Ми такі

Колектив кафедри “Залізобетонних та кам’яних конструкцій" 2019р.

Перший ряд (знизу, зліва направо): Колякова В.М., Журавський О.Д., Афанасьєва Л.В., Доброхлоп М.І.   Другий ряд: Скорук О.М., Кріпак В.Д., Скорук Л.М. Третій ряд: Сморкалов Д.В., Клімов Ю.А., Таран А.К. Четвертий ряд: Кулик Т.Р., Бова Я.О., Козак О.В., Постернак М.М., Хохлін Д.О. 

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкції – це провідна випускаюча кафедра будівельного факультету університету.

Основний напрям діяльності – дослідження роботи залізобетонних та кам’яних конструкції


Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Журавський Олександр Дмитрович

Закінчив у 1983 році будівельний факультет ЛСГІ з відзнакою. З 1983 по 1985 рр. – старший викладач Львівського філіалу ІПК МЖКГ УРСР. З 1985 по 1988 рр. – аспірант кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій КІБІ, науковий керівник Барашиков А.Я. З 1989 по 1990 рр. науковий співробітник ГНДЛ БК КІБІ.

З 1990 р. асистент, з 1994 р. доцент кафедри ЗБК. У 1989 році присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук, а у 1995 р. звання доцента. З 2015 р. завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій. Дійсний член Академії будівництва України (2014 р.).

Автор та співавтор понад 70 наукових та методичних робіт. Автор навчального посібника «Обстеження залізобетонних конструкцій». Тел. 044-2454842. Email: azhur@ua.fm; zhuravskyi.od@knuba.edu.ua

Студенти невеликими групами працюють над темами з окремими викладачами. Така форма залучення молоді до наукової діяльності є найбільш раціональною тому, що студент розробляє невеликі розділи теми поетапно протягом великого терміну вивчення курсу ЗБК на кафедрі.

Нині кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на всіх факультетах університету. Готує спеціалістів та магістрів за фахом «Промислове і цивільне будівництво». Здійснює підготовку аспірантів і здобувачів.  Окрім того, на базі кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями співробітники і викладачі інших вишів України та іноземні громадяни.

Фахівці кафедри забезпечують викладання 17 навчальних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад — це 14 штатних працівників: два професори, дев’ять доцентів, три асистенти, завідувач лабораторії та провідний інженер.

Працівники кафедри мають чималий досвід проектування та будівництва великих промислових і висотних цивільних споруд, а також використання для опорних конструкцій найновіших ефективних будівельних матеріалів — фібробетону, вуглепластики тощо. Зокрема виконуються такі роботи:

  • проектування нових промислових, житлових та громадських будівель;
  • реконструкція наявних промислових, житлових та громадських будівель;
  • науковий супровід будівництва, обстеження та встановлення технічного стану;
  • надання технічної допомоги у наукових дослідженнях та експериментальних випробуваннях, які проводять будівельні й науково-дослідні установи;
  • дослідження на замовлення різних організацій (спільна науково-дослідна робота кафедри і ТОВ «МСБУД» у 2013 р. відзначена премією Академії будівництва України ім. акад. М. С. Буднікова).

Чотири співробітники кафедри мають сертифікати на проектування, обстеження й реконструкцію будівель і споруд.

У скарбничці наукового доробку викладачів — низка видань: «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» (А. Я. Барашиков); «Бетонні та залізобетонні конструкції. Правила проектування» (А. Я. Барашиков); «Основи проектування конструкцій» (Ю. А. Клімов, Р. А. Пискун, В. В. Балабко, А. В. Перельмутер); підручник «Будівельні конструкції» (А. Я. Барашиков, В. М. Колякова); навчальні посібники «Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до повздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН В.2.6-98:2009» (А А. Мурашко, В. М. Колякова, Д. В. Сморкалов), «Розрахунок залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи за ДБН В.2.6-98:2009» (В. Д. Кріпак).

Кафедра співпрацює з підприємствами та науковими установами будівельної галузі. Спільно з TOB «Silca Україна» проводиться експертиза дослідних робіт, упровадження у виробництво при підсиленні та реконструкції будівель і споруд, дослідження властивостей вуглепластиків для ремонтних робіт після особливих впливів (сейсміка, пожежі, руйнування тощо) або тривалої експлуатації. У тісній взаємодії з фахівцями НДІБК науковці кафедри розробляють нормативні документи з проектування залізобетонних конструкцій та сейсмостійкого будівництва Сумісні науково-дослідні роботи з контролю якості промислових фібробетонних підлог здійснюють спільно з ТОВ «МСБУД». Викладачі та аспіранти активно впроваджують у навчальний процес та наукові дослідження обчислювальний комплекс «ЛИРА». Проектування будівельних конструкцій згідно з будівельними нормами відбувається у співпраці з ТОВ НВФ «СКАД СОФТ». Провідні вчені кафедри є членами спеціалізованих рад за спеціальністю 05.23.01 — «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».