Дисципліни та модулі

Дисципліна «Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development»

складається з трьох змістовних модулів:

M.1. Digital Media Development (цифрова графіка та анімація, звукова інженерія, 3-D моделювання);

M.2. Проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4;

M.3. Технологія розробки багатокористувацьких комп’ютерних ігор.

 

Модуль М.1. Digital Media Development (цифрова графіка та анімація, звукова інженерія, 3-D моделювання) є ввідним в навчальній програмі дисципліни і орієнтовано на оволодіння студентами практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну при проектуванні комп’ютерних ігор, а також створення VFX ефектів, рендерингу, симуляції, композитінгу та ріггінгу.

 

Модуль M.2. Проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4. призначений для набуття студентами практичних навичок проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4.

 

Модуль M.3. Технологія розробки багатокористувацьких комп’ютерних ігор. призначений для ознайомлення студентів з базовими поняттями концепції розробки багатокористувацької гри, етапами циклу розробки, а також ознайомитись з різновидами програмного забезпечення, що використовується для моделювання багатокористувацьких систем.

 

Предметом навчальної дисципліни є придбання практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну; вивчення засобів та програмного інструментарію для проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4; вивчення засобів кросплатформної розробки комп’ютерних ігор.

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development» є  формування у студентів цілісної системи знань про технології проектування комп’ютерних ігор, навчання студентів методам і засобам проектування, роботи анімацією, звуком та графікою при розробці комп’ютерних ігор, а також формування системи професійних компетенцій щодо розробки багатокористувацьких комп’ютерних ігор.

Очікувані результати

Очікуваними результатами вивчення дисципліни «Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development» є набуття практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну, створення VFX ефектів, рендерингу, симуляції, композитінгу та ріггінгу при проектуванні комп’ютерних ігор. Також результатами вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних аспектів цифрового скульптурінгу, роботи з текстурами, створення локацій в комп’ютерних іграх, набуття навичок з проектування ігор на основі Unreal Engine 4. Крім того, результатами вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з різновидами програмного забезпечення, що використовується для створення багатокористувацьких ігор.

 

Дисципліна «Технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development»

складається з трьох змістовних модулів:

B.1. Теорія комп’ютерних ігор (сюжет та дизайн, проектування, підтримка та просування);

B.2. Digital Media Development (цифрова графіка та анімація, звукова інженерія, 3-D моделювання);

B.3. Проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4.

 

Модуль B.1. Теорія комп’ютерних ігор (сюжет та дизайн, проектування, підтримка та просування) є ввідним в навчальній програмі дисципліни і включає загальну теорію проектування, підтримки та просування комп’ютерних ігор. Крім того, модуль включає деякі теоретичні аспекти генерацій псевдовипадкових подій в грі, методи штучного інтелекту та математичної теорії ігор.

 

Модуль B.2. Digital Media Development (цифрова графіка та анімація, звукова інженерія, 3-D моделювання) орієнтовано на оволодіння студентами практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну при проектуванні комп’ютерних ігор, а також створення VFX ефектів, рендерингу, симуляції, композитінгу та ріггінгу

 

Модуль B.3. Проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4. є завершальним в навчальній програмі дисципліни та призначений для набуття студентами практичних навичок проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4.

 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ теорії комп’ютерних ігор: загальну теорію проектування, підтримки та просування відео ігор, побудови сценарію гри в різних жанрах, візуального та звукового відображення; придбання практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну; вивчення засобів та програмного інструментарію для проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4.

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development» є  формування у студентів цілісної системи знань про технології проектування комп’ютерних ігор, навчання студентів методам і засобам проектування, роботи анімацією, звуком та графікою при розробці комп’ютерних ігор.

Очікувані результати

Очікуваними результатами вивчення дисципліни «Технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development» є набуття знань про теорію проектування, підтримки та просування відео ігор, побудови сценарію гри в різних жанрах, візуального та звукового відображення, побудови рівнів, вивчення освітніх, соціальних та культурних функцій ігор тощо. Крім того, завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних навичок 3D моделювання, анімації та саунд-дизайну, створення VFX ефектів, рендерингу, симуляції, композитінгу та ріггінгу при проектуванні комп’ютерних ігор. Також результатами вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних аспектів цифрового скульптурінгу, роботи з текстурами, створення локацій в комп’ютерних іграх, набуття навичок з проектування ігор на основі Unreal Engine 4.

 

Модуль E.1. «Теорія комп’ютерних ігор (сюжет та дизайн, проектування, підтримка та просування)»

є ввідним в навчальній програмі проекту GameHub з підготовки спеціалістів з розробки комп’ютерних ігор. Модуль включає загальну теорію проектування, підтримки та просування відео ігор, акцентує увагу на особливостях побудови сценарію гри в різних жанрах, візуального та звукового відображення в грі, побудови рівнів, вивчення освітніх, соціальних та культурних функцій ігор тощо. Крім того, модуль включає деякі теоретичні аспекти генерацій псевдовипадкових подій в грі, методи штучного інтелекту та математичної теорії ігор.

Метою модуля є засвоєння теоретичних аспектів створення концепції, сценарію, проектування, підтримки та просування комп’ютерних ігор.

У випадку успішного оволодіння матеріалами даного модуля слухач буде знати сучасну теорію проектування, підтримки та просування комп’ютерних ігор, буде вміти будувати сценарій гри враховуючи особливості побажань потенційних клієнтів та з урахуванням різних жанрів. Також слухач буде знати принципи застосування візуалізації та звукового супроводження ігрового процесу, принципи проектування рівнів гри, особливостей освітніх, соціальних та культурних функцій комп’ютерних ігор, які забезпечуються загальними підходами до гейміфікації. Також слухач буде знати та вміти описувати та планувати використання в комп’ютерних іграх методів генерації псевдовипадкових подій, застосовувати загальні підходи до моделювання штучного інтелекту.

 

Модуль E.2. «Технології проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4»

ознайомить слухачів з особливостями використання ігрового движка Unreal Engine 4 і середовища  розробки. Детально буде розглянуто призначений для користувача інтерфейс середовища розробки та основні поняття з якими стикається слухач в процесі розробки. Особливу увагу приділятиметься створенню сцени, наповненню простору контентом, візуального оформлення розроблюваного продукту, програмування логіки взаємодії об’єктів.

            Метою модуля є надання слухачеві базових знань, необхідних для розробки ігрового ПЗ за допомогою движка Unreal Engine 4.

            У випадку успішного оволодіння матеріалами даного модуля слухач набуде знання та навички з розробки ігрового ПЗ, створення сцени, наповнення об’єктами, створення візуального оформлення, програмування взаємодії об’єктів, програмування сценарію подій.

 

Викладачі та робоча група команди KNUCA GameHub, що забезпечують викладання дисциплін і модулів:

Білощицький А.О., д.т.н., професор кафедри інформаційних технологій;

Терентьєв О.О., д.т.н., професор кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики;

Шабала Є.Є., к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії;

Кучанський О.Ю., к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Безмогоричний Д.М., начальник Інформаційно-обчислювального центру;

Поліщук С.В. технік першої категорії Інформаційно-обчислювального центру;

Дубницька А.С., інженер Інформаційно-обчислювального центру.

 

Посилання на матеріали дисциплін та модулів на сайті

http://org2.knuba.edu.ua/course/index.php?categoryid=58

 

List of modules – KNUCA

Scheme of modules – KNUCA