Методична та наукова робота кафедри архітектурних конструкцій

2019 р

 1. L.Kutsenko, V.Vanin, O.Semkiv, L. Zapolskiy, O. Shoman, G.Morozova, V. Danulenko, B. Kryvoshei, O. Kovalov Geometrical modeling of the unfolding of spatial rod structures, similar to the four. //link pendulum in weightless Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№5/2(95)2018), Аpplied Mechanics, Vol 5, No 7(95) (2018), p. 70…80 SCOPUS http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141855
 2.  Virchenko, O. Sergeychuk, I. Usenko Аpplying using structural-parametricgeometric models forrational designof technological processes in mechanical engineering. // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 570-574  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27308
 3.  О. Sergeychuk, G. Virchenko,  I. Usenko Optimization of forms and size of windows for energy conservation // International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 399-403 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27278
 4. Kutsenko, O. Semkiv, A. Kalynovskyi, L. Zapolskyi, O. Shoman, G. Virchenko, V. Zhuravskij, V. Danylenko, N. Ismailova Development of a method for a computer model of a trajectory for the movement of a load of swinging spring // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ( (№1.2019), Аpplied Mechanics,  Vol 2, No 5 (95) (2019), p. 60…73 SCOPUS // http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/154191/157157
 5. Гетун Г.В., Запривода В.І. Вимоги до теплотехнічних  показників огороджувальних конструкцій будівель // ж – л «Вісник будівельника», № 1(10), лютий 2019 р. https://vb.net.ua/wp-content/uploads/2018/12/vb44.pdf
 6. Запривода В.І., Запривода А.В. Активні і комбіновані сонячні будівлі ( продовження, початок №5 (8) / 2018) // ж -л «Вісник будівельника» №2 (11) квітень 2019 р. https://vb.net.ua/wp-content/uploads/2019/04/VISNYK-BUD-02-2019_PRESS-42.pdf
 7. Запривода В.І., Запривода А.В. Акумулятори накопичення  тепла, що використовуються в геліосистемах // ж – л «Вісник будівельника» №5 (13) жовтень 2019 р. друкується…
 8. Мартинов В.Л., Запривода А.В. Сонячні колектори – один із основних  елементів геліосистеми. // Ж – л «Вісник будівельника» №3 (12) червень 2019р. https://vb.net.ua/wp-content/uploads/2019/06/VISNYK-BUD-03-2019-42.pdf
 9. Запривода А.В. До питання геометричного моделювання зон сонячної радіації (СРЗ)на поверхнях оболонок на прикладі гіперболічного параболоїда. // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Вип. 95, – К.: КНУБА, 2019р. видається
 10. Galyna V. Getun, Svitlana I. Botvinovska, Nataliia F. Kozak, Andrii V. Zapryvoda, Hanna H. Sulimenko  Envelope Life Cycle Costing of Energy-Efficient Buildings in Ukraine // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-10, August 2019 https://www.ijitee.org 

2018 р

 1. Запривода А.В., Запривода В.І. «Пасивний сонячний будинок» ж-л «Вісник будівельника» №4, К., 2018р. –
  https://vb.net.ua/wp-content/uploads/2018/02/VISNYK-01-2018-46-46.pdf
 2. Гетун Г.В., Запривода В.І. «Гармонізація нормативних документів України з європейськими стосовно вимог до пожежної безпеки» – ж-л «Вісник будівельника» №6, К., 2018р.
  https://vb.net.ua/wp-content/uploads/2018/08/VISNYK-BUD-04-2018-43-43.pdf
 3. Запривода А.В., Запривода В.І. «Активні і комбіновані сонячні будинки» – ж-л «Вісник будівельника» № 8, К., 2018р.
  https://vb.net.ua/visnyk-budivelnyka-vypusk-4-2018/
 4. Андропова О.В.Моделювання потоку сонячних променів, відбитих від фасадів/ Робоча програма та тези доповідей восьмої науково-практичної конференції. «Енергоінтеграція-2018». К.:КНУБА, 2018./ с.42-43
 5. Андропова О.В., Козак Ю.В. Аналітична побудова тіньової маски світлопроріза/ Сучасні проблеми моделювання: зб.наук.праць/ МДПУ ім.Хмельницького; Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Хмельницького, 2018.-вип.11. с.8-12
 6. Андропова О.В., Козак Ю.В. Автоматизація процесів побудови тіньової маски світлопрорізу Тези доповідей 20 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Хмельницького, 2018. с.4
 7. Гетун Г.В. Мельник В. А.,Мельник К. А. Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах/«Будівельні конструкції» НДІБК, 2018 р.
 8. Афанасьєва Л. В., Гетун Г.В., Безклубенко І. С., Демідова О. О. Підготовка магістрів КНУБа за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» //Збірнику трудів ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4-13 січня 2018 р.
 9. Афанасьєва Л. В., Гетун Г.В. Особливості руйнування бетону під дією високошвидкісного удару// Збірник трудів ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4-13 січня 2018 р.
 10. Безклубенко І. С., Баліна О. І., Гетун Г.В. Особливості викладання вищої математики в технічному вузі/ Збірника трудів ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4-13 січня 2018 р.,
 11. Гетун Г.В., Лесько І. М. Вибір оптимальних конструктивних рішень суміщених покриттів будівель з урахуванням їх життєвого циклу //«Містобудування та територіальне планування», в. , 2018 р., с. 381…385
 12. Гетун Г.В., Михальченко С. В., Товбич В. В,
  Кисіль О. В.
  Особливості проектування споруд пенітенціарного призначення//«Будівельні конструкції теорія і практика» вип. 2, 2018 р., с. 170-178
 13. Плоский В.О., Гетун Г.В., ., Тимофєєв М. В., Запривода В. І. Енергоефективний багатоквартирний житловий будинок// Навчальний посібник з грифом КНУБА, К.: «КНУБА», 2018 р., 192 с.
 14. G. Tuluchenko, G. Virchenko, G. Getun.
  V. Martynov, M. Tymofieiev.
  Geneualization of one algorithm for constructing recurrent splines// Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№2/4(92)2018), Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 2, No 4 (92) (2018), p. 53…62
 15. Гетун Г.В., Запривода В.І.Гармонізація нормативних документів України з європейськими стосовно вимог до пожежної безпеки будівель// Журнал «Вісник будівельника», № 3 (6), червень 2018, с.42…47
 16. Гетун Г.В., Назаренко І. І., Гаркавенко О. В. Віхи історії будівництва в України// Академія будівництва України Роки творення 01.06.2018, с.12…43
 17. Гетун Г.В., Лесько І. М. Врахування вартості життєвого циклу при проектуванні суміщених покриттів будівель//«Енергоефективність в будівництві та архітектурі», в. 11, 2018 р., с.
 18. Кожедуб С.Д. Розробка розділів стандарту: «Розробка проекту стандарту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Об’єкти будівництва. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу»
 19. Мартинов В.Л.. Розробка розділів стандарту: «Розробка проекту стандарту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ. Об’єкти будівництва. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу»
 20. Сергейчук О.В.Розробка розділів стандарту: «Розробка проекту стандарту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ. Об’єкти будівництва. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу»
 21. Мартинов В.Л., Кожедуб С.А.«Минимизация обьёма строительных материалов при термомодернизации зданий в университетских кампусах» / В.Л. Мартынов, С.А. Кожедуб – наук.-техн. збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» – К.: НДІБМВ – 2018.
 22. Сергейчук О., Кожедуб С. Критеріальна оцінка біосферосумісності будівельних об’єктів на основі використання функції бажаності харрінгтона // Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2018» : матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2018. – С. 23-24.
  https://www.ei-conf.com/ua/index.html
 23. Тимофєєв М.В.Комплексна оцінка кліматичних умов житлової забудови / М.В. Тимофєєв, О.В. Сергейчук, Г.В. Шамріна: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018. – 132 с. ISBN 978-966-627-186-3 (44 авт)
  Тимофєєв М.В. Розрахунки енергоефективності будівель / М.В. Тимофєєв, Г.Г. Фаренюк: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018. – 140 с.
  ISBN 978-966-6276-188-7 (100 авт)
 24. Сергейчук О.В.Тимофєєв М.В., Шамріна Г.В.Комплексна оцінка кліматичних умов житлової забудови: навчальний посібникК.: КНУБА, 2018. -131 с
 25. Сергейчук О.В., Кожедуб С..А.Розробка критеріальної оцінки енергоефективності та екологічності будівельних об’єктів// Енергоефективність в будівництві та архітектурі. –– К.: Кнуба, 2018.– Вип. 11. – С.
 26. Егорченков В.В.Багатопараметрична оцінка середовища будівель з використанням точкового числення прямий шлях до їх енергоефективності // Энергоэффективность в строительстве и архитектуре/Научно-технический сборник. Ответственный редактор Н.М. Куликов. – К.: КНУСА, 2018. Фахове видання
 27. Ефективність середовища будівель на підставі багатопараметричної оцінки з використанням точкового числення//Тези доповіді VIII Міжнародна науково-практична конференція “ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ – 2018”
  «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»
 28. Малишев О.М.Метод розрахунку на сейсмічні навантаження при зміні інтенсивності / Костира Н.О., Юрченко В.І. // Вісник будівельника (будівництво: контроль та нагляд) – К., квітень 2018. – Вип.2 (5). – С. 44-47.
 29. Sergeychuk O.V., Kozhedub S.Criteria assessment of biosphere compatibility construction objects using the function of desirability by Harrington// Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві : робоча програма та тези доповідей сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Енергоінтеграція-2018» (25-27 квітня 2018 р., Київ) – К. : КНУБА, 2018. – С. 23.
 30. Sergeychuk O.V.Martynov V.Usenko D.
  The definition of the optimal energy-efficient form of the building// International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 667-671
 31. Плоский В.О., Гетун Г.В., Мартинов В.Л., Сергейчук О.В., Віроцький В.Д.. Запривода В.І., Кріпак В.Д., Лавриненко Л.М., Малишев О.М.Архітектура будівель і споруд. Технічна експлуатація будівель .– Київ 2018р с.564
 32. Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Тимофеев Н. В.Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№2/4(92)2018);
 33. Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 2, No 4 (92) (2018), p. 53…62 Geneualization of one algorithm for constructing recurrent splines; http//orsid.ord/0000-0002-3317-3456
 34. Сергейчук О. В. Мартинов В. Л. International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 667-671
  Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET;
 35. Андропова О.В. Класифікація будинків і споруд за вимогами до норм інсоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». К.:КНУБА, 2017.Випуск 9. с.11-16
 36. Андропова О.В.,Рубан О.В.,Бончик В.Ю. Аналіз зовнішніх сонцезахисних пристроїв на прикладі архітектурно-просторової металевої сітки /Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». К.:КНУБА, 2017.Випуск 9. с.17-26
 37. Андропова О.В. Класифікація будинків і споруд за вимогами до норм інсоляції /Робоча програма та тези доповідей сьомої міжнародної науково-практичної конференції. Інтегровані технології в архітектурі та будівництві «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». К.:КНУБА, 2017 с.55
 38. Андропова О.В Методика визначення проектного простору нового будинку в існуючій забудові/ Сучасні проблеми моделювання: зб.наук.праць/МДПУ ім.Хмельницького; Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Хмельницького, 2017.-вип.8. с.15-19
 39. Андропова О.В Моделювання проектного простору нової забудови/ Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Хмельницького, 2017. с.4
 40. Andropova O.,Kozak Y.Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists «BUILD MASTER CLASS». Kiev.Ukraine.2017
 41. Плоский В. О.,Гетун Г.В, Тимофєєв М. В., Запривода В. І.Енергоефективний панельний житловий будинок/ Навчальний посібник з грифом КНУБА, К.: «Ліра-К», 2017 р., 189 с.
 42. Мартинов В. Л. До питання збереження образу історичних будинків при використанні фотоелектричних модулів у навчально-житлових університетських комплексах [Текст]/
 43. Хорсев Д.,Корба Д./ Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика та дизайн»– Київ, КНУБА 2017. – С.36-41.
 44. Martynov V. Оptimization of ploting photoelectric modules on construction grants in educational housing university campaigns [Text] / Martynov V. Corba D. Ekele Diamandga Remi // International scientific-practical conference of young scientists BUILD- MASTER- CLASS-2017 – Kuiv, KNUCA – P. 74.
 45. Плоский В. О., Товбич В. В., Панько О. М., Кожедуб С. А.Щодо розробки методології системного застосування енергоефективних заходів у історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах// Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2017» : матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 64-65. https://www.ei-conf.com/ua/index.html
 46. Kozhedub S. On the certification of objects of green building – Conference program and proceedings of International Scientific-Practical Conference of Young Scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017» – Кyiv, KNUCA -2017 – 263p. https://www.bmc-conf.com/ua/index.html
 47. Сергейчук О.В., Фаренюк Г., Фаренюк Є, Тимофєєв М.,Павлюк П.,
  Пирков В.
  Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2016 К.: Мінрегіон України, 2017. – 33 с.
 48. A.T. Dvoretsky, M. A. Morgunova, O. V. Sergeichuk,
  A. B. Spiridonov
  Methods of designing immovable sun protection devicesLight & Engineering, Vol. 25, No. 1 (2017) , pp. 115-120
 49. Сергейчук О.В., Егорченков В.О., Радомцев Д.О.Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями //Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання –– К.: КНУБА, 2017.–Вип. 23. – С. 25-30
 50. Сергейчук О.В. Новое поколение строительных норм по
  энергоэффективности в Украине//Строительство и реконструкция : научн.-техн. журнал. – 2017– №6. С. 121-127
 51. Сергейчук О.В. Новое поколение строительных норм по энергоэффективности в Украине//Методология безопасности среды жизнедеятельности : Программа и тезисы IV Крымской международной Научно-практической конференции (25 – 29 сентября 2017 г., Симферополь-Судак) – Симферополь, 2017. – С. 68.
 52. Sergeychuk O.V., Burlakov S. Taking into accounting the organization of the heavy construction in the defined thermal installations// Buld-master-class-2017: Conference program and proceedings of international scientific-practical conference of young scientists (28.11-01.12 2017., Kyiv) – Kyiv: KNUCA, 2017. – P. 110.
 53. Сергейчук О.В., Куцевич В.В.,Губов Б.М.,Чернядьєва І.І. та ін., Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти К.: ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», 2017. – 140 с.
 54. Егорченков В.В.Освещение помещений и здоровье человека через его биоритмы // Стаття в журналі «Биосферная совместимость: Человек, регион, технологии». – 2017. – № 3 (19). – С. 21-27.
 55. Чирва В.Н.,Чирва Т.Л.,Савченко А.А.,Новікова Ю.В.,Рижих О.О. Оцінка технічного стану і розробка способу посилення залізничного шляхопроводу в м. Запоріжжя// Будівельні конструкції. Теорія і практика:Зб.наук.праць -К., КНУБА,2017.-Вип.1 . – 106-111
 56. Мартинов В.Л., Кожедуб С.А.Графічний спосіб визначення раціональних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки при термомодернізації будівель кампусів// Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 94. – К.: КНУБА, 2018 р. – С. 136–141
 57. Мартинов В.Л., Материалы VІІ Международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах». – Брянск, 2017. –Том 2. – С. 74–78.
 58. The definition of the optimal energy-efficient form of the building; https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/…/595
 59. Сергейчук О. В. Light & Engineering, Vol. 25, No. 1 (2017) , pp. 115-120; Methods of designing immovable sun protection devices
 60. Бокалавр Корба Д.О. студ.гр. 401А
  Керівник проф.Мартинов В.Л.Конкурси – ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.” Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика