Розклад викладачів кафедри

Розклад викладачів кафедри

на осінній семестр 2018-2019 навчального року

Пошук за прізвищем викладача:

 

 

зав. каф. проф. Стеценко Сергій Павлович

Понедiлок

9:00  Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [ ауд.204]; [з 22.10 до 10.12 ауд.262] ЕП-31, ОIА-31

Вiвторок

9:00  Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [до 11.12 ауд.606] ОIА-31, ЕП-31

Четвер

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [18.10 ауд.262] ЕП-31, ОIА-31

П’ятниця

12:20 ВЧЕНА РАДА (Сам.р.с.); [26.10, 30.11, 28.12] проф. Кулiков П.М., проф. Чернишов Д.О., проф. Плоский В.О., проф. Тонкачеев Г.М., доц. Петренко О.С., проф. Шульц Р.В., проф. Приймак О.В., проф. Гоц В.I., проф. Iванченко Г.М., проф. Кащенко О.В., доц. Русан I.В., доц. Бурдейна Н.Б., проф. Фомiн А.В.,…

13:50 ВЧЕНА РАДА (Сам.р.с.); [26.10, 30.11, 28.12] проф. Кулiков П.М., проф. Чернишов Д.О., проф. Плоский В.О., проф. Тонкачеев Г.М., доц. Петренко О.С., проф. Шульц Р.В., проф. Приймак О.В.,проф. Гоц В.I., проф. Iванченко Г.М., проф. Кащенко О.В., доц. Русан I.В., доц. Бурдейна Н.Б., проф. Фомiн А.В.

Субота

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10, 3.11, 17.11 ауд.428] зМOc-31 доц. Чинчик А.А.

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [1.12 ауд.426] зМOc-31 доц. Чинчик А.А.

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.428] зМО-21 доц. Чинчик А.А.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10, 24.11 ауд.428] зМО-21 доц. Чинчик А.А.

12:20 Грошi i кредит (Лекцiї); [3.11 ауд.423] зМО-31 доц. Чинчик А.А.

12:20 Грошi i кредит (Практ.з.); [17.11 ауд.428] зМО-31 доц. Чинчик А.А.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [1.12 ауд.428] зМО-21 доц. Чинчик А.А.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.427] зМOc-31 доц. Чинчик А.А.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10 ауд.428] зМО-21 доц. Чинчик А.А.

13:50 Грошi i кредит (Лекцiї); [3.11 ауд.423] зМО-31 доц. Чинчик А.А.

13:50 Грошi i кредит (Практ.з.); [17.11 ауд.428] зМО-31 доц. Чинчик А.А.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [24.11, 1.12 ауд.428] зМО-21 доц. Чинчик А.А.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.427] зМOc-31 доц. Чинчик А.А.

 

проф. Гойко Анатолій Францович

 Понедiлок

12:20 Дисциплiни спецiальної пiдготовки кафедр (Практ.з.); [  з 12.11 до 10.12 ауд.427] ВIБ-51

 Вiвторок

12:20 Дисциплiни спецiальної пiдготовки кафедр (Лекцiї); [до 11.12 ауд.424]      ВIБ-51

проф. Ізмайлова Катерина Василівна

Понедiлок

12:20 Фiнанси пiдприємства (Практ.з.); [з 29.10 до 10.12 ауд.143] ЕП-41

Вiвторок

15:20 Фiнансовий аналiз та економiчна дiагност (Лекцiї); [16.10 ауд. 320]   ЕП-51, ОIА-51

Четвер

12:20 Фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [18.10, 25.10 ауд.146] ЕП-41

 П’ятниця

13:50 Фiнансовий аналiз та економiчна дiагност (Практ.з.); [19.10 ауд.301]   ЕП-51, ОIА-51

 

проф. Закорко Павло Петрович

Субота

10:30 Економiка природокористування (Лекцiї); [20.10 ауд.426] зМО-41

12:20 Економiка природокористування (Лекцiї); [3.11 ауд.426] зМО-41

12:20 Економiка природокористування (Практ.з.); [24.11 ауд.427] зМО-41

13:50 Економiка природокористування (Практ.з.); [3.11 ауд.426]; [24.11 ауд.427] зМО-41

13:50 Економiка природокористування (Практ.з.); [3.11 ауд.426]; [24.11  ауд.427] зМО-41

 

проф. Крикун Костянтин Васильович

 Субота

10:30 Економiка працi (Лекцiї); [27.10 ауд.427] зМО-51

12:20 Економiка працi (Лекцiї); [27.10 ауд.427] зМО-51

12:20 Економiка працi (Практ.з.); [10.11 ауд.426] зМО-51

13:50 Економiка працi (Практ.з.); [10.11 ауд.426] зМО-51

 

проф. Сорокіна Леся Вікторівна

Вiвторок

10:30 Статистика (Практ.з.); [до 11.12 ауд.311] ЕП-21, ОIА-21

12:20 Економiка будiвництва (Лекцiї); [до 6.11 ауд.428] МБГ-41, МБГ-42

13:50 Економiка будiвництва (Лекцiї); [до 6.11 ауд.426] МБГ-41, МБГ-42

П’ятниця

10:30 Статистика (Лекцiї); [ ауд.106]; [до 14.12 ауд.406] МО-21, ЕП-21, ОIА-21

12:20 Економiчне та антикризове управлiння пiд (Лекцiї); [ ауд.429]; [ до 14.12 ауд.423] ЕП-51

13:50 Економiка будiвництва (Лекцiї); [19.10, 26.10 ауд.428] МБГ-41, МБГ-42

13:50 Економiчне та антикризове управлiння пiд (Практ.з.); [з 2.11 до 14.12 ауд.608] ЕП-51

Субота

10:30 Мiкроекономiка (Лекцiї); [20.10 ауд.342] зМО-21

10:30 Мiкроекономiка (Практ.з.); [10.11 ауд.342] зМО-21

10:30 Мiкроекономiка (Лекцiї); [24.11 ауд.406] зМOc-31

10:30 Теорiя економiчного аналiзу (Практ.з.); [1.12 ауд.320] зМО-41

12:20 Мiкроекономiка (Лекцiї); [20.10 ауд.320] зМО-41

12:20 Теорiя економiчного аналiзу (Лекцiї); [10.11 ауд.320] зМО-41

12:20 Мiкроекономiка (Лекцiї); [17.11 ауд.406] зМOc-31

13:50 Мiкроекономiка (Практ.з.); [20.10 ауд.320] зМО-41

13:50 Теорiя економiчного аналiзу (Лекцiї); [10.11 ауд.320] зМО-41

13:50 Мiкроекономiка (Практ.з.); [17.11 ауд.406] зМOc-31

 

доц. Гриценко Олександр Сергійович

Понедiлок

13:50 Економiка проектування в будiвництвi (Практ.з.); [з 12.11 до 10.12 ауд.311] ВIБ-51

Вiвторок

10:30 Економiка проектування в будiвництвi (Лекцiї); [до 20.11 ауд.436] ВIБ-51

13:50 Економiка проектування в будiвництвi (Практ.з.); [16.10 ауд.204]; [з 23.10 до 6.11 ауд.311] ВIБ-51

13:50 Економiка проектування в будiвництвi (Практ.з.); [16.10 ауд.204]; [з 23.10 до 6.11 ауд.311] ВIБ-51

Субота

12:20 Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Лекцiї); [10.11 ауд.301, 342, 108, 107, 407, 313, 106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 проф. Баженов В.А., доц. Максим’юк Ю.В., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М., проф. Осiпов О.Ф., доц. Шатрова I.А.,…

12:20 Спецкурс випускаючої кафедри (Лекцiї); [17.11 ауд.426, 301, 342, 427, 105, 344, 106] зПЦБс-51 доц. Глiтiн О.Б., доц. Соловей Д.А., доц. Шевчук К.I., доц. Кушнiренко М.Г., ст.викл. Ращенко А.М., доц. Клис М.В., проф. Клiмов Ю.А.

12:20 Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Практ.з.); [8.12 ауд.301, 311, 108, 107, 407, 313, 106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 доц. Максим’юк Ю.В., проф. Баженов В.А., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М., проф. Осiпов О.Ф., доц. Шатрова I.А.,…

13:50 Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Лекцiї); [20.10 ауд.301, 342, 108, 107, 427, 313, 106]; [27.10 ауд.301, 116, 108, 107, 409, 407, 106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 проф. Баженов В.А., доц. Максим’юк Ю.В., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М.,…

13:50 Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Лекцiї); [20.10 ауд.301, 342, 108, 107, 427, 313, 106]; [27.10 ауд.301, 116, 108, 107, 409, 407, 106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 проф. Баженов В.А., доц. Максим’юк Ю.В., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М.,…

13:50  Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Практ.з.); [10.11 ауд.301, 342, 108, 107, 407, 313, 106]; [8.12 ауд.301, 311, 108, 107, 407, 313,       106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 доц. Максим’юк Ю.В., проф. Баженов В.А., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М.,…

13:50 Спецкурс випускаючої кафедри (Практ.з.); [17.11 ауд.426, 301, 342, 427, 105, 344, 108] зПЦБс-51 доц. Глiтiн О.Б., доц. Соловей Д.А.,       доц. Шевчук К.I., доц. Кушнiренко М.Г., ст.викл. Ращенко А.М., доц. Клис М.В., проф. Клiмов Ю.А.

13:50 Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри Б (Практ.з.); [10.11 ауд.301, 342, 108, 107, 407, 313, 106]; [8.12 ауд.301, 311, 108, 107, 407, 313,       106] зПЦБ-61, зПЦБ-62, зПЦБ-63 доц. Максим’юк Ю.В., проф. Баженов В.А., зав.каф. Бiлик С.I., доц. Юрченко В.В., зав.каф. Журавський О.Д., проф. Бойко I.П., проф. Трофимчук О.М.,…

 

доц. Бєлєнкова Ольга Юріївна

Понедiлок

10:30 Економ.аналiз тур.пiдприємства (Лекцiї); [з 29.10 до 10.12 ауд.436] ТУР-41

12:20 Кошторисна справа в будiвництвi (Лекцiї); [22.10 ауд.344] МО-41, ЕП-41, ОIА-41

12:20 Економ.аналiз тур.пiдприємства (Лекцiї); [з 26.11 до 10.12 ауд.418] ТУР-41

13:50 Обгрунт. господарських рiшень i  оцiн.ри (Лекцiї); [26.11, 3.12 ауд.146] ЕП-31, ОIА-31

 Вiвторок

10:30 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [до 11.12 ауд.320] ЕП-41

12:20 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [4.12, 11.12 ауд.427] ЕП-41

Середа

10:30 Обгрунт. господарських рiшень i  оцiн.ри (Лекцiї); [з 31.10 до 21.11 ауд.143] ЕП-31, ОIА-31

12:20 Обгрунт. господарських рiшень i  оцiн.ри (Лекцiї); [17.10, 24.10 ауд.608] ЕП-31, ОIА-31

Четвер

9:00  Обгрунт. господарських рiшень i  оцiн.ри (Лекцiї); [з 29.11 до 13.12 ауд.608] ЕП-31, ОIА-31

13:50 Кошторисна справа в будiвництвi (Лекцiї); [18.10 ауд.344] МО-41, ЕП-41, ОIА-41

П’ятниця

13:50 Обгрунт. господарських рiшень i  оцiн.ри (Практ.з.); [з 2.11 до 14.12 ауд.606] ЕП-31, ОIА-31

Субота

10:30 Статистика (Лекцiї); [20.10 ауд.423] зМOc-31

10:30 Економiчний ризик i методи його вимiрюва (Лекцiї); [27.10 ауд.320] зМО-41

10:30 Статистика (Практ.з.); [10.11 ауд.423] зМOc-31

10:30 Основи статистики (Практ.з.); [17.11 ауд.427] зМО-31  проф. Жаринова А.Г.

12:20 Основи статистики (Лекцiї); [27.10 ауд.426] зМО-31 проф. Жаринова А.Г.

12:20 Статистика (Лекцiї); [3.11 ауд.406] зМOc-31

12:20 Економiчний ризик i методи його вимiрюва (Лекцiї); [17.11 ауд.320] зМО-41

12:20 Статистика (Практ.з.); [1.12 ауд.423] зМOc-31

13:50 Основи статистики (Практ.з.); [27.10 ауд.426] зМО-31 проф. Жаринова А.Г.

13:50 Статистика (Лекцiї); [3.11 ауд.406] зМOc-31

13:50 Економiчний ризик i методи його вимiрюва (Практ.з.); [17.11 ауд.320] зМО-41

13:50 Статистика (Практ.з.); [1.12 ауд.423] зМOc-31

 

доц. Запєчна Юлія Олександрівна

Понедiлок

10:30 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.); [ з 29.10 до 10.12 ауд.320] ВIБ-51

Середа

9:00  Програмне забезпечення технiко-економ.ро (Практ.з.); [17.10 ауд.320] ВIБ-51

9:00 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.); [24.10 ауд.320] ВIБ-51

Четвер

9:00  Економiка нерухомостi (Лекцiї); [18.10 ауд.320] ОIА-41

9:00 Економiка нерухомостi (Практ.з.); [з 25.10 до 13.12 ауд.320] ОIА-41

12:20 Фiнансовий менеджмент (Лекцiї); [18.10 ауд.320] МО-51

13:50 Фiнансовий менеджмент (Практ.з.); [18.10 ауд.313] МО-51

Субота

10:30 Фiнансовий менеджмент (Лекцiї); [17.11 ауд.426] зМО-61

12:20 Фiнансовий менеджмент (Лекцiї); [1.12 ауд.426] зМО-61

13:50 Фiнансовий менеджмент (Практ.з.); [1.12 ауд.426] зМО-61

 

доц. Кищєнко Тетяна Євгеніївна

Вiвторок

10:30 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 23.10 до 13.11 ауд.103<A>] АРХ-44а

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 23.10 до 13.11 ауд.105<A>] АРХ-43б

Середа

10:30 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 24.10 до 14.11 ауд.127A<A>] АРХ-43а

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Лекцiї); [17.10 ауд.302] АРХ-44а, АРХ-44б, АРХ-45, АРХ-46, АРХ-47, АРХ-48

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 24.10 до 14.11 ауд.123Б<A>] АРХ-42б

П’ятниця

10:30 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 26.10 до 16.11 ауд.125Б<A>] АРХ-41а

12:20 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 26.10 до 16.11 ауд.121Б<A>] АРХ-42а

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 26.10 до 16.11 ауд.125A<A>] АРХ-41б

 

доц. Рубцова Оксана Сергіївна

Понедiлок

10:30 Бухгалтерський облiк (Лекцiї); [з 22.10 до 10.12 ауд.428] МО-31,ЕП-31, ЕП-21
12:20 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Практ.з.); [з 22.10 до 10.12ауд.313] ЕП-21
13:50 Управлiнський облiк (Лекцiї); [з 22.10 до 19.11 ауд.146] ОIА-31

Вiвторок

10:30 Звiтнiсть пiдприємства (Лекцiї); [до 20.11 ауд.313] ОIА-41
12:20 Бухгалтерський облiк (Лекцiї); [16.10, 23.10 ауд.146] ОIА-31
–“– Звiтнiсть пiдприємства (Практ.з.); [з 30.10 до 20.11, 11.12 ауд.301]; [27.11, 4.12 ауд.313] ОIА-41
13:50 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Практ.з.); [ ауд.355]; [з 23.10 до 6.11 ауд.313] ОIА-31

Середа

12:20 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Лекцiї); [до 12.12 ауд.320] ОIА-21
13:50 Бухгалтерський облiк (Практ.з.); [ ауд.301]; [до 12.12 ауд.311] ЕП-31

Четвер

15:20 Бухгалтерський облiк (Лекцiї); [18.10 ауд.606] МО-31, ЕП-31, ЕП-21

П’ятниця

12:20 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Практ.з.); [26.10 ауд.313] ЕП-21

Субота

10:30 Облiк i аудит (Лекцiї); [10.11 ауд.406] зПЦБ-41, зПЦБ-42

 

доц. Гусарова Лариса Валентинівна

П’ятниця

9:00  Фінансова діяльність підприємства (Практ.з.); [19.10, 26.10 ауд.443] ТКД-51

Субота

10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [27.10 ауд.344] зПЦБс-41

 

 

доц. Сердюченко Наталія Борисівна

Вiвторок

9:00  Економiка природокористування (Лекцiї); [до 11.12 ауд.317<C>] ЕК-41

10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [6.11 ауд.302<C>] МБГ-42

10:30 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [з 27.11 до 11.12 ауд.313] ОIА-41

12:20 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [з 23.10 до 11.12 ауд.356] МО-51

13:50 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [ з 23.10 до 11.12 ауд.143] МО-51

Середа

9:00  Економiка природокористування (Практ.з.); [до 28.11(Ч/Т) ауд.439A] ЕК-41

9:00 Економiка природокористування (лабор.з.); [з 24.10 до 21.11(Ч/Т) ауд.317<C>] ЕК-41

9:00 Економiка природокористування (Лекцiї); [5.12, 12.12 ауд.402<C>] ЕК-41

10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [до 7.11 ауд.402<C>] МБГ-42

10:30 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [14.11, 21.11 ауд.200<3>] ОIА-41

10:30 Економiка природокористування (Лекцiї); [28.11 ауд.302<C>] ЕК-41

12:20 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [17.10 ауд.313<C>] МО-31

12:20 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [5.12, 12.12 ауд.313] МО-51

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 24.10 до 14.11 ауд.121A<A>] АРХ-45

Четвер

9:00  Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [18.10 ауд.310<C>] МО-51

9:00 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 25.10 до 15.11 ауд.121Б<A>] АРХ-46

10:30 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [18.10 ауд.313]; [25.10 ауд.205<C>] ОIА-41

10:30 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [18.10 ауд.313]; [25.10 ауд.205<C>] ОIА-41

10:30 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [з 1.11 до 15.11 ауд.319Б<A>] АРХiн-42а, АРХiн-42б, АРХiн-44а, АРХiн-44б, АРХiн-45

12:20 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [18.10 ауд.317<C>] МО-31

12:20 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 25.10 до 15.11 ауд.121A<A>] АРХ-44б

13:50 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [25.10 ауд.200<3>] МО-31

13:50 Економiка будiвництва (Практ.з.); [1.11, 8.11 ауд.310<C>] МБГ-42

15:20 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [25.10 ауд.319Б<A>] АРХiн-42а, АРХiн-42б, АРХiн-44а, АРХiн-44б, АРХiн-45

П’ятниця

10:30 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [2.11, 9.11 ауд.405<C>] МО-31

12:20 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [ ауд.320]; [2.11, 9.11 ауд.313] ОIА-41

 

 

доц. Цифра Тетяна Юріївна

Вiвторок

12:20 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [16.10 ауд.301]; [23.10 ауд.320] ОIА-41, ЕП-41

13:50 Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдпри (Лекцiї); [до 6.11 ауд.320]; [з 13.11 до 11.12 ауд.301] ЕП-51, ОIА-51

15:20 Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдпри (Лекцiї); [23.10 ауд.320] ЕП-51, ОIА-51

15:20 Цiноутворення в будiвництвi та кошторисн (Практ.з.); [з 6.11 до 4.12 ауд.320] ВIБ-51

Середа

9:00  Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдпри (Практ.з.); [ з 14.11 до 12.12 ауд.320] ЕП-51, ОIА-51

10:30 Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдпри (Практ.з.); [ з 14.11 до 12.12 ауд.320] ЕП-51, ОIА-51

12:20 Цiноутворення в будiвництвi та кошторисн (Лекцiї); [до 31.10 ауд.418] ВIБ-51

12:20 Тренiнг ‘Обгр. та розроб. проект. розв.к (Практ.з.); [ з 14.11 до 12.12 ауд.334] ЕП-61

13:50 Тренiнг ‘Обгр. та розроб. проект. розв.к (Лекцiї); [до 7.11 ауд.320] ЕП-61

Четвер

9:00  Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [ ауд.146]; [ 18.10, з 1.11 до 13.12 ауд.301]; [25.10 ауд.313] ЕП-41

9:00 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [ ауд.146]; [ 18.10, з 1.11 до 13.12 ауд.301]; [25.10 ауд.313] ЕП-41

10:30 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (лабор.з.); [ ауд.146]; [ ауд.311]; [до 13.12 ауд.349] ЕП-41

12:20 Iнформацiйнi системи i технологiї облiку (Лекцiї); [з 1.11 до 13.12 ауд.146] ОIА-41, ЕП-41

 

доц. Шевчук Кирило Іванович

Понедiлок

9:00  Економiка пiдприемства (Лекцiї); [з 12.11 до 10.12 ауд.207] БМО-41

10:30 Економiка пiдприемства (Практ.з.); [19.11, 3.12, 10.12 ауд.209] БМО-41

Вiвторок

13:50 Економiка пiдприемств та маркетинг (Практ.з.); [16.10 ауд.26] ПН-41

Середа

10:30 Економiка пiдприемств та маркетинг (Лекцiї); [з 31.10 до 28.11(Ч/Т), 5.12 ауд.85A] ПН-41

Четвер

10:30 Економiка пiдприемств та маркетинг (Практ.з.); [22.11, 13.12 ауд.83] ПН-41

12:20 Економiка пiдприемств та маркетинг (Практ.з.); [ ауд.16]; [18.10, 8.11, 22.11, 13.12 ауд.83] ПНК-41

12:20 Економiка пiдприемств та маркетинг (Лекцiї); [ ауд.207]; [1.11 ауд.16] ; [15.11, 29.11, 6.12 ауд.85A] ПНК-41

Субота

10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [10.11 ауд.143] зТВ-51

12:20 Економiка будiвництва (Практ.з.); [10.11 ауд.143] зТВ-51

12:20 Спецкурс випускаючої кафедри (Лекцiї); [17.11 ауд.426, 301, 342, 427, 105, 344, 106] зПЦБс-51 доц. Глiтiн О.Б., доц. Соловей Д.А.,  доц. Гриценко О.С., доц. Кушнiренко М.Г., ст.викл. Ращенко А.М., доц. Клис М.В., проф. Клiмов Ю.А.

13:50 Економiка будiвництва (Лекцiї); [20.10 ауд.143] зТВ-51

13:50 Спецкурс випускаючої кафедри (Практ.з.); [17.11 ауд.426, 301, 342, 427, 105, 344, 108] зПЦБс-51 доц. Глiтiн О.Б., доц. Соловей Д.А., доц. Гриценко О.С., доц. Кушнiренко М.Г., ст.викл. Ращенко А.М., доц. Клис М.В., проф. Клiмов Ю.А.

15:20 Економiка будiвництва (Лекцiї); [20.10 ауд.143] зТВ-51

 

 

ст. викл. Боліла Надія Василівна

Середа

12:20 Економiка пiдприємства (Практ.з.); [з 24.10 до 12.12 ауд.310<C>] ЕП-21

13:50 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 24.10 до 14.11 ауд.102<A>] АРХ-47

Четвер

12:20 Основи економiки арх.та будiвництва (Еко (Практ.з.); [ з 25.10 до 15.11 ауд.102<A>] АРХ-48

13:50 Економiка пiдприємства (Лекцiї); [до 13.12 ауд.317<C>] ЕП-21, ОIА-21

П’ятниця

12:20 Економiка пiдприємства (Практ.з.); [19.10 ауд.320] ЕП-21

Субота

10:30 Економiка i фiнанси пiдприємства (Практ.з.); [1.12 ауд.423] зМО-31

12:20 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [10.11 ауд.423] зМО-31

13:50 Економiка i фiнанси пiдприємства (Лекцiї); [10.11 ауд.423] зМО-31

 

 

ст. викл. Оліферук Сергій Леонідович

Понедiлок

9:00  Оцiночний менеджмент (Лекцiї); [з 29.10 до 19.11 ауд.407] МО-41, ОIА-41, ЕП-41

Четвер

9:00  Економiка i фiнанси пiдприємства (Практ.з.); [ ауд.705]; [до 22.11 ауд.313<C>] МО-31

10:30 Оцiночний менеджмент (Практ.з.); [1.11 ауд.205<C>] ОIА-41

13:50 Оцiночний менеджмент (Практ.з.); [з 8.11 до 13.12 ауд.205<C>] ОIА-41

П’ятниця

9:00  Оцiночний менеджмент (Практ.з.); [з 26.10 до 14.12 ауд.310<C>] МО-41

10:30 Оцiночний менеджмент (Лекцiї); [19.10, 26.10 ауд.407] МО-41, ОIА-41, ЕП-41

12:20 Оцiночний менеджмент (Практ.з.); [26.10 ауд.402<C>] ОIА-41

 

 

асист. Шапошнікова Інна Олександрівна

Вiвторок

9:00  Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.); [ з 23.10 до 11.12 ауд.320] ПЦБ-54

12:20 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (Практ.з.); [16.10 ауд.320] ПЦБ-55

Четвер

9:00  Економiка пiдприємства (Практ.з.); [18.10 ауд.423]; [з 25.10 до 13.12 ауд.426] ОIА-21

10:30 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.); [ з 25.10 до 13.12 ауд.320] ПЦБ-55

12:20 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.); [ з 25.10 до 13.12 ауд.320] ПЦБiн-51

Субота

10:30 Програмне забезпечення технiко-економiчн (Практ.з.); [10.11 ауд.320] зПЦБ-63

12:20 Програмне забезпечення технiко-економiчн (Практ.з.); [3.11 ауд.320] зПЦБ-62

12:20 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [17.11 ауд.409] зПЦБ-61

12:20 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [24.11 ауд.320] зПЦБ-62

12:20 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [1.12 ауд.320] зПЦБ-63

13:50 Програмне забезпечення технiко-економiчн (Практ.з.); [3.11 ауд.320] зПЦБ-61

13:50 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [17.11 ауд.409] зПЦБ-61

13:50 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [24.11 ауд.320] зПЦБ-62

13:50 Програмне забезпечення технiко-економiчн (лабор.з.); [1.12 ауд.320] зПЦБ-63

 

 

асист. Кулик Марина Михайлівна

Понедiлок                                

9:00  Статистика (Практ.з.); [22.10 ауд.405<C>] МО-21

13:50 Економiка будiвництва (Практ.з.); [5.11 ауд.402<C>] МБГ-41

Вiвторок                                  

9:00  Статистика (Практ.з.); [з 6.11 до 20.11 ауд.405<C>] МО-21

9:00 Економ.аналiз тур.пiдприємства (Практ.з.); [27.11 ауд.13<3>] ТУР-41

10:30 Економ.аналiз тур.пiдприємства (Практ.з.); [4.12, 11.12 ауд.13<3>]ТУР-41

13:50 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [2.10, 9.10, з 13.11 до 11.12 ауд.320]; [з 16.10 до 6.11 ауд.302<C>] ОIА-41

Середа                             

10:30 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [5.12, 12.12 ауд.405<C>] ОIА-41                          

Четвер                                 

9:00  Статистика (Практ.з.); [4.10 ауд.146]; [11.10, 18.10 ауд.412<C>]МО-21

12:20 Економiка будiвництва (Практ.з.); [з 11.10 до 8.11 ауд.313<C>] МБГ-41

13:50 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (лабор.з.);[з 25.10 до 13.12 ауд.320] ПЦБ-56                 

П’ятниця                                 

9:00  Статистика (Практ.з.); [2.11 ауд.402<C>] МО-21

10:30 Програмне забезпечення технiко-економ.ро (Практ.з.); [до 19.10 ауд.320] ПЦБ-56

10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [2.11, 9.11 ауд.302<C>] МБГ-41

12:20 Економ.аналiз тур.пiдприємства (Практ.з.); [з 2.11 до 14.12 ауд.308<C>] ТУР-41

13:50 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [9.11 ауд.320] ОIА-41

13:50 Статистика (Практ.з.); [з 30.11 до 14.12 ауд.205<C>] МО-21

 

 

доц. Вахович Інна Володимирівна

Вiвторок

9:00  Економiка пiдприємства (Лекцiї); [30.10, 6.11, 11.12 ауд.229<3>] ТУР-31

10:30 Економiка пiдприємства (Практ.з.); [з 30.10 до 11.12 ауд.310<3>] ТУР-31

Четвер

12:20 Економiка пiдприємства (Практ.з.); [з 29.11 до 13.12 ауд.207<3>] ТУР-31

П’ятниця

12:20 Економiка пiдприємства (Лекцiї); [з 2.11 до 14.12 ауд.225<3>] ТУР-31

 

 

асист. Ячменьова Юлія Володимирівна

Понедiлок

12:20 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [3.12, 10.12 ауд.402<C>] МО-41

Середа

10:30 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [до 31.10 ауд.320]; [з 7.11 до 12.12 ауд.205<C>] МО-41

10:30 Кошторисна справа в будiвництвi (Практ.з.); [до 31.10 ауд.320]; [з 7.11 до 12.12 ауд.205<C>] МО-41

 

проф. Щетініна Олена Костянтинівна

Середа

13:50 Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [з 14.11 до 12.12 ауд.205<C>] ЕП-61

15:20 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [до 31.10 ауд.313] ЕП-61

15:20 Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [з 7.11 до 12.12 ауд.205<C>] ЕП-61

П’ятниця

10:30 Оптимiзацiйнi методи та моделi (Лекцiї); [19.10 ауд.430]; [ з 26.10 до 14.12 ауд.320] ЕП-31, ОIА-31

10:30 Оптимiзацiйнi методи та моделi (Лекцiї); [19.10 ауд.430]; [ з 26.10 до 14.12 ауд.320] ЕП-31, ОIА-31

12:20 Оптимiзацiйнi методи та моделi (Практ.з.); [з 2.11 до 14.12 ауд.320] ЕП-31, ОIА-31

 

 

проф. Жарінова А.Г.

Субота

10:30 Основи статистики (Практ.з.); [17.11 ауд.427] зМО-31 доц. Беленкова О.Ю.

12:20 Основи статистики (Лекцiї); [27.10 ауд.426] зМО-31 доц. Беленкова О.Ю.

13:50 Основи статистики (Практ.з.); [27.10 ауд.426] зМО-31 доц. Беленкова О.Ю.

 

доц. Чинчик А.А.

Субота

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10, 3.11, 17.11 ауд.428] зМOc-31 зав.каф. Стеценко С.П.

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [1.12 ауд.426] зМOc-31 зав.каф. Стеценко С.П.

10:30 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.428] зМО-21 зав.каф. Стеценко С.П.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10, 24.11 ауд.428] зМО-21 зав.каф. Стеценко С.П.

12:20 Грошi i кредит (Лекцiї); [3.11 ауд.423] зМО-31 зав.каф. Стеценко С.П.

12:20 Грошi i кредит (Практ.з.); [17.11 ауд.428] зМО-31 зав.каф. Стеценко С.П.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [1.12 ауд.428] зМО-21 зав.каф. Стеценко С.П.

12:20 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.427] зМOc-31 зав.каф. Стеценко С.П.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Лекцiї); [27.10 ауд.428] зМО-21 зав.каф. Стеценко С.П.

13:50 Грошi i кредит (Лекцiї); [3.11 ауд.423] зМО-31 зав.каф. Стеценко С.П.

13:50 Грошi i кредит (Практ.з.); [17.11 ауд.428] зМО-31 зав.каф. Стеценко С.П.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [24.11, 1.12 ауд.428] зМО-21 зав.каф. Стеценко С.П.

13:50 Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [8.12 ауд.427] зМOc-31 зав.каф. Стеценко С.П.

 

доц. Пантелєєв П.О.

(у осінньому семестрі занять немає)

 

асист. Молодід Олена Олексіївна

Вiвторок

12:20 Безпека туризму i страхування (Лекцiї); [30.10, 6.11, 4.12, 11.12 ауд.13<3>]; [з 13.11 до 27.11 ауд.210<3>] ТУР-31

13:50 Економiчна безпека пiдприємства (Лекцiї); [до 6.11 ауд.301] ЕП-61

13:50 Безпека туризму i страхування (Практ.з.); [13.11, 20.11, 11.12 ауд.327<3>] ТУР-31

15:20 Економiчна безпека пiдприємства (Лекцiї); [16.10, 23.10 ауд.301] ЕП-61

15:20 Економiчна безпека пiдприємства (Практ.з.); [30.10, 6.11 ауд.204] ЕП-61

П’ятниця

10:30 Безпека туризму i страхування (Лекцiї); [з 30.11 до 14.12 ауд.200<3>] ТУР-31

13:50 Безпека туризму i страхування (Практ.з.); [з 2.11 до 14.12 ауд.225<3>] ТУР-31

 

 

асист. Мацапура Олена Василівна

Середа                                   

13:50 Бухгалтерський облiк (Практ.з.); [до 5.12 ауд.360] МО-31

Четвер                                  

12:20 Бухгалтерський облiк (Практ.з.); [з 1.11 до 22.11 ауд.345] МО-31

 

 

асист. Локтіонова Я.Ф.

Понедiлок

12:20 Управлiнський облiк (Практ.з.); [з 26.11 до 10.12 ауд.446] ОIА-31

Середа

9:00  Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [з 24.10 до 21.11 ауд.412<C>] МО-31

Четвер

9:00  Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [ ауд.354]; [з 29.11 до 13.12 ауд.313<C>] МО-31

10:30 Управлiнський облiк (Практ.з.); [з 29.11 до 13.12 ауд.458] ОIА-31

12:20 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Практ.з.); [з 15.11 до 13.12 ауд.404<C>] ОIА-21

П’ятниця

9:00  Фiнанси, грошi та кредит (Практ.з.); [ ауд.146]; [19.10 ауд.312<C>] МО-31

12:20 Бухгалтерський облiк (загальна теорiя) (Практ.з.); [до 14.12 ауд.468] ОIА-21