Викладацький та допоміжний склад кафедри ТБКВ

п/п

Світлина ПІБ Посада

в КНУБА

1 Гоц В.І. зав. каф., декан, д.т.н., проф.
2 Рунова Р.Ф. д.т.н., проф.
3 Троян В.В, д.т.н., проф.
4 Гелевера О.Г. к.т.н., доц.
5 Пальчик П.П. к.т.н., доц.
6 Рижанкова Л.М. ст.викл.
7 Майстренко А.А. к.т.н., доц.
8 Амеліна  Н.О. к.т.н., доц.
9 Петрикова Є.М. к.т.н., доц.
10 Павлюк В.В. к.т.н., доц.
11 Азутов В.П. к.т.н., доц.
12 Ковальчук О.Ю. к.т.н., доц.
13 Константиновський О.П. к.т.н., доц.
14 Ластівка О.В. к.т.н., ас.
15 Смешко В.В. зав.лаб, ас.
16 Бердник О.Ю. ас.
17 Рогозіна Н.В. провідний інженер
18 Яковлева О.М. старший лаборант
19 Назарчук Н.В. інженер
20 Іваничко В.В. інженер 1 категорії