, Пльзень та інші.

Дипломи чеських вишів визнаються працедавцями в усьому світі. Водночас навчатися в Чехії дешевше, ніж у багатьох державах Західної Європи. Громадяни Чехії та іноземці вступають до чеських вишів на абсолютно рівних умовах. Головний критерій – знання чеської мови на високому рівні, оскільки всі абітурієнти мають складати нею вступні іс­пити з профільних предметів (визначаються самим вишем).

Навчання в чеських державних вишах для іноземних громадян безкоштовне (як і для громадян Чехії), якщо воно здійснюється чеською мовою. Якщо студенти навчаються іноземною мовою (за­звичай англійською), то навчання платне – приблизно від 3 до 10 тис. доларів на рік, залежно від престижності вибраного вишу та спеціальності.

Існує мережа приватних вищих навчальних закладів, вони надають освіту переважно в сфері бізне­су, економіки та банківської справи. Навчання в них платне (від 1 до 2,5 тис. доларів в рік з можли­вістю посеместрової оплати), проте ці виші користуються великою популярністю.

Карлов університет у Празі (Charles University), університет ім. Ф. Палацького (Palacky University) у м. Оломоуц та університет ім. Т. Масарика (Masaryk University) у м. Брно є традиційними багатопрофільними вишами університетського типу, що поєднують в собі гуманітарні напрями, природничі науки, теологію та медицину. Серед економічних вузів провідне місце займає Празький економіч­ний університет.

Система вищої освіти в Чехії поділяється на три рівні: бакалаврат, магістратура і докторантура.

Бакалаврат. Середня тривалість навчання 3 роки, випускники здобувають закінчену вищу освіту з наданням ступеню «бакалавр». Щоб отримати цей ступінь, необхідно скласти державний бака­лаврський іспит.

Магістратура. Після отримання ступеню бакалавра можна продовжити навчання за магістерською програмою. Стандартний термін навчання 2 – 3 роки. У цей період допускається зміна вишу або фа­культету. Для навчання за цією програмою необхідно скласти 2 – 3 перехідних іспити з профільних предметів обраної спеціальності, але в багатьох вишах бакалаврів зараховують на магістерську підготовку без іспитів. До складання перехідних іспитів допускаються також студенти (з неповною вищою освітою) з інших країн.

Докторантура. Стандартний термін навчання 2 – 3 роки з подальшим державним іспитом і захистом дисертації. Після закінчення студент отримує академічний титул і ступінь доктора наук (PHD).

Однією зі складових навчання є обов’язкова піврічна практика, завдяки якій  випускники добре підготовлені до трудової діяльності.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Уряд Чеської Республіки фінансує з бюджету здобуття освіти чеськими та іноземними студентами чеською мовою в державних вищих навчальних закладах.

Більшість ВУЗів надає іноземцям можливість оволодіти чеською на спеціальних курсах при підготовчих факультетах.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Чеської Республіки в Україні: м. Київ 01901, вул. Ярославів вал, 34-А, тел.: +38 044 272 68 00,  факс: +38 044 272 68 01, e-mail: kyiv@embassy.mzv.cz

– Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки: www.msmt.cz

– Департамент зарубіжних служб при Міністерстві освіти, молоді та спорту: www.dzs.cz

– Міністерство закордонних справ Чеської Республіки: www.mzv.cz

– Центр вищої освіти: www.csvs.cz

– Інститут мовної та професійної підготовки: www.ujop.cuni.cz

– Празький освітній центр: www.educationcenter.cz

 

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.