Нові статті

Перегуда Є. В. Постреволюційна консолідація українського суспільства у зовнішньополітичній сфері засобами політики енергоефективності та енергозбереження

Згурська В.Л., Перегуда Є.В. Самоорганізаційні процеси в міському розвитку

Семко В. Л., Перегуда Є. В. Зарубіжний досвід довгострокового планування комплексних програм енергоефективності на прикладі «Стратегії 2050» уряду ФРН

Семко В. Л. Національна ідентичність українського суспільства в контексті формування державної енергетичної політики

Деревінський В. Ф. Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України

Стойко О. М. Роль місцевих ініціатив у впровадженні нових моделей енергоспоживання