Якісний склад випускової кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади (для сумісників-місце основної роботи, найменування посади) Найменування закладу,який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Назви всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Якісний склад випускової кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури 2019-2020
1.

Журавський

 Олександр

Дмитрович

Завідуючий кафедри ЗБК Львівський сільско-господарський  інститут, 1983, с/г будівництво, інженер-будівельникДиплом

К.т.н.,05.23.01,  Будівельні конструкції, будівлі та споруди,

Тема: Напряжённо-деформированное  состояние железобетонных плит при двухосном  предварительном  обжатии»доцент кафедри ЗБК.

1. ДСП

5 курс (РБС)

:Лекції – 44 год.

6 курс (зПЦБ)

Лекції – 40 год

2. Обстеження та підсилення  будівельних конструкцій

5 курс (ПЦБ)

Лекції – 78 год.

6 курс (зПЦБ)

Лекції – 18 год.

Стажування:ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»Наказ про зарахування №992/1 від 27.10.17Наказ про виконання плану графіка ФПК№285 від 11.07.18р

Certificate B2 of an English language course28.06.2018№101/17/18/k http://www.knuba.edu.ua/?page_id=72293

2

Клімов

Юлій 

Анатолійович

Професор кафедри ЗБК Київський автомобільно-дорожний інститут, 1976,Мости і тонелі, інженер-будівельникДиплом

Д.т.н., 05.23.01,Будівельні конструкції будівель і споруд.Тема:  «Опір залізобетонних  конструкцій  дії поперечних сил»,

Диплом

професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,Диплом

1.Залізобетонні конструкції

 ІV курс( ПЦБ, іноз.)

Лекції – 42 год.

2. Спецкурс випускаючої кафедри ЗБК

V курс (зПЦБс)

Лекції – 14 год.

3. Спецкурс випуск. кафедри

IVкурс (ПЦБ)

Лекції – 24 год.

4. Спецкурс випускаючої кафедри магістри VІ курс (зПЦБ)

Лекції – 10 год

5. Спецкурс випуск. кафедри

V курс (зПЦБ)

Лекції – 28 год.

Стажування:Науково-виробниче підприємство «Будконструкція»Наказ про зарахування№ 510/1 від 19.01.19р.
3

Кріпак 

Володимир

Денисович

Професор кафедриЗБК Київський інженерно-будівельний інститут, 1968,Промислове цивільне будівництво, інженер-будівельникДиплом

К.т.н., 05.23.01, Будівельні конструкції будівель та споруд.Тема: «Исследование совместной работы фундаментных плит, диафрагм жесткости каркаса здания и грунтового основания»,

Диплом

Професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,Диплом

1. Залізобетонні конструкції 

III,IV курс (ПЦБ) 

Лекції – 102 год

.2.Нормативне забезпечення будівництва

 V курс (ПЦБін.)

Лекції –14 год

VI курс (зПЦБ)

Лекції –6 год

3.Спецкурс за вибором кафедри

V курс (РБС.

)Лекції – 10  

Наукове стажування:Israel Independed Academy for Development of Sciences, Rishon Le Zion, Israel, 6.09-13.09.2018Наказпро закордонне відрядження№ 180/3  від  05.09.18

Certificate№37/18

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=72293

Стажування:Науково-виробниче підприємство «Будконструкція»Наказ про зарахування№ 510/1 від 19.01.19р.

4

Доброхлоп

Микола

Іванович

Доцент каф. ЗБК Нац. транспортний університет  (КАДІ), 1970р. по спеціальності «Мости і тоннелі», інженер-будівельник К.т.н., 05.23.01,  Будівельні конструкції  будівель та споруд, доцент «Укладка плит трёхшарнирных железобетонных рам  для сельского строительства»

1. Залізобетонні конструкції

V курс (зПЦБс)

Лекції – 20 год.

2. Залізобетонні конструкціїІV курс (зПЦБс)

Лекції – 26 год.

3.Буд. конструкції

ІІІ курс (ТБКВМ)

Лекції – 20 год.

ІІІ курс (зТБКВМ)

Лекції – 6 год.

4.Конструкції будівель і споруд 

ІV курс (АРХ)

Лекції – 40 год.

СтажуванняНауково-виробнича будівельна фірма «Добробуд» Проходить з 25.04.до 25. 05 2016р Наказ про зарахування№519/1 від 26.04.2016р
5

Афанасьєва

Людмила

Володимирівна

Доцент кафедри ЗБК Київський інженерно-будівельний інститут, 1977р. Промислове цивільне будівництво, інженер-будівельникДиплом К.т.н., 05.23.01,  Будівельні конструкції, будівлі та споруди.Тема: «Напружено- деформований  стан з/б елементів  з включенням  неметалевої  арматури»Дипломдоцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкційДиплом

1.Нормативне забезпечення будівництва

V курс (ПЦБ/РБС,  ВІБ)

Лекції – 28 год

.2. Інформаційні технології розрахунок і проектування ЗБК

ІV курс( ІТЕП)

Лекції – 16 год

.3.Залізобетонні конструкції

ІІІ курс( зПЦБ)

Лекції – 2 год.

4.Конструкції будівель і споруд

 ІV курс (АРХ)

Лекції – 20 год.

Наукове стажування:Israel Independed Academy for Development of Sciences, Rishon Le Zion, Israel, 6.09-13.09.2018Наказпро закордонне відрядження№ 180/3  від  05.09.18

Certificate№37/18

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=72293

Стажування:Науково-виробниче підприємство «Будконструкція»Наказ про зарахування№ 510/1 від 19.01.19р.

6

Колякова

Віра

Маркусівна

ДоцентКафедри ЗБК Київський інженерно-будівельний інститут,1992,Будівництво теплових та атомних електростанцій,інженер-будівельник Диплом к.т.н. 05.23.01, доцент,  Тема:«Напружено деформований стан бетону при короткочасному та тривалому повторному одновісному та двовісному стиску»ДипломДоцент по кафедрі залізобетонних та кам‘яних конструкційДиплом

1.Сейсмостій-кість ГТС

IV курс (ГБ)

Лекції – 18 год

2. Залізобетонні конструкції

ІV курс (зПЦБ)

Лекції – 32 год.

3. Будівельні конструкції ЗБК

IV курс(зВВ)

Лекції – 18 год.

4.Будівельні конструкції ЗБК

ІІІ курс (ГБ)

Лекції – 34 год

.ІІІ курс (ВВ)

Лекції – 36 год

Стажування:ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»21.11.16-21.12.16р.Наказ про зарахування№1433/1 від 1.12.16Наказ про виконання плану графіка ФПК№258  від 30.06.17рНаукове стажування:Welding Institute, Slovenia1/05-7/05.2019Наказпро наукове стажування за кордоном№ 404/1  від  23.04.19

Certificate№0002Ljubljana, 7 May 2019

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=72293

Наказ про виконання плану графіка ФПК№812/1 від 10.09.19

7

Скорук

Леонід

Миколайович

Доценткафедри ЗБК Київський національний університет будівництва і архитектури, 1999, Промислове цивільне будівництво, інженер-будівельникДиплом

к.т.н., 05.23.01 –  Будівельні конструкції, будівлі та споруди,Тема: «Визначення деформацій та ефективних розрахункових моделей залізобетонних плит з тріщинами»

Диплом

Доцент по кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій,

Диплом

1.Залізобетоні конструкції

IV курс (ПЦБ)

Лекції -102 год. 

Стажування:ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»Наказ про зарахування№285 від 11.07.18р
8

Хохлін

Денис

Олексійович

Доцент , каф. ЗБК НТУУ «КПІ», 2003р. «Шахтне та підземне будівництво».магістр гірництва,Диплом К.т.н.,2010, 05.23.01, с.н.с., Будівельні конструкції будівлі та споруди.Тема: «Конструктивний захист житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах  просідаючих грунтів сейсмонебезпечних  територій »ДипломСтарший науковий співробітник, 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди.Атестат

1.Діагностика технічного стану будівель і споруд

V курс (РБС)

Лекції – 78 год

.1.Інноваційні технології інженерного проектування

V курс (РБС)VІ курс ЗПЦБ

Лабораторні заняття – 36/2 год.

 
10

Сморкалов

Дмитро

Володимирович

Доцент кафедри ЗБК

Київський національний університет будівництва і архітектури,2000р.,Промислове цивільне будівництво,магістр

Диплом

К.т.н., 05.23.01,  Будівельні конструкції  будівель та споруд.Тема :«Міцність, тріщиностійкість та деформативність двошарових плит»

1.Залізобетонні конструкції

ІІІ  курс (ПЦБ)

Лекції – 60 год

2.Будівельні конструкції ЗБК

IV курс( зМО)

Лекції – 20 год.

3.Будівельні конструкції

ІІ курс (МО)

Лекції-36 год.

Стажування:ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»Наказ про зарахування№285 від 11.07.18р

Certificate B2 of an English language course28.06.2018№103/17/18/k

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=72293 

11

Постернак

Михайло

Миколайович

Доцент кафедри ЗБК Київський інженерно будівельний інститут, 1972р. Промислове цивільне будівництво, інженер-будівельникДиплом Немає

1. Залізобетонні конструкції

ІV курс (зМБГ/зМБГс)

.Лекції-14 год

V курс (зМБГ/зМБГс)

.Лекції-12 год

2.Залізобетонні конструкції

ІІІ курс (МБГ)

Лекції-46год.

Стажування:ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»21.11.16-21.12.16р.

Наказ про зарахування№1433/1 від 1.12.16

12

Скорук

Олег

Миколайович

Асистент  кафедриЗБК Київський національний університет будівництва і архітектури, 2006р., Міське будівництво і господарство,інженер-будівельникДиплом  Немає

1. ІКСІ курс (зГД, зГДс)

Лекції – 2год.

ІІ курс (зГДс)

Лекції – 4год.

ІІІ курс (зГД),

Лекції – 6 год.

 СПКВ  КНУБА«Комп‘ютерні технології, тематика: тестові завдання з дисципліни для  віддаленого навчання»

Наказ №226 від 18.05.2016р

13

Постернак

Олексій

Михайлович

Асистент кафедри ЗБК Київський національний університет будівництва і архітектури, 2012 «Промислове та цивільне будівництво» МагістрДиплом Немає

1.Обстеження та підсилення будівельних конструкцій

Vкурс (ПЦБ, ПЦБін)

Практичні заняття – 32/16 год

VІкурс (зПЦБ)

Практичні заняття – 14 год

2. Конструкції будівель і споруд

ІVкурс (АРХ)

Практичні заняття – 20 год

.3. ІКСІ курс (ГКЗ)

Практичні заняття – 34 год.

 
14

Кулик

Тетяна

Ремівна

Асистент кафедри ЗБК Київський інженерно будівельний інститут, 1992р. Промислове цивільне будівництво, інженер-будівельник  Немає

1.Залізобетонні конструкціїІІІ, IV курс (ПЦБ) Практичні заняття – 54 год

.2. Нормативне забезпечення будівництва

V курс (ПЦБ, ВіБ)

Практичні заняття – 18 год

.3.Залізобетонні конструкції ІІІ курс (МБГ)

Практичні заняття – 14год

.4. Конструкції будівель і споруд

ІV курс (АБС)

Практичні заняття – 30 год

.5.Буд. конструкції

ІІІ курс (ТБКВМ)

Практичні заняття – 36 год.