Навчальна діяльність кафедри

Здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти у
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальності – 051 Економіка
Спеціалізації:  Економіка підприємства (ЕП)
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)
Кафедра забезпечує викладання наступних  навчальних дисциплі:
Економіка будівництва;
Основи економіки будівництва;
Економіка підприємств та маркетинг;
Економіка підприємств  будіндустрії;
Економіка систем водопостачання  та водовідведення;
Економіка і бізнес;
Економіка підприємства;
Економіка і фінанси підприємств;
Економіка природокористування;
Економіка праці;
Економічна оцінка нововведень;
Фінанси підприємств;
Фінансовий менеджмент;
Фінансово-економічна діяльність;
Фінанси;
Фінанси, гроші та кредит;
Гроші і кредит;
Облік і аудит;
Облік і аудит на підприємствах ТБКВіМ;
Статистика;  Основи статистики;
Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;
Економічний ризик і методи його вимірювання;
Основи біржової та банківської діяльності;
Організація, управління та економіка проектування;
Практикум складання кошторисної документації;
Ціноутворення  у будівництві;
Управління витратами;
Мікроекономіка;
Техніко-економічний аналіз;
Техніко-економічний аналіз виробничої і господарської діяльності підприємства;
Теорія економічного аналізу;
Основи підприємницької діяльності;
Спецкурс випускаючої кафедри.