Навчальна діяльність кафедри архітектурних конструкційКонструкції будівель і споруд

– доцент Кривенко Ольга Віталіївна, ст..викл. Козак Юрій Валентинович, доц.. Мельник Владислав Іванович, доц.. Зайцев Олександр Миколайович, асистенти: Козак Наталія Федорівна, Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Буравченко Всеволод Сергійович, Степанов Олег Валентинович.

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Будівельна фізика «Світлотехніка, інсоляція», «Акустика».

– проф..Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович, ст..викл. Погорільчук Володимир Федосійович, асистенти: Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Болгарова Наталія Миколаївна. Гореленко Олександр Олегович

Конструкції будівель і споруд

– доцент Кривенко Ольга Віталіївна, ст..викл. Козак Юрій Валентинович, доц.. Мельник Владислав Іванович, доц.. Зайцев Олександр Миколайович, асистенти: Козак Наталія Федорівна, Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Буравченко Всеволод Сергійович, Степанов Олег Валентинович.

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Будівельна фізика «Світлотехніка, інсоляція», «Акустика».

– проф..Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович, ст..викл. Погорільчук Володимир Федосійович, асистенти: Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Болгарова Наталія Миколаївна. Гореленко Олександр Олегович

Світлотехніка, Інсоляція.

2 лекція

3 лекція

4 лекція

5 лекція (Спільно з компанією Manezh)

6 лекція

Акустика

Акустика


Світлотехніка,
Інсоляція. Учбовий практикум з будівельної фізики, розділ:

Учбовий практикум «Регіональна архітектура»

– проф.. Сергійчук Олег Васильович

Основи архітектурних конструкцій

– проф.. Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович

Архітектурна колористика

– доцент Зайцев Олександр Миколайович.

Історія архітектури

– доцент Гетун Галина В’ячеславівна, доц.. Віроцький Володимир Денисович, ас. Козак Наталія Федорівна.

Архітектура будівель та споруд

– проф.. Плоский Віталій Олексійович, доценти: Гетун Галина В’ячеславівна, Віроцький Володимир Денисович, Чирва Тетяна Леонідівна, Малишев Олександр Миколайович, Зайцев Олександр Миколайович,Скочко Володимир Ігорович, Кожедуб Сергій Анатолійович, Черненко Анатолій Дмитрович, ст..викладачі: Погорільчук Володимир Федосійович, Козак Юрій Валентинович асистенти: Гореленко Олександр Олегович, Векслярська Тетяна Володимирівна.

Спец.курс випускникам кафедри

– доц.. Гетун Галина В’ячеславівна

Товарознавство будівель і споруд

– проф.. Плоский Віталій Олексійович Метеор. та кліматологія – доц. Буравченко Всеволод Сергійович.

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Плоский Віталій Олексійович Зав. каф. професор д.т.н. курс
Основи арх.буд і споруд ТВ 2
Товарознавство буд. і сп. ТКД 2
Товарознавство буд. і сп. ЗТКД 3
Арх-ра буд. І сп. ЗПЦБ 3
Інф.техн.пр.і роз.арх.констр. ІТП 4
2 Підгорний Олексій Леонтійович Професор професор д.т.н.
Будівельна фізика ДАС,МБ 4
Спец курс “Суч.констр.матер. і техн.” АБС 6
3 Сергейчук Олег Васильович Сергейчук Олег Васильович професор д.т.н.
Будівельна фізика АБС,іноз 3 4
ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ 5
4 Тимофєєв Микола Васильович Професор доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 2 3
5 Мартинов Вячеслав Леонидович Професор доцент к.т.н.
Арх-ра буд. І сп. ПЦБ 3
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 2 1
Будівельна фізика ДАС 3
6 Віроцький Володимир Денисович Доцент доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 3 2
Спецкурс за вибором кафедри Спецкурс за вибором кафедри 5 4
7 Гетун Галина Вячеславівна Доцент доцент к.т.н./td>
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 3 2
ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ 5
Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ 4
Історія арх. ПЦБ 4
8 Кривенко Ольга Віталіївна Доцент доцент к.т.н.
Констр. буд і сп. ДАС,МБ 2 3
Спец курс “Формув. несучих констр. Систем в арх” ДАС 6 5
Будівельна фізика АБС 3
9 Малишев Олександр Миколайович Доцент доцент к.т.н.
Орг. безп. експл. ЕК 5
Орг. безп. експл. ЗЕК 6
Основи арх. буд. і споруд ВВ 2
Основи арх. буд. і споруд ЗВВ 2
Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ 5
10 Мельник Владислав Іванович Доцент доцент к.т.н.
Констр. буд. і сп. МБ 2
Констр. буд. І сп. АБС 2
Основи арх. буд. і споруд МБГ 3
Основи арх. Констр. ОДПМ 3
11 Чирва Тетяна Леонідівна Доцент доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ЗПЦБ 3 2
ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ 5
Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ 4
12 Запривода Віталій Іванович Доцент доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ,іноз 3 2
Основи арх.буд. і споруд ТБКВМ 2
Арх. Промбудывель ТБКВМ 5
Основи арх. буд. і споруд Доцент доцент к.т.н.
13 Буравченко Всеволод Сергійович Доцент доцент к.т.н.
Метеорол. і кліматол. ЕК 1
Будівельна фізика АБС,ДАС 3 4
Констр. буд. і сп. АБС,ДАС 2 3
Ефект.суч.мат.за виб. ст. ДАС 5
Метеорол. і кліматол. ЗЕК 2
14 Скочко Володимир Ігоревич Доцент Доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 2 3
15 Егорченков Володимир Олексійович Доцент Доцент к.т.н.
Основи арх. буд. і споруд ПЦБ 3
Будівельна фізика АБС,МБ 3 4
16 Кожедуб Сергій Анатолійович Доцент немає к.т.н.
Архітектурні конструкції ЕП 1
Будівельна фізика МБ 4 3
Арх. Буд і споруд ОЗНМ 3
17 Козак Наталія Федорівна Доцент немає к.т.н.
Констр. буд. і сп. АБС,ДАС 2 3
Ефект.суч.мат.за виб. ст. ДАС 5
Арх. Констр. Опор і мат. ОДПМ 5
Екологічні основи інт. ОДПМ 5
18 Каястха Крішна Прассад Доцент немає к.т.н.
Будівельна фізика ДАС 3
19 Зайцев Олександр Миколайович Доцент немає б/с
Основи арх.буд.і споруд ЗПЦБ 2 3
Арх-містобуд.колор.за вибором АБС 3
Спец. Курс “Суч.ефект.констр.” АБС 6
20 Погорельчук Володимир Федосійович Ст.викладач немає б/с
Будів. Фізика ДАС 4
Основи арх. буд. і споруд ЗМБГ 3 1
21 Черненко Анатолій Дмитрович Ст.викладач немає б/с
Арх-ра буд. І сп. ПЦБ 3 1
Основи арх.буд.і споруд ТВ 2
Арх. Промбудівель ТБКВМ 5
Архітектурні конструкції ЕП 1
Інформ. Технол. ІТП 3
22 Козак Юрій Валентинович Ст.викладач немає б/с
Констр. буд і сп. ДАС,МБ 2 3
Будівельна фізика АБС 4
23 Андропова Ольга Володимирівна Асистент немає б/с
Констр.буд. і спор. АБС 2 3
Будівельна фізика АБС 3 4
Спец. Курс “Суч.ефект.констр.” АБС 6
24 Вексклярська Тетяна Володимирівна Асистент немає б/с
Арх-ра буд і сп. ЗПЦБ 3
25 Гореленко Олександр Олегович Асистент немає б/с
Архітектура МО 2
Архітектура і містобуд. ЗМО 2
Основи арх.буд. і споруд ТБКВМ 2
Арх. Промбудівель ЗТБКВМ 2
Будівельна фізика АБС 3
Сучасні напрямки в арх. РБС 2
Архітектурні конструкції ЕП 2
26 Кошева Вікторія Олександрівна Асистент немає б/с
Констр.буд. і спор. АБС 2 3
Будівельна фізика АБС 3 4
27 Болгарова Наталя Миколаївна Асистент немає б/с
Констр.буд. і спор. АБС 2 3
Будівельна фізика АБС 3 4
28 Степанов Олег Вікторович Асистент немає б/с
Констр.буд. і спор. АБС,іноз 2 3

«Архітектура будівель та споруд» методичні вказівки до виконання курсового проекту

«Одноквартирний житловий будинок». «Конструкції будівель і споруд» методичні вказівки до

виконання робіт практикуму з дисциплін «Ефективні сучасні матеріали та конструкції, розділ

«Спеціальні світлопрозорі споруди». «Архітектура будівель та споруд ( у чотирьох частинах) «Основи

проектування. Житлові будинки». Част.1, «Історія архітектури». Частина 2. Навчальний посібник..

«Світлопрозорі огородження будинків» – навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів. «Конструкції великопрогонових покриттів для зальних приміщень громадських будівель».

Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд.

Студентам і викладачам…

Сучасні просторові конструкції. (link to Youtube)

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031