Путівник

Як у нас місія?

Наша місія – розвиток і впровадження в будівельну галузь сучасних методів розрахунку,  проектування і випробування конструкцій із залізобетону і каменю.

Що таке залізобетон?

Залізобетон – це комплексний матеріал, що застосовують майже у всіх частинах будівлі та споруди, від фундаментів до покрівлі. Широкого поширення в будівництві залізобетон набув завдяки своїм позитивним якостям. Таким як, вогнестійкість, здатності чинити опір статичним і динамічним навантаженням, можливість виготовлення конструкцій будь-якої форми, низьким експлуатаційним витратам та довговічність.

Чому саме наша кафедра?

На сьогоднішній час при будівництві будівель та споруд,  залізобетон використовують майже у 80% від загальної кількості несучих матеріалів та консрукцій. Для кращого сприйняття дані наведені у вигляді діаграми.

Монолітний залізобетон
80%
Збірний залізобетон
60%
Кам'яні та армокам'яні конструкції
50%

Наша кафедра  забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі розрахунку, проектування і впровадження залізобетону і каменю.

Ми готуємо бакалаврів і магістрів на всіх факультетах університету. Здійснюємо підготовку аспірантів і здобувачів.

На базі кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями співробітники і викладачі не тільки нашого Вузу, а й з інших вишів України та іноземні громадяни.

Фахівці кафедри забезпечують викладання 17 навчальних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад — це 14 штатних працівників: два професори, дев’ять доцентів, три асистенти, завідувач лабораторії та провідний інженер.

Працівники кафедри мають чималий досвід проектування та будівництва великих промислових і висотних цивільних споруд, а також використання для опорних конструкцій найновіших ефективних будівельних матеріалів — фібробетону, вуглепластики тощо.

В наявності є дві лабораторні аудиторії, що дають змогу раціонально розподілити час для виконання експериментів, як для студентів, так і для аспірантів.

Окрім цього, кафедра забезпечена сучасними комп’ютерними програмами, такими як Lira-Sapr та  SCAD. Це дає змогу розраховувати та моделювати роботу конструкцій ще до почату проведення експерименту.

Запрошуємо ВСІХ хто хоче реалізувати себе, не тільки як проектуваник та виконроб, а ще, і  як науковець та винахідник.