Історія кафедри

Кафедру «Виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій» (перша історична назва кафедри) засновано в 1954 році на початку періоду розвитку виробництва збірного залізобетону. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Шевченко В.А. (1954-1955), а першими викладачами – к.т.н., доц. Стефанов Б.В. і ас. Новгородський М.А. З 1955 по 1972 р.р. посаду завідувача кафедри займав ректор Київського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Калішук О.Л. Під його керівництвом створено навчальну лабораторію. Першим завідувачем лабораторії став Капіносов В.П.

У 1972 р. новим завідувачем кафедри став д.т.н., професор Глуховський В.Д., видатний вчений і педагог, організатор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України з науки і техніки – засновник нового напряму в будівельному матеріалознавстві, досліджень нового покоління бетонів на основі шлаколужних в’яжучих. Великий ентузіаст своєї справи, він створив школу дослідників, найкращі з яких згодом стали викладачами кафедри. При кафедрі функціонували дві наукові лабораторії – Проблемна НДЛ грунтосилікатів (наук. керівник Глуховський В.Д.), Галузева лабораторія Мінсільбуду (наук. керівник Волянський О.А.). Одними з перших для нашої спеціальності викладачі кафедри розробили і запровадили активні методи навчання – ділові ігри, а Сікорський О.М. включив в навчальний процес математичні методи вирішення технологічних задач та заклав основи комп’ютеризації процесу навчання та наукових досліджень. З усіх споріднених кафедр вузів країни до нас їхали за досвідом, десятки наших колег з інших будівельних вузів підвищували кваліфікацію на ФПК при кафедрі. Роботи наукової школи Глуховського В.Д.стають здобутком міжнародної наукової спільноти, вони друкуються в трудах конгресів та конференцій. В 1988 році завідувачем кафедри стає вихованець кафедри, к.т.н., професор Антоненко Г.Я., декан будівельно-технологічного факультету, досвідчений педагог і організатор навчального процесу. З 2006 р. і по теперішній час посаду завідувача кафедри займає д.т.н., професор Гоц В.І. – декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

Кафедра завжди була другим домом для її викладачів і співробітників, з дня заснування в ній створилась атмосфера доброзичливості, готовності прийти на допомогу в скрутний час, а головне поваги до плідної творчої праці.