НАУКА В КНУБА

Науковці КНУБА беруть активну участь у виконанні проектів науково-дослідних робіт, виконаних на замовлення Міністерства освіти і науки України, Державного агентства з питань електронного урядування України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства оборони України, Штабу цивільної оборони України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства фінансів України тощо.
Наукові підрозділи університету виконують науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи для вирішення проблем будівництва, архітектури та виробництва нових будівельних матеріалів і конструкцій; проводять інженерно- геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, еколого-геологічні вишукування; розробку містобудівної документації; проектування зовнішніх і внутрішніх мереж, систем і споруд; технологічне проектування по об’єктах, розробку спеціальних розділів проектів, інжинірингові роботи в галузі будівництва та реконструкції будівель і споруд. За результатами проведених досліджень вносяться зміни в Державні будівельні норми (ДБН) України.
Колектив університету підтримує тісні наукові зв’язки з Національними та галузевими академіями наук України, науковими організаціями СНД, виконує міжнародні проекти спільно з найвідомішими зарубіжними фірмами, бере активну участь у роботі міжнародних організацій.
За обсягом виконання науково-дослідних робіт університет посідає провідне місце серед закладів вищої освіти будівельного профілю. Щороку виконуються біля 140 актуальних науково-дослідних робіт та науково-технічних(експериментальних) розробок, які фінансуються за кошти загального та спеціального бюджету на суму біля 15,0 млн.грн. Замовниками НДР є : Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство оборони України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів України.
У наукових підрозділах НДЧ склалися усталені наукові школи, які є провідними в Україні у своїй галузі та широко відомі у світі.

Назва наукової школи (групи)
« Дослідження закономірності проявлення в’яжучих властивостей лужних систем і створення матеріалів на їх основі».
Керівник: д.т.н., проф. Кривенко П.В.

 

 

«Створення теорії та методів комплексного вивчення процесів деформування складних інженерних конструкцій при силових температурних, електромагнітних та інших впливах та розробка програмного забезпечення»
Керівник : д.т.н., проф. Баженов В.А.

 

 

«Розробка низькоенергоємної руйнівної техніки та швидкісних землерийних технологій для будівельних, гірничних, меліоративних, сільскогосподарських, аварійно-рятувальних і військово-інженерних робіт.»
Керівник: к.т.н., проф. Фомін А.В.

 

 

 

«Підвищення ефективності системних досліджень у сфері енергозбереження, розробка наукових основ створення новітніх енергозберігаючих процесів і технологій, супровід отриманих результатів і практичне впровадження інтегрованих ресурсозберігаючих, екологічно безпечних систем і технологій в архітектурі, будівельній інженерії та суміжних галузях»
Керівник: д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Плоский В.О.

 

 

 

Видатні вчені КНУБА:

Співробітники НДЧ

1 доктор наук

16 кандидатів наук

У проведенні наукових досліджень бере участь

89 докторів наук

397 кандидатів наук

За останні 5 років в спеціалізованих Вчених Радах захистилося усього:
67 докторських дисертацій (КНУБА – 41)

269 кандидатських дисертацій (КНУБА – 146)

– «Заслужений діяч науки і техніки України» – 10 співробітників;
– «Заслужений працівник освіти України» – 8 співробітників;
– «Лауреат Державної премії України» – 18 співробітників.