Навчальна діяльність

Навчальна та методична діяльність

Викладачі кафедри українознавства викладають:

 • українську мову за професійним спрямуванням;
 • українську та російську мови для іноземних студентів й аспірантів.

Методична діяльність кафедри українознавства

 1. Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю., Павловська Г. В. Морфологічні засоби української мови у професійному спілкуванні. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. – К., 2011.
 2. Пащенко Н. І., Дикарева Л. Ю., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій частина І. – К., 2012.
 3. Галяко Т. Л. Русский язык. Задания для практических занятий иностранных студентов I-II курсов. – К.,  2012.
 4. Павловська Г. В., Плотнікова Л. Ф., Рєпіна І. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням. Граматичні категорії у професійному мовленні. – К., 2012 р.
 5. Дикарева Л. Ю., Пащенко Н. І., Чілачава І. П. Українознавство. Конспект лекцій (ч. 2). – К., 2012 р.
 6. Маковій М. Г. Українська мова в таблицях для іноземних студентів. – К., 2012. р.
 7. Полторак С. О. Навчальні завдання з української мови для іноземних студентів (СНД). – К., 2012.
 8. Полторак С.О., Єрмакова А. В. Навчальні завдання з української мови для студентів І курсу з країн СНД.– К., 2015.
 9. Рєпіна І. Ю., Плотнікова Л. Ф. Українська мова і література. Підготовка до ВНЗ і вступу до КНУБА. – К., 2016.
 10. Присяжнюк О. М. Українська мова. Тексти для читання: Методичні рекомендації та тексти для студентів-іноземців І-ІV курсів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». – КНУБА, 2017. – 40 с.
 11. Присяжнюк О. М. Мовні особливості та оформлення організаційно-розпорядчих документів: методичні рекомендації з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів денної форми навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. – К.: КНУБА, 2017.
 12. Присяжнюк О. М. Русский язык: практикум для развития устной речи иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия”. – К.: КНУСА, 2017.

Найновіші методичні матеріали кафедри

 1. Антоненко Н. П. Изучаем части речи: грамматические комментарии, тексты, упражнения. Часть 1. Имя существительное и имя прилагательное (для студентов-иностранцев архитектурного факультета ІІІ курса). – К.: КНУБА, 2019. – 24 с. (подано до друку)
 2. Антоненко Н. П. Изучаем части речи: рамматические комментарии, тексты, упражнения. Часть 2. Имя числительное и местоимение (для студентов-иностранцевархитектурного факультета ІІІ курса). – К.: КНУБА, 2019. – 24 с. (подано до друку)
 3. Дикарева Л. Ю. Українська мова для студентів-іноземців: методичні вказівки та завдання з граматики української мови на прикладі текстів з українознавства для проведення практичних занять (для студентів-іноземців усіх спеціальностей). – К.: КНУБА, 2019. – 44 с. (подано до друку)
 4. Дикарева Л. Ю. Українська мова для студентів-іноземців: методичні вказівки та завдання з граматики української мови на прикладі текстів з хімії для проведення практичних занять (для студентів-іноземців, які навчаються за спеціальностями ПЦБ, ВВ, ТЕ, ТВ, ЕК, ГБ). – К.: КНУБА, 2019. – 50 с. (подано до друку)
 5. Українська мова за професійним спрямуванням. Вживання числівника та дієслова у професійному мовленні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Плотнікова Л.Ф. , Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. – К.: КНУБА, 2018. – 40 с.
 6. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання /Плотнікова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. – К.: КНУБА, 2018. – 47 с.
 7. Навчальний посібник. Українська мова та література. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА./ Рєпіна І.Ю., Плотнікова Л.Ф./ 2-е видання, перероблене й доповнене. – К.: КНУБА, 2018. – 280 с.