ПРО БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівельний факультет засновано в 1930 році; готує бакалаврів і магістрів по спеціальностях 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»), 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»), 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»), 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання. По спеціальності ПЦБ випускники дипломуються на 7 випускних кафедрах, крім того є програми підготовки: «Реконструкція будівель і споруд» та «Вартісний інжиніринг в будівництві».

Термін підготовки бакалаврів – 4 роки (заочно – 5 років),
магістрів – 1 рік 4 місяці.

Випускники будівельного факультету є фахівцями з проектування, спорудження та експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд. Вони можуть обіймати такі посади:

 • майстер та виконроб виробничих підрозділів будівельних підприємств;
 • конструктор, керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій;
 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • керівник малих підприємств у будівництві та інших галузях;
 • керівник будівельного підприємства, установи чи організації;
 • керівник управління міським комунальним господарством;
 • керівник з питання управління та планування розвитком міських територій;
 • керівник комунальних підприємств, установ і організацій.

 Місія факультету – готувати висококваліфіковані кадри, які знають секрети зведення сучасних будівель і споруд та вміють реалізовувати їх на практиці.

Освітній процес на будівельному факультеті забезпечують понад 200 науково-педагогічних працівників. Серед них близько 50 професорів та 120 доцентів.

На факультеті одночасно навчаються майже дві тисячі студентів (третина – заочно), понад 50 аспірантів (за дев’ятьма спеціальностями) та докторанти. Працює програма подвійного диплому магістра будівельного факультету КНУБА з факультетом будівництва і архітектури Люблінської політехніки та факультетом будівельної інженерії Краківського Політехнічного Університету (Польща).

Всі випускники працевлаштовуються в будівельних компаніях, проектних та наукових закладах Києва, інших міст України.

Студенти здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра за чотирма спеціальностями:

 • Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»). Профіль фахівця:проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.
 • Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»). Профіль фахівця:розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.
 • Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік і аудит»). Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.
 • Економіка (спеціалізація «Економіка підприємства»). Профіль фахівця:підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

Для проведення навчальних та наукових досліджень при кафедрах факультету створено 8 науково-дослідних лабораторій.

Декан факультету: д.т.н. професор
Іванченко Григорій Михайлович
До складу факультету входять 13 кафедр:

 • економічної теорії, обліку і оподаткування;
 • будівельної механіки;
 • опору матеріалів;
 • залізобетонних і кам’яних конструкцій;
 • геотехніки;
 • технології будівельного виробництва;
 • організації та управління будівництвом;
 • економіки будівництва;
 • металевих і дерев’яних конструкцій;
 • теоретичної механіки;
 • українознавства;
 • основ інформатики;
 • менеджменту в будівництві.