ШВЕЦІЯ

У Швеції всі навчальні заклади є державними та надають освіту безкоштовно. Шведські виші прагнуть до універсальності освітніх послуг, що спрощує систему управління та акредитації й призводить до інтенсивніших зв’язків між навчальними закладами та їхніми програмами, можливості зміни вишів студентами та викладачами. Водночас шведські вищі навчальні заклади достатньо самостійні у виборі партнерів та встановленні міжнародних зв’язків.

У Швеції існує загальнонаціональний координаційний та інформаційний центр, що займається питаннями міжнародних контактів – Шведський Інститут (Svenska Institutet). Проте бажаючим продовжити в цій державі освіту, слід спочатку звернутися до обраного навчального закладу та  отримати згоду потенційного наукового керівника (для аспірантів та стажерів-дослідників). Після цього можна звертатися до інституту за фінансовою підтримкою, про яку також буде клопотати обраний заклад.

Вступити до вищого навчального закладу на перший щабель освіти для нерезидента практично неможливо. Для цього, окрім володіння шведською та наявним еквівалентом шведського атестату зрілості, необхідно надати серйозні обґрунтування свого прагнення вступити до вишу саме у Швеції, а також гарантії фінансового забезпечення протягом усього терміну навчання. Значно простіше зареєструватися на спеціальну програму навчання. Про наявність місць та вимоги до аплікантів можна дізнатися у Шведському Інституті. У багатьох вишах є спеціальні міжнародні програми, де навчаються англійською.

Система вищої освіти Швеції двоступенева.

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ. Вища освіта базового рівня здійснюється у формі навчальних курсів. Причому студенти можуть вибрати окремі курси і комбінувати їх. За кожен присуджуються залікові одиниці або бали. Про­тягом одного року необхідно отримати 60 таких одиниць. Диплом (hogskoleexamen) присуджуєть­ся за наявності не менше 120  одиниць (два роки очної форми навчання). Такий диплом можна отримати в усіх університетах та інститутах. Ступінь бакалавра (kandidatexamen) передбачає наявність 180 залікових одиниць, що відповідає 3 рокам навчання. Для отримання наступного ступеню магістра (magisterexamen) потрібно ще 120 залікових одиниць.

ДРУГИЙ СТУПІНЬ. Ступінь ліценціата (licentiatexamen) потребує 120 залікових одиниць (2 роки навчання та дослід­ницької діяльності, включаючи велику дипломну роботу) при існуванні не менше 180 залікових одиниць від першого ступеню вищої освіти. Цей ступінь може присуджуватися як проміжний при навчанні за програмою на здобуття ступеню доктора наук (doktorsexamen). Для отримання докторського ступеню необхідно мінімум чотири роки навчання і 240 залікових одиниць. Док­торська дисертація повинна описувати проведену наукову роботу і включати результати дослі­дження. Обов’язковою вимогою є опублікування й офіційний захист дисертації.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ.

Цілком реально вступити до університету Швеції, одержавши грант на навчання. За інформацією щодо відповідних курсів і програм слід звертатися безпосередньо до університетів та коледжів. Фахівці з роботи з іноземними студентами та члени приймальної комісії можуть надати всю необхідну інфор­мацію і форми заявок.

Процедури подачі заявок різняться залежно від статусу й громадянства кандидата, рівня володіння ним шведською мовою. Форми та терміни подачі заявок також можуть варіюватися. Стипендії роз­поділяє Шведський Інститут.

Детальнішу інформацію можна отримати на інтернет-сайті: http://www.si.se

ПРОГРАМА ВІСБЮ (VISBY PROGRAMME). Основною метою Програми Вісбю (за назвою головного міста острова Готланд) є зміцнення академічних зв’язків та співпраці між Швецією та країнами, що не входять до Європейського Союзу: Білоруссю, Україною та низкою регіонів Росії.

У рамках програми фінансування можуть отримати академічні організації з цих держав. Мереже­вим академічним програмам, в яких беруть участь розташовані в регіоні Вісбю організації, може бути надано підтримку також і на території ЄС – в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

У рамках програми студенти можуть отримати індивідуальні стипендії. При цьому основна їх кіль­кість видається студентам з країн, що не входять до ЄС.

Гранти бувають трьох видів: на реалізацію проектів і налагодження зв’язків між організаціями, ін­дивідуальні стипендії та гранти на короткострокові поїздки. Інформацію про терміни подачі заявок слід уточнювати на інтернет-сайті Шведського Інституту.

ПРОЕКТИ І ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Підтримка проектів і зв’язків між організаціями націлена на стимулювання довгострокового спів­робітництва між вищими освітніми установами.

Фінансову підтримку можуть також отримати ініціативи з освітнього співробітництва між академіч­ними установами та організаціями, пов’язаними з торгівлею, промисловістю, управлінням, культу­рою та засобами масової інформації.

Форма фінансування проектів і контактів між організаціями включає оплату поїздок і проживання. Учасники проектів, зі свого боку, зазвичай виплачують заробітну плату викладачам/науковцям.

Індивідуальні стипендії розраховуються, виходячи з вартості проїзду в країну навчання і у зворотному напрямку, ви­трат на проживання та харчування на період навчання.

Пріоритетними вважаються проекти, спрямовані на розвиток економічних і політичних реформ та ор­ганізаційний розвиток в регіоні дії Програми Вісбю. Вітається активна участь жінок. Заявка повинна бути спрямована шведською або закордонною освітньою установою вищої школи. До неї додаються документи, що підтверджують інтерес учасників до запланованого проекту. Тер­мін подачі заявок – початок березня кожного року. Зразок заявочної анкети і точні дати подання документів можна знайти на сайті Шведського Інституту.

ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ. Такі стипендії призначаються для навчання або проведення досліджень в університетах і коледжах Швеції. Їх надають студентам базової програми навчання, студентам магістерських програм і аспі­рантам на термін від одного місяця до двох років. Програма, за якою планує навчатися кандидат, повинна бути продовженням попереднього етапу навчання. Надаються також стипендії для здій­снення практичних академічних досліджень.

Якщо ви збираєтеся навчатися в Швеції у рамках переддипломної програми, ви насампе­ред повинні бути зараховані освітнім закладом, де збираєтеся здобувати освіту. Для отриман­ня стипендії необхідно надати лист – підтвердження з цього університету. Термін подачі заявок – до початку березня кожного року. Детальніша інформація, форми заявок і точні дати доступні на сайті Шведського Інституту.

Розмір стипендії розраховується, виходячи з вартості проїзду до Швеції і  у зворотному напрямку, проживання і харчування протягом періоду навчання.

ГРАНТИ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ ПОЇЗДОК. Гранти для короткострокових поїздок надають ученим з регіону дії Програми Вісбю для проведення досліджень, лекцій, участі в наукових конференціях у Швеції. Короткострокові поїздки тривають від 1 до 2 тижнів. Розмір гранту розраховується, виходячи з транспортних витрат і витрат на проживан­ня та харчування під час поїздки.

Заявка на гранти для короткострокових поїздок може бути подана максимум на три особи. Якщо її подають на одну особу, то використовується така ж форма, як і для індивідуального гранту (роз­міщено на інтернет-сайті: www.studyinsweden.se).

Якщо заявку подають на двох або трьох осіб, необхідно заповнити спеціальну форму заявки на під­тримку проектів та зв’язків між організаціями (зразок на тому ж сайті).

Заявки на гранти для короткострокових поїздок повинні бути отримані Шведським Інститутом не пізніше, ніж за вісім тижнів до запланованої поїздки.

Надсилати їх слід на таку адресу: Swedish Institute, Box 7434 SE-103 91 Stockholm, Sweden, факс: +46 8 20 72 48 (заявки, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядаються).

ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Представники будь-якої держави, за винятком громадян скандинавських країн, можуть подати за­явку на участь у Програмі стипендій для іноземних студентів.

Ця програма Шведського Інституту спрямована на підтримку студентів, які хочуть вчитися в швед­ських університетах за програмами підготовки магістрів або аспірантів. Стипендії надають незалеж­но від обраної спеціалізації. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Шведського Інститу­ту. Також інформацію про стипендії розміщено на інтернет-сайті: www.studyinsweden.se.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

– Посольство Швеції в Україні: Київ, 01901, вул. Івана Франка, 34/33, тел.: (+38 044) 494-42-70, факс: (+38 044) 494-42-71, www.swedenabroad.com/kiev

– Шведський Інститут: www.si.se

– Офіційний сайт, присвячений навчанню в Швеції: www.studyinsweden.se

– Відділ зі співпраці в галузі наукових досліджень (SAREC), Шведське управління міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SIDA): www.sida.se

– Національне агентство з вищої освіти: www.hsv.se

– Асоціація вищої освіти Швеції: www.suhf.se

Підготовлено за матеріалами мережі Інтернет.