Паспорт випускної роботи

Паспорт випускної роботи

БАКАЛАВР

Паспорт випускної роботи бакалавра ГБ
Паспорт випускної роботи бакалавра ВВ

МАГІСТР

Завдання та титульний лист пояснювальної записки атестаційної роботи магістра ВВ
Завдання та титульний лист пояснювальної записки атестаційної роботи магістра ГБ
Паспорт атестаційної випускної роботи магістра ГБ
Паспорт атестаційної випускної роботи магістра ВВ