Кафедра економіки будівництва

Завідувач кафедри: д.е.н., проф.
Стеценко Сергій Павлович

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на усіх факультетах університету. Готує спеціалістів та магістрів за фахом «Промислове та цивільне будівництво» і “Менеджмент організацій”. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Стеценко Сергій Павлович.

Навчальні дисципліни кафедри на весняний семестр 2013 навч. року.
Економіка будівництва – професори: к.е.н. Гойко А.Ф., к.е.н. Ізмайлова К.В., доценти: к.т.н. Гриценко О.С., к.е.н. Запєчна Ю.О., к.е.н. Бєлєнкова О.Ю., к.е.н. Сердюченко Н.Б., Шевчук К.І., асистенти: Кулик М.М., Боліла Н.В.
Техніко-економічний аналіз, Економіка підприємства будівельної індустрії – проф., к.е.н. Крикун К.В., асист. – Оліферук С.Л.
Економіко-математичні методи і моделі у будівництві – доц., к.е.н. Запєчна Ю.О.
Ціноутворення у будівництві – доц., к.е.н. Данченко М.І., асист. Салабай С.М.

Науково-методичні праці викладачів,  аспірантів та здобувачів кафедри з 2010-2012р:
1. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю, Гриценко Ю.О. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навчальний посібник. (гріф МОН) К.: КНУБА, 2010. – 140 с.
2. Гриценко О.С., Шевчук К.І., Вахович І.В. Гриценко Ю.О. Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник. (гріф МОН) К.: КНУБА, 2010. – 124 с.
3. Міхельс В.О., Беркута А.В., Гойко А.Ф., Бондар В.П., Вахович І.В., Гриценко Ю.О. Економіко-математичні методи і моделі у будівництві: Підручник для студ. вищ.навч. закладів освіти / За заг. ред.. В.О.Міхельса. (гріф МОН) К.: Міленіум, 2010. – 464 с.
4. Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [Текст] / Л. В. Сорокіна. — К. : Лазурит-поліграф, 2011. — 541 с.
5. А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова, О.С. Гриценко, С.М. Салабай, О.Ю.Бєлєнкова, , Ю.О.Гриценко, Т.Ю.Цифра. Економіка будівництва. Методичні вказівки до контрольної роботи «Складання інвесторської кошторисної документації» К.: КНУБА, 2012. – 22 с.

Основними напрямками наукової діяльності дослідження ведуться за напрямами:

  • економіка, організація, управління проектуванням та кошторисною справою у будівництві на базі сучасних інформаційних технологій (проф. к.е.н. К.В. Ізмайлова, доц., к. т.н., О.С. Гриценко, доц., к.е.н. Данченко М.І., доц.,к.е.н. Запечна Ю.О., доц. Шевчук К.І., асист. Боліла Н.В., асист. Салабай С.М.);
  • оптимізація інвестиційних витрат у будівництві (проф. д.е.н. Ніколаєв В.П., проф., д.е.н. Сорокіна Л.В.);
  • методологія та методика економічного аналізу та фінансової експертизи інвестиційних проектів (проф. к.е.н. К.В. Ізмайлова, проф. к.е.н. А.Ф. Гойко, доц., к.е.н. Кіщенко Т.Є., доц., к.е.н. Вахович І.В., );
  • розроблення сучасних моделей техніко-економічного аналізу господарської діяльності будівельних підрядних організацій та підприємств будіндустрії (проф., к.е.н. К.В. Крикун, доц. к.е.н. Л.В. Гусарова, доц., к.е.н. А.Л. Скрипник, асист.Оліферук С.Л., асист. Скрипниченко І.О.);
  •  адаптація системи управлінського обліку в будівництві до ринкових умов України на базі сучасної інформаційної технології (доц., к.е.н. Рубцова О.С., доц., к.е.н. Сердюченко Н.Б., ст.викл. Цифра Т.Ю.);
  • методи й моделі економічної діагностики і оцінки господарської діяльності у стратегічному управлінні підрядними організаціями (проф., к.е.н. П.П. Закорко, доц., к.е.н. Четверіков Ю.В., доц., к.е.н. Бєлєнкова О.Ю., асист. Прокопчук С.І., асист. Кулик М.М.).

Викладацький  та допоміжний склад кафедри:К.е.н., проф. Гойко Анатолій Францович, професори: д.е.н., Ніколаєв Всеволод Петрович д.е.н. Сорокіна Леся Вікторівна, к.е.н. Ізмайлова Катерина Василівна, к.е.н. Крикун Костянтин Васильович, к.е.н Закорко Павло Петрович, доценти: к.т.н. Гриценко Олександр Сергійович, к.е.н. Рубцова Оксана Сергіївна, к.е.н. Кіщенко Тетяна Євгеніївна, к.е.н. Гусарова Лариса Валентинівна, к.е.н. Четверіков Юрій Васильович, Шевчук Кирило Іванович, доц. к.е.н. Данченко Марія Іванівна, к.е.н. Вахович  Інна Володимирівна,к.е.н. Скрипник Андрій Леонідович, к.е.н. Запєчна Юлія Олександрівна, к.е.н.  Бєлєнкова Ольга Юріївна, к.е.н. Сердюченко Наталія Борисівна, ст.викл. Цифра Тетяна Юріївна, асистенти: Оліферук Сергій Леонідович, Прокопчук Станіслав Іванович, Боліла Надія Василівна, Скрипченко Ігор Олександрович, Кулик Марина Михайлівна.
Провідні інженери: Васюк Діна Іванівна, Москаленко Любов Олексіївна, інженер 1-ї к. Іванова Олена Іванівна.                       

Контактні дані:
Завідувач кафедри економіки будівництва
Стеценко Сергій Павлович
245-42-16