НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Тематика науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

(НДР (ДКР)) кафедри теорії архітектури:

«Теоретичні основи архітектури громадських

будівель та комплексів»

Державний реєстраційний номер наукової тематики:

0117U005420

Термін виконання роботи:

грудень 2017 – грудень 2022

 

повернутись на головну сторінку кафедри