Кафедра економічної теорії

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на всіх факультетах університету. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Володимир Миколайович Лич.
Кафедра економічної теорії (політекономії) заснована у 1955 році. Від дня створення і до 1987 року розбудовою кафедри беззмінно керував доктор економічних наук, професор Яків Устинович Лінійчук. З 1987 по 1993 роки завідувачем кафедри був професор, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук Володимир Іванович Науменко. З 1994 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Володимир Миколайович Лич.
В науково-дослідній роботі колектив кафедри основну увагу зосередив на розробці проблем еволюції людського капіталу України, господарського механізму вітчизняної економіки, інвестиційної політики, розвитку світової економіки, підвищення ефективності використання трудового потенціалу будівельного комплексу та АПК, соціального захисту населення.
Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

• людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення (доктор економічних наук, професор В.М. Лич, кандидат економічних наук, доцент Г.В. Гаман, кандидат економічних наук, доцент Ю.Б. Чернявська, старший викладач О.П. Омельяненко, асистент М.М. Зінченко);
• формування ефективного інвестиційного механізму розширеного відтворення в Україні (доцент В.Д. Скиценко, кандидат економічних наук, доцент Б.Е. Головаш, кандидат економічних наук, доцент А.В. Гольда);
• соціальний захист населення в процесі становлення ринкових відносин (кандидат економічних наук, доцент В.В. Гончаров, кандидат економічних наук, доцент О.О. Мостовенко, асистент В. А. Ященко, асистент Ю.О. Юрченко).

Склад кафедри:
доктор економічних наук, професор В.М. Лич, к.е.н, доц. Г.В. Гаман, к.е.н, доц. Б.Е. Головаш, Г.В., к.е.н, доц. В.В. Гончаров, к.е.н, доц. В.Д. Скиценко, к.е.н, доц. Ю.Б. Чернявська, к.е.н. А.В. Гольда, к.е.н. О.О. Мостовенко, старший викладач О.П. Омельяненко, асистенти: асистент М.М. Зінченко, Ю.О. Юрченко, В. А. Ященко.

Дисципліни що викладаються на кафедрі:
«Основи економічної теорії», «Основи економіки», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності», «Основи соціально-економічного розвитку».

Зв’язки з іншими організаціями і підрозділами:
Севастопольський національний технічний університет; НДЕІ Міністерства економіки, розвитку і торгівлі України; Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; Бердянський університет менеджменту і бізнесу.

Контактний телефон
Завідувач кафедри економічної теорії
Лич Володимир Миколайович
241-55-71 e-mail Kapitall335@ukr.net