Кафедра теорії архітектури

Кафедра теорії архітектури забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Архітектура будівель та споруд». Завідувач кафедри теорії архітектури – доктор архітектури, професор, член Національної спілки архітекторів, дійсний член Української академії архітектури Ковальський Леонід Миколайович.

Навчальні дісциплини

 • Архітектурне проектування – д.арх., проф.Ковальський Л.М., д.т.н., проф.Самойлович В.В., к. арх., доценти Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Заїка О.В., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., Дорохіна Г.І., Кравченко І.Л., доценти Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти Гершуні О.М., Цвіркун О.Б., Король Ю.В., Кость М.Б., Гомон О.О., Соколова Ю.В.
 • Композиція – к. арх., доцент Кедровський П.П.

Прогностика напрямів розвитку цивільного будівництва – проф.Юнаков С.Ф.

 • Регіональна архітектура – к.арх., доцент Заїка О.В.
 • Вибір та застосування архітектурного опорядження – д.т.н., проф.Самойлович В.В.
 • Інформаційне забезпечення процесу архітектурного проектування – к. арх., доцент Хараборська Ю.О., ст. викладач Владиченко Н.Г.
 • Архітектурна екологія – к.арх., доцент Шило Н.М.
 • Законодавство і архітектурно-проектна справа – к.арх., проф.Гусаков В.М., к.т.н., доц.Смілка С.В.
 • Менеджмент в архітектурній діяльності – к.арх., доц.Книш В.І.

Науково-методична діяльність – праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри:

Навчальні посібники: «Типологія громадських будинків і споруд», «Архітектурне проектування висотних будинків», «Архітектурне проектування житла», «Архітектурне проектування навчальних закладів», «Архітектура вищих навчальних закладів», «Вибір і раціональне застосування матеріалів для архітектурного опорядження будівель». «Теоретичні основи естетики архітектури» – Конспект лекцій. Методичні вказівки: «Композиція», «Методи оптимізації архітектурних і містобудівних рішень».

Основні напрямки наукової діяльносі та досліджень:

 • теоретичні основи архітектури будівель та споруд: соціально-економічні, типологічні, естетичні, екологічні (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доцент Шило Н.М., к. арх., доцент Кедровський П.П.);
 • національні та регіональні особливості Української архітектури, стилі та стильові ознаки(к.арх., доцент Заїка О.В.);
 • законодавче та нормативне забезпечення архітектурної діяльності (к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к.арх., доц. Книш В.І.);
 • висотне будівництво (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доц. Рогожнікова О.Є.);
 • методика наукових досліджень в архітектурі (к.арх., доц. Хараборська Ю.О.,);
 • оздоблення та опорядження архітектурних об’єктів (д.т.н., проф. Самойлович В.В.);

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

зав.каф. д.арх., проф.. Ковальський Л.М., д.арх., проф.. Мардер А.П., д.т.н., проф.. Самойлович В.В., к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к. арх., доценти Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Заїка О.В., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., Дорохіна Г.І., Кравченко І.Л., доценти Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти Гершуні О.М., Цвіркун О.Б, Король Ю.В., Кость М.Б., Гомон О.О., Соколова Ю.В.

Провідний інженер – Слюсаренко Галина Миколаївна.image001

Контактний телефон:

Завідувач кафедри теорії архітектури

Ковальський Леонід Миколайович

(044) 241-55-79, кімната 227 (архітектурний корпус)

e-mail: qualarch@gmail.com

Історія кафедри теорії архітектури

Історія кафедри теорії архітектури:

У 1990р, у зв`язку з реорганізацією архітектурного факультету, була створена кафедра «Архітектурної кваліметрії» на чолі з професором Лавриком Г.І., робота якої спрямовувалась на вирішення актуальних в той час досліджень та проблем: отримання студентами знань та навичок в галузі кількісної оцінки економічних та функціональних якостей об`єктів з використанням персональних електронно-обчислюваних систем. Свої завдання кафедра успішно виконувала, було віднайдено ефективний зв`язок між науковими розробками та навчальним процесом кафедри.

Однак час висував нові вимоги: в умовах незалежності України стали особливо актуальними питання національної політики держави в галузі архітектури, філософські підвалини архітектури та містобудування, нормативні та правові основи управління архітектурно-містобудівною діяльністю. У зв`язку з реорганізацією всієї системи науково-дослідних робіт в Україні, виникла необхідність створення спеціального наукового підрозділу на архітектурному факультеті для теоретичних досліджень соціально-економічних та естетичних чинників розвитку архітектури, містобудування, закономірностей архітектурного формоутворення, стильових особливостей українського зодчества в контексті тенденцій розвитку світової архітектури. Потребувало також додаткового дослідження культурологічного потенціалу в постановці проблем теорії архітектури, поняття концепції в архітектурному проектуванні, визначення інтернаціонального та етнокультурного в сучасному архітектурному процесі, вивчення впливу процесів урбанізації на середовище тощо.

Ці виклики зумовили необхідність створення в 2009 році кафедри «Теорії архітектури» під керівництвом доктора архітектури, професора Ковальського Леоніда Миколайовича.

Відповідно до вищесказаного,  навчально-методична та наукова діяльність кафедри  значно  розширилась. Сьогодні професори та викладачі кафедри читають поточні лекції та спецкурси за напрямками: «Законодавство і архітектурно-проектна справа», «Методи наукових досліджень», «Соціально-економічні проблеми проектування будівель і споруд», «Архітектурна екологія», «Прогностичні напрямки розвитку архітектури громадських об`єктів», «Стилі в архітектурі», «Стилістика сучасної української архітектури». «Наукові дослідження в галузі теорії архітектури», «Архітектурна діяльність в умовах ринкової економіки», «Сучасні проблеми та тенденції розвитку цивільного будівництва», «Методи оптимізації архітектури та містобудівних рішень», «Опоряджувальні матеріали в інтер`єрі».

Лекції з теоретичних питань поєднуються з практичними заняттями з архітектурного проектування різних типів житлових і громадських будівель. Студенти 5 – 6 курсів, які навчаються за програмою «спеціаліст», виконують проекти багатофункціональних комплексів та концептуальні розробки різних типів закладів цивільного призначення. . В якості дипломних магістерських робіт вибираються теми пов`язані з перспективними типами житлових та громадських будинків і комплексів, стилістичними особливостями архітектурних об`єктів, екологією цивільного будівництва, архітектурного формоутворення висотних будівель.

За 25 років діяльності кафедри підготовлено сотні архітекторів із ступенем бакалавр, спеціаліст та магістр, викладачами кафедри захищені декілька кандидатських та докторська дисертація, підготовлено багато навчально-методичної літератури, видано навчальний посібник. Викладачі кафедри брали участь в розробці документів нормативно-методичного забезпечення цивільного будівництва.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь в архітектурних конкурсах різних рівнів, займаючи призові місця.

Високі  досягнення кафедри – це результат  плідної роботи висококваліфікованих викладачів, що мають великий досвід наукової та практичної діяльності в галузі теорії архітектури та проектування, а саме: зав. кафедри, доктор архітектури, професор Ковальський Леонід Миколайович. професор Самойлович Валентин Васильович, професор Юнаков Сергій Федорович, доценти: Акопнік Світлана Володимирівна ,  Дорохіна Ганна Ігорівна, Заїка Ольга Володимирівна, Кедровський Петро Павлович, Кравченко Ірина Леонідівна, Пекер Аркадій Йосипович, Хавхун Галина Миколаївна, Хараборська Юлія Олександрівна, Шило Наталія Миколаївна, ст. викладач Владиченко Наталія Георгіївна, асистенти: Гершуні Ольга Михайлівна, Гомон Ольга Олександрівна, Кость Максим Богданович, Король Юрій Володимирович, Соколова Юлія Віталіївна, Цвіркун Олена Борисівна, пров. інженер Слюсаренко Галина Миколаївна. А також сумісники: професор Гусаков Володимир Миколайович, Доценти: Книш Валерій Іванович, Куровський Георгій Костянтинович, Молож Олександр Єгорович, Олійник Олена Павлівна, Рогожнікова Олена Євгеніївна.

На превеликий жаль з нами вже нема викладачів, які внесли вагомий вклад в розвиток та становлення кафедри, університету та науки в цілому. Це доценти: Когут Павло Миколайович, Василенко Лев Володимирович, Тімохіна Тетяна Іванівна та професор кафедри Мардер Абрам Павлович.