Кафедра будівельної механіки

Завідувач кафедри: академік Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор В.А.Баженов.

Кафедра заснована у 1930 році. Завідувачами кафедри були: професор О.А. Уманський; дійсний член Академії наук УРСР, професор М.В. Корноухов; професори Д.В. Вайнберг, Г.В. Ісаханов. З 1989 року кафедрою керує професор В.А. Баженов. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори П.М. Варвак, В.Г. Чудновський, І.Я. Аміро, О.І. Стрельбицька, Г.Г.Влайков, Г.Б.Ковнеристов, В.К.Цихановський; доценти С.Я.Гранат, Р.К. Дем’янюк, В.З. Ждан, Г.Й. Мельниченко,  Ю.І.Фіалко та інші.

На кафедрі працюють 15 штатних викладачів, у тому числі 5 професорів (В.А.Баженов, Г.М.Іванченко, С.О.Пискунов, М.О.Соловей, О.В.Шишов) та 8 доцентів (Ю.В.Ворона, М.В.Гончаренко, А.М.Козовенко, М.Г.Кушніренко, А.Д.Легостаєв, О.Г.Свешніков, П.П.Чеверда, О.О.Шкриль). До навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти з проектних та наукових установ  (д.т.н., професор П.І.Кривошеєв; д.т.н., професор О.І.Гуляр; к.т.н., ст.н.с. Е.З.Криксунов та ін.).

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету. Готує магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Будівельна механіка.
 • Основи теорії споруд.
 • Теорія споруд.
 • Системи автоматизованого проектування в будівництві.
 • Метод скінченних елементів.
 • Основи теорії інженерних розрахунків.
 • Технічна механіка.
 • Інформатика.
 • Інформаційні технології.
 • Варіаційні принципи і методи будівельної механіки.
 • Імовірнісні методи розрахунку конструкцій.

У навчальному процесі широко застосовуються оригінальні програмні  комплекси АСИСТЕНТ і КОНТРОЛЬ, а також загальновідомі комплекси систем автоматизованого проектування ЛІРА та SCAD.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс. Підручник. – К.: Каравела, 1999.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 2009.
 • Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник.  – К.: Каравела, 2011.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Ворона Ю.В. Будівельна механіка. Динаміка споруд. Підручник. – К.: ПАТ ВІПОЛ, 2012.
 • Баженов В.А. Варіаційні принципи і методи будівельної механіки. Підручник. – К.:  Каравела, – 2012.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник. – К.: ПАТ ВІПОЛ, 2013.

Кафедра будівельної механіки є випускною. Тематика дипломного проектування:

 • Проектування  висотних споруд.
 • Проектування морських бурових платформ.
 • Напружено-деформований стан корпусів реакторів.
 • Торгівельно-виставкові центри.
 • Спортивні споруди.

Наукова діяльність:
У 1961 році при кафедрі була заснована Проблемна науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій. На її базі у 1991 р. створено Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ).
Наукова тематика кафедри і НДІБМ полягає в фундаментальних та пошукових дослідженнях у галузі теорії розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій, які знаходяться в екстремальних умовах експлуатації, з урахуванням геометрично- і фізично-нелінійного характеру деформування, дійсних властивостей матеріалу підчас силових, температурних, електромагнітних та інших статичних та динамічних впливах і створенні на цій основі комп’ютерних автоматизованих систем досліджень у галузі будівельної механіки, проблемно- та об’єктно-орієнтованих пакетів прикладних програм.
Викладачами і співробітниками кафедри захищено 26 докторських і 186 кандидатських дисертацій.

У 1991 році за розробку “Теорія, методи математичного моделювання та чисельний аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій” колективу співробітників у складі В.А.Баженов, Є.О.Гоцуляк, В.І.Гуляєв, О.І.Гуляр, Є.С.Дехтярюк, Г.В.Ісаханов, В.М.Кислоокий, О.С. Сахаров присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Завідувачу кафедри професору В.А.Баженову у складі авторського колективу присвоєне звання лауреата Державної премії України 2003 року.
В аспірантурі кафедри 8 аспірантів і здобувачі готують кандидатські дисертації та 4 докторські дисертації.
Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 301а, 301б, 306, 308 і має два комп’ютерні класи (к. 304, 310), оснащені сучасними комп’ютерами.

Контактні дані:
Контактні телефони: 044-241-5412, 044-241-5549.
Електронна адреса: strmech.kisi@list.ru