Спеціальності

Кафедра готує фахівців  на 5 факультететах:

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність – 191  “Архітектура та містобудування”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація: Архітектура будівель і споруд (абс), Містобудуання (мб), Дизайн архітектурного середовища (дас).

Профіль фахівця: архітектурне проектування житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд; реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний менеджмент, теорія та історія архітектури. архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забудова житлових і промислових районів; вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайн міського середовища; проектування об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів; реконструкція забудови, теорія містобудування. архітектурно-художнє проектування об’єктів архітектурного середовища; проектування інтер’єрів, обладнання і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного середовища.

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Підготовка здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр, освітньо-науковим – доктор філософії, науковим – доктор наук.

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

Спеціалізація: Водопостачання та водовідведення (ВВ)

Профіль фахівця  наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатація систем водопостачання і водовідведення населених пунктів і промислових об’єктів, а також систем холодного і гарячого водопостачання, господарсько-побутового і дощового водовідведення будівель різного призначення , підготовки вод, які призначені для питного і виробничого використання, очистки міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси. Випускники обіймають наукові, інженерні та управлінські посади у наукових, проектних і будівельних організаціях, підрозділах міністерства житлово-комунального господарств, водоканалах, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити.

Спеціалізація: Міське будівництво та господарство (МБГ)

Профіль фахівця – планування, забудова та реконструкція міських територій; проектування та експлуатація вуличної мережі та транспортних споруд; інженерна підготовка міських територій; проектування споруд захисту міських територій; інженерне обладнання та благоустрій міських території; проектування ландшафту міста; оцінка екологічного стану міського середовища; проектування та будівництво будівель та споруд; створення та ведення містобудівних інформаційних систем; управління розвитком міст.

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціалізація: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

Профіль фахівця: технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва: проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і контроль якості.

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

Спеціальність- 193. «Геодерзія та землеустрій»

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація:  Геодезія (ГД)

Профіль фахівця – геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування; збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань електронними приладами;створення топографічних карті планів різного призначення; розроблення автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних вишукувань.