НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЗВІТ

про виконання наукової роботи кафедри Теорії архітектури 
за 2018 р.

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу. Наукова діяльність по кафедрі теорії архітектури за звітній період проводилась відповідно до плану, затвердженого кафедрою і переданого до ректорату.

Наукова діяльність викладацького складу кафедри проводилась в основному руслі підготовки докторських та кандидатських дисертацій, а також наукових розробок стосовно напрямку і змісту дисциплін та дисциплін-спеціалізацій за профілем кафедри і у навчальному процесі зокрема.

За звітній період велика увага була приділена впровадженню проектних робіт у проектно-будівельну практику. Так на основі докторського дослідження професора Самойловича В.В., «Методологічні основи проектування опорядження як складові дизайну інтер’єрів та екстер’єрів будівель», продовжується співпраця кафедри з будівельною фірмою «Бауміт України», яка впроваджує авторські будівельні матеріали. Студенти кафедри прийняли участь і стали переможцями у конкурсі «Snteel Freedom».

Продовжено співробітництво з Держадміністрацією міста Умань що до комплексної реконструкції мікрорайону громадської та житлової забудови в районі паломництва брацлавських хасидів, туристичного комплексу по вул.. Семеренка та меморіального комплексу «Уманська яма», а також налагоджені контакти з Держадміністрацією міста Обухів.

На кафедрі 24 випускників успішно захистили магістерські роботи в червні 2018р..

 

Розробки, які впроваджено у 2018 році  (відповідно до таблиці):

№ з/п Назва та автори розробки Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата впровадження Результати, які отримано підрозділом від впровадження
1 Сучасні стильові рішення громадських будівель.

Проф. Юнаков С.Ф., асп. Сухаревський К.В.

Адаптація сучасних технологій оздоблення фасадів в історичній забудові М. Київ, р-н Подільський, вул.. Спаська, 31 Весна 2018 Удосконалення архітектурно-художніх якостей забудови в історичному середовищі

 

  1. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва підрозділу: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати та публікації
КНР Адміністрація м.Харбін Розробка індустріального парку «Київська Русь» в м. Харбін Договір про співпрацю Проектна документація та стаття в періодичних виданнях
Робота виконувалась спільно з кафедрою «Інформаційних технологій в архітектурі», керівник С. Михальченко

 

  1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів(коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

На кафедрі ведуться науково-дослідні роботи в таких основних напрямках: «Перспективні типи будівель та споруд» – наукові керівники проф-ри Ковальський Л.М. та Юнаков С.Ф., «Основи архітектурної екології» – науковий керівник доц. Шило Н.М., «Методологія та дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища» – керівник доц. Дорохіна Г.Д., «Нормативно-правові основи архітектурної діяльності» – наукові керівники проф. Гусаков В.М., доц. Смілка В.А., «Естетика штучного середовища, стильові особливості архітектури» – наукові керівники проф. Самойлович В.В., доц. Хараборська Ю.О. Науковими результатами є робота з аспірантами та магістрами кафедри.

Затверджено Вченою радою протокол № 3 від 26.05.17 та здано до друку підручник «Архітектурна типологія громадських будинків і споруд».

Затверджено Вченою радою №9 від 24.11.17 та здано до друку навчальний посібник «Курсове архітектурне проектування».

Під керівництвом Ковальського Л.М. проводяться наукові обґрунтування та проектні пропозиції «Індустріального парку в м. Харбін (Китай)».

 

 

  1. 10. Публікації, конференції, виставки
1 Опубліковано монографій, усього одиниць
-“-            обліково-видавничих аркушів:
з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:
-“-             обліково-видавничих аркушів:
з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
2 Опубліковано підручників, всього одиниць: 1
-“-                  обліково-видавничих аркушів: 500
з них, з грифом МОН, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
3 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 1
-“-            обліково-видавничих аркушів: 180
з них:. з грифом МОН, усього одиниць:
-“-             обліково-видавничих аркушів:
4 Кількість публікацій (статей),усього одиниць:
з них: статей  у зарубіжних виданнях, усього одиниць:
-“-            обліково-видавничих аркушів:
В тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:
8 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів, наукових шкіл) 2
з них:  міжнародних
в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  всього
9 Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього
10 Взято участь у виставках, всього :  у національних 1
11 у міжнародних
12 Кількість експонатів 5
13 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, установами, організаціями, а також  договорів та контрактів на виконання науково-дослідних робіт

 

  1. Наукова робота студентів
1 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 258
2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 34
з них:   –  з оплатою із загального фонду бюджету
–  з оплатою із спеціального фонду
3 Кількість студентів – учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 2
4 Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами  2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 1
” – на міжнародних олімпіадах
5 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
6 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1
7 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 20
з них: самостійно 1
8 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
9 Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

 

  1. Видавнича діяльність
№ з/п Назва Автор Видавництво чи місце проведення конференції, рік Кільк. сторінок
Монографії*
1.
Підручники*
1. Архітектурна типологія громадських будинків та споруд Ковальський Л.М., Лях В.М. та інш. Ред. «Основа» К., 2018. 481
Навчальні посібники*
1. Курсове архітектурне проектування Викладачі кафедри К. КНУБА – 2018 (здано в друк) 180
Публікації (статей) у фахових журналах
  1. .
Сучасні тенденції вітчизняної практики будівництва багатоквартирного житла Книш В.І., Яблонська Г.Д. Н-т збірник – Містобудування та територіальне планування, К., КНУБА, вип.. 66, , 2018 24/12
Ефективні архітектурно-конструктивні системи для формування соціального та доступного житла середньої поверховості Самойлович В.В., Гросс Д.В. Н-т збірник – Містобудування та територіальне планування, К., КНУБА, вип.. 66, 2018 7/4
Основи створення еко-шкіл Кахрізі Ш., Хараборська Ю. О. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 5/3
Формування торгово-розважальних центрів як територіальних об’єктів. Ель Алжі Омар, Пекер А. И. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 4/2
Засоби відтворення загально громадського простору у проектуванні багатоквартирного житла в умовах надущільнення забудови Литвиненко О. Ю., Книш В. І. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 6/3
Камін в інтер’єрі Ломига М. Г., Хавхун Г. М. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 6/3
Розвиток енергоефективного житлового будівництва середньої поверховості Ладо Бениаидзе, Хараборська Ю. О. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 9/5
Енергоефективні технології та їх роль у формоутворенні архітектури. Зейналов К. Ш., Хараборська Ю. О. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 7/4
Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі Хараборська Ю. О., Сухаревський К. В. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 5/3
Форма як психологічний чинник, що впливає на сприйняття архітектурного об’єкта Шило Н. М., Мельник О. Р. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 4/2
Типологічні особливості сільських шкіл України кінця ХІХ ст. початку ХХ ст Верес М. К., Олійник О. П. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 8/5
Формування зелених елементів у внутрішній структурі будівель і споруд. Левківська С. А., Хараборська Ю. О. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 7/4
Ес1 Łódź нове життя колишньої теплоелектростанції Івашко О. Д. Н-т збірник – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К., КНУБА, вип.. 50, 2018 2
Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе,35) Івашко О. Д. Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 11
Особливості проектування багатоповерхових житлових комплексів з обслуговуванням Запорожець Х.Р., Кравченко І.Л. Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 6/3
Деякі аспекти використання енергозберігаючих технологій в архітектурі Шашкіна С.В., Самойлович В.В. Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 9/5
Комунальне житло нового типу, як відповідь на сучасні соціально-економічні проблеми Малишенко О.А., Пекер А.Й. Н-т збірник – Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, вип.. 14-15, 2018 6/3
Тези доповідей у міжнародних конференціях
1. Міська тканина в локальному рівні симетризації Панченко О.О. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізаційних ландшафтів (в друці) 1
2 Заклади неформальної освіти в структурі міста Кравченко І.Л. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізаційних ландшафтів (в друці) 1
Тези доповідей у всеукраїнських конференціях
1
Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних

(Scopus, Webometrics та інші)

1.

*Окремо додаються копії титульних листів з зазначенням грифу видання та кількості тиражування.

 

  1. Відомості про академіків, член-кореспондентів,лауреатів премій, які працюють в підрозділі за основним місцем роботи

 

№№

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Звання Назва академії
1. Ковальський Леонід Миколайович Дійсний член Академія архітектури України
2. Юнаков Сергій Федорович Заслужений архітектор України,

дійсний член

Академія архітектури України
3. Гусаков Володимир Миколайович Дійсний член, заслужений архітектор України Академія архітектури України

Академія будівництва України

4. Молож Олександр Єгорович Заслужений архітектор України

 

  1. Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках

Кількість виставок, місце проведення, назва та число експонатів, які демонструвалися на них, кількість нагород отриманих підрозділом.

 

Всеукраїнська виставка-конкурс студентських дипломних робіт у м. Полтава. Представлено 5 робіт: 4 дипломи 1го ступеня, один диплом 2го ступеня. А також «Диплом за фундаментальність науково-методичної розробки» за підручник «Архітектурна типологія громадських будинків та споруд» та «Диплом за майстерне вирішення архітектурного образу житлового будинку в історичній забудові».