Захисти дисертаційних робіт

05 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся захист Волинської Є.В.

Робота виконана на кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів та в науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім.В.Д.Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури Мінестерства освіти і науки України

Науковий керівник:  д.т.н., проф. Гоц В.І., завідувач кафедри технологіх будівельних конструкції і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури
Офіційні опоненти:  д.т.н, проф. Саницький М.А., завідувач кафедри будівельного виробництва, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут будівництва та інженерії довкілля

к.т.н., ст. наук.співр. Попруга П.В., начальник інноваційно-технологічного центру промислово-будівельної групи “Ковальська”, м. Київ

 

 

06 червня на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.056.05 відбувся захист дисертаційних робіт Паська А.В. та Киричка В.І.

Тема дисертаційної роботи Паська А.В.  – “Екобетони на основі лужних цементів з використанням залізовмісних супутніх продуктів промисловості”.

Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Ковальчук О.Ю.

Офіційні опоненти – д.т.н., доц. Сторчай Н.С., к.т.н. Кропивницька Т.П.

Робота виконана в науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім.В.Д.Глуховського та на кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Тема дисертаційної роботи Киричка В.І. – “Лужні алюмосилікатні зв’язуючі підвищеної сульфатостійкості та покриття на їх основі для захисту бетону”.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Кривенко П.В.

Офіційні опоненти – д.т.н., проф. Шабанова Г.М., к.т.н. Гончар В.П.

Робота виконана в науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім.В.Д.Глуховського та на кафедрі будівельних матер Київського національного університету будівництва і архітектури.