Коротка інформація про завідувача кафедри

Гоц Володимир Іванович (нар. 1954) – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2006), декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

У 1978 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював у системі домобудівельного комбінату № 4 Головкиївміськбуду (1982-1986). З 1986 р. працює в КНУБА асистентом, заступником декана будівельно-технологічного факультету (1990-1994), доцентом, професором.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2009 – докторську, вчене звання професора присвоєно в 2008 р.

Підготував 5 кандидатів наук.

Автор понад 230 науково-методичних праць, серед яких 5 підручників, 2 посібника, 2 монографії, 20 авторських свідоцтв і патентів. Основні праці: “Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій” (2007), “Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво” (2008), “Технология строительных алюминиевых конструкцій” (2009), “Виробнича база будівництва” (2010), “Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков” (2012), “Теплові процеси та установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” (2014); “Випробування бетонів і будівельних розчинів” (2014), “Бетони і будівельні розчини (2016)”, Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів (2017)”.

Відзначений 5 урядовими нагородами – нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, подякою прем’єр-міністра України, знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України, подякою Київського міського голови, нагрудним знаком “Знак пошани” Київської міської державної адміністрації.

Напрям наукової діяльності – вивчення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів та розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій. Результати наукової роботи широко відображені у наукових виданнях України та за кордоном. Керує науковою роботою аспірантів.