Про кафедру

У 1991 році була створена кафедра української й російської мов на базі кафедри російської мови для іноземних студентів. Були запрошені на роботу викладачі української мови. Викладачі, що працювали на кафедрі, пройшли перекваліфікацію в Інституті українознавства.

На базі кафедри української й російської мов в 1996 році була створена кафедра українознавства.

З 1986 р. по 2015 р. кафедрою керувала к. філол. н., доцент Пащенко Нінель Іванівна.

З 2015 р. і дотепер завідувачем кафедри є к. філол. н.,

доцент Дикарева Лариса Юріївна.

email: larisadikareva@gmail.com

 

 

 

Наукова кар’єра:

  • у 1997 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М. В. Гоголя;
  • у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова)
  • з 2009 року – доцент.

Наукові інтереси:

  • проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;
  • етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;
  • стилістика;
  • культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;
  • актуальні проблеми україністики.