Викладацький склад

Викладачі кафедри

Дикарева Л. Ю. – завідувач кафедри, доцент, канд. філол. наук.

Сметанська М.І. – доцент, канд. філол. наук, Присяжнюк О. М. – доцент, канд. філол. наук, Антоненко Н. П. – доцент, канд. філол. наук, Плотнікова Л.Ф. – доцент, Рєпіна І.Ю. – доцент, Жовнір О.М. – учений секретар кафедри, викладач, Половинкін Ю.Е. – викладач.

Лаборанти кафедри

Лаборанти: Попко О.М., Гилюн О.В.

Контактні дані

а. 454, 456  тел. 241-55-77

ukrajinoznavstvakaf@ukr.net