ПРО ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Начальник відділу
Пристайло Микола Олексійович
кандидат технічних наук, доцент
кафедри будівельних машин

Відділ створений з метою організації роботи щодо ліцензування і акредитації напрямів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Напрями роботи відділу:

  • підготовка та проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи за відповідними напрямами, спеціальностями, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами;
  • забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України та інших країн;
  • робота відділу базується на Законі України «Про вищу освіту» та нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення ліцензування та акредитації напрямків підготовки і спеціальностей.