Центр інжинірингу та експертизи

logo_inzh_centr

Назва наукового підрозділу:
Інжиніринговий центр з інвестиційно-інноваційної та будівельної діяльності.*

Керівник наукового підрозділу:
Науковий керівник – к.т.н., доцент Чернишев Денис Олегович;
Завідувач– к.е.н., професор Гойко Анатолій Францович.

Штатний склад наукового підрозділу.
Склад працівників формується під виконання конкретних замовлень із числа професорсько-викладацького персоналу, кафедр, інших спеціалістів, студентів КНУБА та у разі потреби залучених сторонніх фахівців.

Напрями науково-дослідних робіт:
Надання інжинірингових послуг у сфері містобудівної, інвестиційної, інноваційної та будівельної діяльності і за напрямами професійної підготовки спеціалістів у КНУБА.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій.
Передбачається розвивати та надавати інжинірингові послуги у сфері містобудівної, архітектурної, інвестиційної, інноваційної, проектної та будівельної діяльності, виготовлення та використання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, організації та технології будівництва, інженерних систем будинків і споруд та екології, а саме з:

 • консалтингу (з технічних, економічних, фінансових та інших питань);
 • передпроектних досліджень (стадії проектування ТЕО, ТЕР, ЕП);
 • отримання містобудівних умов обмеження забудови земельних ділянок;
 • отримання технічних умов на підключення об’єктів до інженерних мереж;
 • організації виготовлення проектної документації;
 • організації експертизи проектної документації;
 • підготовки підрядних договорів та контрактів;
 • отримання дозволів на будівництво об’єктів;
 • розробка та корегування графіків у процесі виконання робіт в цілому;
 • питань охорони праці на об’єктах будівництва (організаціях);
 • організація сторожової охорони на об’єктах будівництва;
 • координації діяльності учасників будівництва;
 • нормативно-методичного забезпечення;
 • відповідальності у сфері містобудування та архітектурної діяльності;
 • розроблення планів та програм фінансування будівництва;
 • вартісного інжинірингу під час здійснення інвестиційного проекту.

Участь у роботі ІЦ можлива наданням консультативних послуг, розробленням інжинірингових рішень, виконанням функцій менеджерів, маркетологів, інвесторів, замовників, розповсюдженням інформації про діяльність ІЦ до потенційних інвесторів, замовників (клієнтів) інжинірингових послуг, у тому числі іноземних.

Науково-технічні послуги.
У поточному 2017 році надано консультативні послуги з організації будівництва ТОВ “БФ “МЖКбуд”.

Науково-методична та освітня діяльність
У даний час ІЦ вивчає ринок інжинірингових послуг у будівництві, можливості КНУБА на цьому ринку, формує банк даних про ефективні інжинірингові рішення, кваліфікованих спеціалістів за проблемами, потенційних інвесторів, замовників, забудовників.

Основні партнери.
ТОВ “БФ “МЖКбуд”.

Контактна інформація:
Україна, 03680, Київ,
Повітрофлотський проспект, 31; кабінет 4098 у лаборному корпусі КНУБА;
тел. 097-465-49-76; 050-447-86-45; 097-564-07-38; (044) 241-54-64;
e-mail: ingcentr@knuba.edu.ua

* Інжиніринговий центр з інвестиційно-інноваційної та будівельної діяльності (ІЦ) створений наказом КНУБА від 09.12.2016 року № 522.

Метою створення ІЦ є використання науково-технічного потенціалу КНУБА, приближення науково-педагогічної діяльності до практики наданням інжинірингових послуг. Виконання конкретних замовлень ІЦ передбачається формуваннямробочих груп виконавців із числа кваліфікованих спеціалістів Університету та у разі потреби, залученням сторонніх спеціалістів і організацій. Поєднанням досягнень науки  і практики буде забезпечуватись розвиток інжинірингу в будівництві України та підвищення кваліфікації персоналу Університету.

 

Інжиніринговий центр з інвестиційно-інноваційної   та будівельної діяльності

 Київського національного університету будівництва і архітектури

 

Пропонує послуги

 • Організація та підготовка матеріалів до проведення відкритих торгів з визначення виконавців проектних та будівельних робіт і критеріїв відбору учасників; проведення електронних закупівель з використанням системи PROZORRO
 • Організація виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт з супроводженням експертизою
 • Консалтингові послуги (професійні консультації, розроблення, супровід) у сфері будівництва:
  • оформлення права власності на земельну ділянку на будь-який вид нерухомості;
  • винесення з плями будівлі інженерних мереж;
  • підготовка пакету документації для оформлення ліцензії;
  • експертна оцінка проектних і вишукувальних робіт;
  • отримання дозволу на проведення підготовчих і будівельних робіт;
  • експертна оцінка проектних і вишукувальних робіт;
  • отримання дозволу на введення в експлуатацію об’єктів будівництва;
  • технічні рішення з економії та комерційному обліку електроенергії, теплопостачання, газопостачання;
  • розроблення систем “Розумний будинок” (управління енергоресурсами та безпечним комфортним життєзабезпеченням)
 • Контрольні вимірювання обсягів вартості та виконання робіт
 • Авторський та технічний нагляд за будівництвом об’єктів
 • Комплексна експертиза щодо забезпечення механічного опору та стійкості будинків за класами відповідальності (СС1, СС2, СС3)
 • Геодезична розбивка, топографічна зйомка (у т.ч. всіх комунікацій);
 • Геодезичний супровід будівництва
 • Архітектурний дизайн будівель, інтер’єрів, ландшафту
 • Організація постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій з випробуванням логістичної системи
 • Розроблення проектів виконання робіт (ПВР), технологічних карт
 • Розроблення (коригування) календарних та сітьових графіків виконання робіт

 Інші послуги за напрямами наукової та освітньої діяльності КНУБА.

 Контактна інформація: 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 31; Кабінет 4098 у лабораторному корпусі КНУБА;

тел. 097-465-49-76; 050-447-86-45; (044) 241-54-64;    e-meil: ingcentr@knuba.edu.ua