Відділ інноваційної діяльності

Відділ інноваційної діяльності є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва та архітектури, що підпорядковується проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку.

 

Начальник відділу інноваційної діяльності: кандидат наук, старший науковий співробітник зі спеціальності  «Екологія» Кочерга Микола Миколайович

Контактна інформація: 03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31, к. 4093-А (лабараторний     корпус КНУБА)                                                                                          E-mail: kocherzi.mm@knuba.edu.ua

 

 

 

Метою діяльності відділу є забезпечення інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності структурних підрозділів КНУБА.

Основними завданнями Відділу є:

– Організаційне забезпечення та координація інноваційної діяльності структурних підрозділів університету.

– Інформаційне забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в КНУБА.

– Організаційне забезпечення процесу набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності, зокрема шляхом проведення студентських олімпіад, конкурсів та турнірів.

– Забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, створення інноваційних продуктів та їхнє впровадження у виробництво.

– Розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення інноваційної  діяльності.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

– Організовує заходи спрямовані на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок;

– Проводить моніторинг стану використання інноваційних технологій в структурних підрозділах КНУБА;

– Узагальнює практику застосування законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

– Забезпечує розроблення пропозицій щодо технологічного переоснащення КНУБА;

– Вживає у межах своїх повноважень заходи для забезпечення розроблення технологій, що відповідають сучасному світовому науково-технологічному рівню та міжнародним, зокрема європейським стандартам;

– Надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу у проведенні патентно-кон’юнктурних досліджень, пов’язаних з розробленням нових технологій, набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них;

– Участь у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, що створені в КНУБА;

– Бере участь в організації студентських олімпіад, конкурсів та турнірів;

– Організовує та забезпечує проведення конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції.