Наукова діяльність кафедри

 • теоретичні основи архітектури будівель та споруд: соціально-економічні, типологічні, естетичні, екологічні (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доцент Шило Н.М., к. арх., доцент Кедровський П.П.);
 • законодавче та нормативне забезпечення архітектурної діяльності (к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к.арх., доц. Книш В.І.);
 • висотне будівництво (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доц. Рогожнікова О.Є.);
 • методика наукових досліджень в архітектурі (к.арх., доц. Хараборська Ю.О.,);
 • оздоблення та опорядження архітектурних об’єктів (д.т.н., проф. Самойлович В.В.);

2019 р.

 • Статті та публікації у фахових виданнях
  1. Тенденції вирішення інтер’єру реабілітаційного центру іпотерапії.
   INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar». Warsaw: RS Global Sp. z O.O./ 11(29), November 2018, 13-18.Ковальська Г. Л., Обиночна З. В.,
  2. Аспекти запровадження нових форм навчання студентів-архітекторів у закладах вищої освіти України
   Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 3 (27), P. 10-12.DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10001
   Ковальська Г.Л.
   Бібер С.Г.
  3. Формування освітніх округів в межах об’єднаних територіальних громадІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення», м. Херсон, 5-6 березня 2019 р. Херсонский державний аграрний університет
   Ковальська Г.Л.
  4. Формування освітніх кластерів у міській забудовіНауково-практична конференція «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку», м. Київ, КНУБА, 27 березня 2019 р.Ковальська Г.Л.
  5. Територіально-просторовий розвиток мережі навчальних закладів в умовах обмежених земельних ресурсів
   Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
   «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», м. Кременчук, 26,27 березня 2019 р.Ковальська Г.Л.
  6.   Smilka V.A. Detection of Reflexive Signs in Town Planning Systems of Ukraine and Republic of Belarus. Science & Technique. Minsk, Belarus. 2018; 17(2):123-129. DOI:10.21122/2227-1031-2018-17-2-123-129. (збірник включено до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, DOAJ, РІНЦ, Google Scholar).https://sat.bntu.by/jour/article/view/1499

2018 р.

 

 • Статті та публікації у фахових виданнях

 

 1. Книш В.І., Яблонська Г.Д. Сучасні тенденції вітчизняної практики будівництва багатоквартирного житла Н-т збірник – Містобудування та територіальне планування, К., КНУБА, вип. 66, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf
 2. Самойлович В.В., Гросс Д.В. Ефективні архітектурно-конструктивні системи для формування соціального та доступного житла середньої поверховості Н-т збірник – Містобудування та територіальне планування, К., КНУБА, вип.. 66, 2018                                                          http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf
 3. Кахрізі Ш., Хараборська Ю. О. Основи створення еко-шкіл Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018                    http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 4. Ель Алжі Омар, Пекер А. И. Формування торгово-розважальних центрів як територіальних об’єктів. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 5. Литвиненко О. Ю., Книш В. І. Засоби відтворення загально громадського простору у проектуванні багатоквартирного житла в умовах надущільнення забудови Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018                    http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 6. Ломига М. Г., Хавхун Г. М. Камін в інтер’єрі Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018                                                    http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 7. Ладо Бениаидзе, Хараборська Ю. О. Розвиток енергоефективного житлового будівництва середньої поверховості Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 8. Зейналов К. Ш., Хараборська Ю. О. Енергоефективні технології та їх роль у формоутворенні архітектури. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 9. Хараборська Ю. О., Сухаревський К. В. Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 10. Шило Н. М., Мельник О. Р. Форма як психологічний чинник, що впливає на сприйняття архітектурного об’єкта Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 11. Верес М. К., Олійник О. П. Типологічні особливості сільських шкіл України кінця ХІХ ст. початку ХХ ст Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 12. Левківська С. А., Хараборська Ю. О. Формування зелених елементів у внутрішній структурі будівель і споруд. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 13. Івашко О. Д. Ес1 Łódź нове життя колишньої теплоелектростанції Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf
 14. Івашко О. Д. Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе,35) Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018                                                https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 15. Запорожець Х.Р., Кравченко І.Л. Особливості проектування багатоповерхових житлових комплексів з обслуговуванням Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 16. Шашкіна С.В., Самойлович В.В. Деякі аспекти використання енергозберігаючих технологій в архітектурі Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 17. Малишенко О.А., Пекер А.Й. Комунальне житло нового типу, як відповідь на сучасні соціально-економічні проблеми  Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018

 

Розробки, які впроваджено у 2018 році ( І половина)

 

№ з/п Назва та автори розробки Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата впровадження Результати, які отримано підрозділом від впровадження
1 Сучасні стильові рішення громадських будівель.

Проф. Юнаков С.Ф., асп. Сухаревський К.В.

Адаптація сучасних технологій оздоблення фасадів в історичній забудові М. Київ, р-н Подільський, вул.. Спаська, 31 Весна 2018 Удосконалення архітектурно-художніх якостей забудови в історичному середовищі

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

 

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати та публікації
КНР Адміністрація м.Харбін Розробка індустріального парку «Київська Русь» в м. Харбін Договір про співпрацю Проектна документація та стаття в періодичних виданнях
Робота виконувалась спільно з кафедрою «Інформаційних технологій в архітектурі» керівник С. Михальченко

 

 Публікації, конференції, виставки

 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць
-“-            обліково-видавничих аркушів:
з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:
-“-             обліково-видавничих аркушів:
з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
2 Опубліковано підручників, всього одиниць: 1
-“-                  обліково-видавничих аркушів: 500
з них, з грифом МОН, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 1
-“-            обліково-видавничих аркушів: 180
з них:. з грифом МОН, усього одиниць:
-“-             обліково-видавничих аркушів:
4 Кількість публікацій (статей),усього одиниць:
з них: статей  у зарубіжних виданнях, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
В тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:
8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів, наукових шкіл) 1
з них:  міжнародних
в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  всього
9 Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього
10 Взято участь у виставках, всього :  у національних
11 у міжнародних
12 Кількість експонатів
13 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, установами, організаціями, а також  договорів та контрактів на виконання науково-дослідних робіт

 

 Наукова робота студентів

 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 258
2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 34
з них:   –  з оплатою із загального фонду бюджету
–  з оплатою із спеціального фонду
3 Кількість студентів – учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 2
4 Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами  2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 1
” – на міжнародних олімпіадах
5 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
6 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1
7 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 16
з них: самостійно 1
8 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
9 Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

 

 

Відомості про академіків, член-кореспондентів, лауреатів премій, які працюють в підрозділі за основним місцем роботи

 

№№

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Звання Назва академії
1. Ковальський Леонід Миколайович Дійсний член Академія архітектури України
2. Юнаков Сергій Федорович Заслужений архітектор України,

дійсний член

Академія архітектури України
3. Гусаков Володимир Миколайович Дійсний член, заслужений архітектор України Академія архітектури України

Академія будівництва України

4. Книш Валерій Іванович Член-кореспондент Академія архітектури України
5. Молож Олександр Єгорович Заслужений архітектор України

 

 2017 р.

 

 

 • Статті та публікації у фахових виданнях

 

наукові праці у зарубіжних виданнях

 1. Knysh V.I., Knysh M.V. Imperfect legislation and ordeals in investment – construction industry of Ukraine ORT Publishing.                                                                                                                                         http://www.ortpublishing.de/
 2. Ковальський Л.М., Смилка В. А. Обзор европейских программ системного исследования городских территорий. Системный анализ и прикладная информатика. – Республика Беларусь, Минск.: БНТУ, 2017, с. 7 https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/34308/Obzor_evropejskih_programm_sistemnogo_issledovaniya_gorodskih_territorij.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Ковальський Л.М., Крыжантовская О.А. Рыжова Е.Н. Современные тенденции в проектировании высших учебных заведений Украины The scientific heritage» Выпуск №16 от 27.10.2017, с. 9                                        http://tsh-journal.com/ru/journal/

 

наукові праці у фахових виданнях

 1. Хараборська Ю.О., Сухаревський К. Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури Архітектурний вісник / К.,КНУБА, 2017, вип. 11                          https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-11-2017
 2. Хараборська Ю.О., Седел Окасса Муеле. Проблеми проектування та будівництва ТРЦ в республіці Конго. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.,  К., КНУБА, № 48, 2017 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf
 3. Кравченко І.Л. Основні аспекти викладання спецкурсу “Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва” для 5 курсу. – Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Випуск №47. Київ КНУБА, 2017.            http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201747.pdf
 4. Книш.В.І., Кайтанюк А.А. Сучасні тенденції і спрямування розвитку східно-азіатського регіону до світового лідерствау створенні багатоквартирного житла і задоволення попиту на архітектуру. Архітектурний вісник. Науково-технічний збірник. Випуск №11-12. Київ КНУБА, 2017. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-11-12-2017
 5. Сніжко М. С. Архітектурно-екологічне формування атріумних просторів у житлових будівлях. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Випуск №48. Київ КНУБА, 2017. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf
 6. Гомон О. О. Методика проектування навчально-виховних комплексів на основі уніфікованих блок-модулів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Випуск №48. Київ КНУБА, 2017.                                                                                                http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf
 7.  Пекер А. Й., Іванченко А. С. Основные пути повышения энергоэффективности жилых зданий и возможность дальнейшего развития применения инновационных энергосберегающих технологий в строительстве Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Випуск №47. Київ КНУБА, 2017.                                                                              http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201747.pdf
 8.  Ковальський Л.М., Кравцов Д.С. Багатоповерхові спортивні комплекси при вищих навчальних закладах «Архітектурний вісник КНУБА», 2017                                               https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-11-12-2017
 9.  Книш В.І., Буравченко С.Г. Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуванням регіонально-лідіруючих методик та ієрархічної структури факторів впливу. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск №64. К., КНУБА, 2017 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf
 10.  Самойлович В.В. Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск №63. К., КНУБА, 2017 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf
 11.  Кедровська І.П. Закономірність композиції Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск №63. К., КНУБА, 2017 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf
 12.  Книш В.І. Зростання анти-архітектурних тенденцій і протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості та обґрунтування термінологічного нововведення поняття динаміки у сучасну теорію архітектури. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск №63. К., КНУБА, 2017 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf

 

 • Тези доповідей у міжнародних конференціях

 

 1.  Хараборська Ю.О., Сухаревський К.В. Проблеми, прийоми та приклади будівництва сучасної архітектури в історичному контексті ІІІ міжнародна науково-практична конференція /Архітектура  Історичного Києва. Контекст і втручання / КНУБА, 24.11.2017
 2. Книш В.І. Монеотократичне втручання в архітектурно-історичний контекст, а також про те, куди прямує містобудування ІІІ міжнародна науково-практична конференція /Архітектура  Історичного Києва. Контекст і втручання / КНУБА, 24.11.2017
 3. Самойлович В.В. Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів і інтер’єрів пам’яток архітектури ІІІ міжнародна науково-практична конференція /Архітектура  Історичного Києва. Контекст і втручання / КНУБА, 24.11.2017

 

Публікації, конференції, виставки

 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
Опубліковано підручників, всього одиниць:
обліково-видавничих аркушів:
  з них, з грифом МОН, усього одиниць:
обліково-видавничих аркушів:
3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
з них: з грифом МОН, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
4 Кількість публікацій (статей), усього одиниць 23
обліково-видавничих аркушів 5,3
8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) 4
В т.ч. які зареєстровані у МОН, всього 1
10 Взято участь у виставках, всього 2
у національних 1
11 Кількість експонатів (робіт) 5

 

Наукова робота студентів

 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 260
2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР (магістри), усього осіб 21
З оплатою із загального фонду бюджету
З оплатою із спеціального фонду

 

Відомості про академіків та членів кореспондентів

 

№№

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Звання Назва академії
1. Ковальський Леонід Миколайович Дійсний член Академія архітектури України
2. Юнаков Сергій Федорович Заслужений архітектор України,

дійсний член

Академія архітектури України
3. Гусаков Володимир Миколайович Дійсний член, заслужений архітектор України Академія архітектури України

Академія будівництва України

4. Книш Валерій Іванович Член-кореспондент Академія архітектури України
5. Молож Олександр Єгорович Заслужений архітектор України

 

 

 2016 р.

 

 • Статті та публікації у фахових виданнях

 

 1. Книш В.І., Куровський Г.К. Методика об’ємно-просторової організації багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних інтегральних структур об’єктів нерухомості Досвід та пер спективи розвитку міст України – Містобудування та об’ємно-просторове планування – К., Гіпроград – №30, 2016  http://dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=57
 2. Хараборська Ю.О., Сушко П. С Деякі особливості забудови в історичному середовищі (на прикладці м. Київ) Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 3. Сухаревський К.В.  «Цегляний стиль» в архітектурі університетських будівель України в другій половині XIXст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 4. Яненко О.І. Визначення та виявлення та розвиток адаптивної арзітектури Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 5. Акопнік С.В., Шило Н.М., Нівін С.І.  Прийоми просторової організації міського житлового середовища  Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 6. Кравченко І.Л., Загородня Є.О. Модульне проектування класів та лабораторій позашкільного навчального закладу наукового спрямування Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 7. Самойлович В.В., Гусейнов Е.Т. Обґрунтування перспективних архітектурних рішень готелів в туристичній сфері азербайджану Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf
 8. Ліповцева К.Д. Класифікація закладів, що подібні за функцією до реабілітаційних центрів повного циклу для безпритульних Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №42, 2016 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf

 

    Публікації, конференції, виставки

 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць 1
обліково-видавничих аркушів 8,3
з них: з грифом МОН, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
4 Кількість публікацій (статей), усього одиниць 10
обліково-видавничих аркушів 2,4
8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) 1
В т.ч. які зареєстровані у МОН, всього 1
10 Взято участь у виставках, всього 1
у національних 1
11 Кількість експонатів (робіт) 6

 

Наукова робота студентів

 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 348
2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР (магістри), усього осіб 17
З оплатою із загального фонду бюджету
З оплатою із спеціального фонду

 

Відомості про академіків та членів кореспондентів

 

№№

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Звання Назва академії
1. Ковальський Леонід Миколайович Дійсний член Академія архітектури України
2. Юнаков Сергій Федорович Заслужений архітектор України,

дійсний член

Академія архітектури України
3. Гусаков Володимир Миколайович Дійсний член, заслужений архітектор України Академія архітектури України

Академія будівництва України

4. Книш Валерій Іванович Член-кореспондент Академія архітектури України
5. Молож Олександр Єгорович Заслужений архітектор України

 

 

 2015 р.

 

 • Статті та публікації у фахових виданнях
 1. Ковальський Л.М., Марінова І.О. Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови. Досвід та перспективи розвитку міст України. – Діпромісто, – № 27, 2015                                http://dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=57
 2. Хараборська Ю.О., Сушко П. С Особливості забудови в історичному середовищі (на прикладці м. Київ), 2015  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 3. Ліповцева К.Д. Класифікація закладів, що подібні до реабілітаційних центрів для безпритульних. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №38, 2015                                                                                  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 4. Смілка В.А. Структура містобудівного моніторингу. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №38, 2015                                                        http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201538/201538.pdf
 5. В. І. Книш, І. О. Іщенко Питання висотного будівництва в історичному середовищі міста Києва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №41, 2015 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 6. О. Д. Івашко Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №41, 2015                                  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 7. В. І. Книш Житлове будівництво в центрі: надбприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №40, 2015 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201540.pdf
 8. Ю. В. Соколова Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- К., КНУБА, – №40, 2015 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201540.pdf

 

1 Опубліковано монографій, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів:
З них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:
обліково-видавничих аркушів:
3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць 1
обліково-видавничих аркушів 110
з них: з грифом МОН, усього одиниць
обліково-видавничих аркушів
4 Кількість публікацій (статей), усього одиниць 24
з них: у зарубіжних виданнях, 1
обліково-видавничих аркушів: 10
В тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних (Scоpus, Wedometrics), усього одиниць:
8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) 1
З них міжнародних: 1
В т.ч. які зареєстровані у МОН, всього
9 Кількість виступів на міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, всього 1
10 Взято участь у виставках, всього у національних 1
У міжнародних: 2
11 Кількість експонатів (робіт) 14

 

Наукова робота студентів

 

1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 340
2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР, усього осіб 19
З оплатою із загального фонду бюджету
З оплатою із спеціального фонду
3 Кількість студентів – учасників 2 туру олімпіад, усього
5 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1
6 Кількість переможців конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
7 Кількість опублікованих статей за участю студентів, всього 15
З них самостійно 5

 

    Відомості про академіків та членів кореспондентів

 

№№

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Звання Назва академії
1. Гусаков Володимир Миколайович Дійсний член,  заслужений архітектор України Академія архітектури України

Академія будівництва України

2. Ковальський Леонід Миколайович Дійсний член Академія архітектури України
3. Книш Валерій Іванович Член-кореспондент Академія архітектури України
4. Юнаков Сергій Федорович Заслужений архітектор України
5. Молож Олександр Єгорович Заслужений архітектор України

 


Список наукових та навчально-методичних праць

доктора архітектури, професора Ковальського Л. М.

2013-2018 рр.

 

Назва Видавництво, журнал (номер, рік) Кіл-ть стор-к Співавтори
Підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації (1980-2018 рр.)
1. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд

 

Підручник. КНУБА. 2018 . 495 Лях В.М.

Дмитрук А.Ю.

Ковальська Г.Л.

Кащенко Т. О.

2. Архітектура будівель та споруд. Теоретичні основи Навчальний посібник. КНУБА. 2014 .

 

90 Самойлович В.В.

Шило Н.М.

Смілка В.А. та ін.

3. Курсове архітектурне проектування Навчальний посібник. КНУБА. 2018 .

 

140 Шило Н. М.,

Хараборська Ю. О.

Кравченко І. Л. ін

Статті у фахових виданнях
4. Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти

 

 

Стаття у збірнику «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Вип. 37, К.:КНУБА, 2014, С364-371 8 Рижкова К.
5.

 

Досвід формування науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах

 

Стаття у збірнику «Архітектурний вісник КНУБА», 2014, С. 280-285 6
6. Архітектура закладів освіти, як один з головних аспектів культурології міста

 

Стаття у збірнику наукових праць, вип.24«Досвід та перспективи розвитку міст України».. Діпромісто. 2014- С.170-177

 

7
7. Архітектурне середовище та дизайн шкіл майбутнього

 

 

 

Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст.

Збірник наук. праць ПНПУ ім..В.Г, Короленко. Полтава 2915. С. 26-29

 

5
8. Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови ( на прикладі м. Дніпропетровська)

 

Стаття у збірнику наукових праць, вип..27 . «Досвід та перспективи розвитку міст України».. Діпромісто. 2015- С.170-177

 

6 Мерилова И.А.

 

9. История формирования и современные проблемы развития сети кредитно-финансовых учреждений в Одесской области

 

Стаття у зб. Наук. праць, вип.29«Досвід та ерспективи розвитку міст України».. Діпромісто. 2016 С. 127-132 6 Колесник О.В.

 

10. “Современные тенденции в проектировании высших учебных заведений Украины

 

«The scientific heritage»

Выпуск №16 (16) от 27.10.2017, С.45-51

7 Крыжантовская О.А.

Рыжова Е.Н.

11. Обзор европейских программ системного исследования городских территорий

 

 

 

Системный анализ и прикладная информатика. – Республика Беларусь, Минск.: БНТУ, 2017, С.20-26 6 Смилка В. А.

 

 

12. Багатоповерхові спортивні комплекси при вищих навчальних закладах

 

Стаття у збірнику «Архітектурний вісник КНУБА», 2017, С. 280-285 5 Кравцов Д.С.