Наукова діяльність кафедри ОУБ

Основні пріоритетні наукові напрями підрозділу:

 1. Розробка інноваційних методів організації будівельної діяльності, що відповідають сучасному технічному рівню будівельного виробництва
 2. Застосування сучасних методів оцінки організаційно-управлінських факторів підвищення конкурентоспроможності будівельної організації;
 3. Впровадження  інноваційних ресурсно-календарних моделей опису будівельних проектів в практику викладання навчальної дисципліни “Управління будівництвом”;
 4. Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд;
 5. Вдосконалення системи організації управління будівельними комплексами в ринкових умовах;
 6. Вдосконалення моделі інноваційної активності внутрішнього середовища будівельної організації та корпоративної культури;
 7. Розвиток методів аналізу зміни характеристик ринку житла в місті Києві в умовах кризи;
 8. Інтеграція універсальної методології інжинірингу та базових організаційно-технологічних підходів до оновлення механізмів відбору девелопером основних виконавців будівельного проекту;
 9. Проектування організаційних структур управління будівельними інвестиціями з урахуванням зовнішніх чинників;
 10. Раціоналізація алгоритму оцінки впливу розміщення складської мережі на транспортні витрати будівельної організації;
 11. Розробка алгоритму впровадження аутсорсингу в діяльності сучасного будівельного підприємства;
 12. Управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики;
 13. Застосування сучасних методик управління персоналом, конфліктології, психології управління до вирішення організаційних проблем галузі будівництва;
 14. Впровадження сучасних методик управлінського обліку, логістики до вирішення організаційно-управлінських завдань будівельних підприємств;
 15. Вдосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції;
 16. Організаційно-економічні проблеми впровадження проблеми впровадження інноваційного потенціалу енергозбереження на підприємствах будівельної галузі.

Протягом 2014-2019 років співробітниками кафедри опубліковано:

2019 рік

 

1. Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN (міжнародний стандартний номер книги).

1. Титок В.В. Система навчання персоналу в будівельній організації/ Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 97-98 с. ISBN 978-617-7605-18-7

2. Титок В.В., Ємельянова О.М. Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 37-45. ISBN 978-617-7748-27-3

3. Тугай О.А., Орищенко В.В. Будівелньо-інжинірингових фірми, як запорука розвитку будівництва в Україні / Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 84-85 с. ISBN 978-617-7605-18-7

4. Тугай О.А., ЧернишевД.О., Поколенко В.О., Горбач М.В., Малихін, Скакун Є.В. Організаційно-технологічне моделювання циклу масштабних будівельних проектів / Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 86-87 с. ISBN 978-617-7605-18-7

5. Тугай О.А., Сліпенчук О.О. Лізингові відносини на ринку нерухомого майна в Україні / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 45-51. ISBN 978-617-7748-27-3

6. Тугай О.А., Власенко Т.В. Вдосконалення проекту на основі підвищення ефективності інвестиційної діяльності / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 150-154. ISBN 978-617-7748-27-3

7. Тугай О.А., Орищенко В.В. Сучасне уявлення змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 3-10. ISBN 978-617-7748-27-3

8. Тугай О.А., ЧернишевД.О., Поколенко В.О., Горбач М.В., Малихін, Скакун Є.В. Методичне підґрунтя та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 24-34. ISBN 978-617-7748-27-3

9. Шебек М.О., Дубинка О.В., Тугай А.О., Явтушенко Д.П. Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництва /  Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 86 с. ISBN 978-617-7748-24-2

10. Шебек М.О., Дубинка О.В., Тугай А.О., Явтушенко Д.П. Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництва / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук.праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С.18-23. ISBN 978-617-7748-27-3

11. Тугай О.А., Шебек М.О., Дубинка О.В. Визначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту/  Наука та Інновації: Науково практичний журнал НАН України.-Київ, 2019.- Вип. 15(2): 105-114. ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2019, 15(2): 105-114

 

 

№ п/п              Назва                                   Автор                              Видавництво

1 Будівелньо-інжинірингових фірми, як запорука розвитку будівництва в Україні О.А. Тугай,           В.В. Орищенко Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 84-85 с.

ISBN 978-617-7605-18-7

2 Організаційно-технологічне моделювання циклу масштабних будівельних проектів О.А. Тугай, Д.О. Чернишев, В.О. Поколенко, М.В. Горбач, М.О. Малихін, Є.В. Скакун Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 86-87 с.

ISBN 978-617-7605-18-7

3 Лізингові відносини на ринку нерухомого майна в Україні О.А. Тугай, О.О. Сліпенчук Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 45-51.

ISBN 978-617-7748-27-3

4 Вдосконалення проекту на основі підвищення ефективності інвестиційної діяльності О.А. Тугай, Т.В. Власенко Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 150-154.

ISBN 978-617-7748-27-3

5 Сучасне уявлення змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм О.А. Тугай, В.В. Орищенко Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 3-10.

ISBN 978-617-7748-27-3

6 Методичне підґрунтя та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії О.А. Тугай, Д.О. Чернишев, В.О. Поколенко, М.В. Горбач, М.О. Малихін, Є.В. Скакун Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 24-34.

ISBN 978-617-7748-27-3

7 Система навчання персоналу в будівельній організації В.В. Титок Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. 97-98 с.

ISBN 978-617-7605-18-7

8 Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку В.В. Титок, О.М. Ємельянова Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 37-45.

ISBN 978-617-7748-27-3

9 Дослідження характеристик процесу виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва І.А.Шатрова Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 15-18.

ISBN 978-617-7748-27-3

10 Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництва М.О. Шебек, О.В. Дубинка, А.О. Тугай, Д.П. Явтушенко Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 18-24.

ISBN 978-617-7748-27-3

11 Активні будинки, що виробляють енергію І.А. Шатрова, В.О. Белих Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 43-46.

ISBN 978-617-7748-27-3

12 Improvement of organizational and technological decisions of building production and remote control of construction projects using UAV R. Zeltser, M. Kolot, I. Panasyuk Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 46-53.

ISBN 978-617-7748-27-3

13 Використання віртуальної реальності при розробці проекту будівництва М.В. Клис, О.В. Катаранчук Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 53-57.

ISBN 978-617-7748-27-3

14 Інженер-консультант – нова професія в галузі будівництва україни О.М. Галінський Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 78-87.

ISBN 978-617-7748-27-3

15 Використання сучасного комп’ютерного програмного забезпечення для планування будівельного виробництва С.В. Матвієвський, М.В. Клис Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 97-100.

ISBN 978-617-7748-27-3

16 Перспективы инвестиционной деятельности в чеченской республике И.А. Шатрова, Ислам Ужахов Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 100-106.

ISBN 978-617-7748-27-3

17 Реінжиніринг організаційно-технологічних процесів як чинник підвищення якості будівництва Н.І. Нікогосян, О.О. Демидова, Л.В. Литвиненко Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 106-110.

ISBN 978-617-7748-27-3

Задачи управления, вытекающие из небходимости обеспечения оптимальных режимов использования ресурсов и основные аспекты процесса управления В.И. Савенко, С.П. Пальчик, Н.А. Малец, Альерджан
Махаммед Абдалла Абдель Карим, Абу Эйшех Анас
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 110-116.

ISBN 978-617-7748-27-3

2. Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

Тези доповідей у міжнародних конференціях
1 Маркетингове забезпечення діяльності будівельного підприємства О.О. Демидова, Є.В. Новак, І.А. Шатрова, В.В. Титок Сб. трудов ХІІІ Международной научной конференции «Наука и образование». Хайдусобосло (Венгрия), 2019. – 27-31с.

2018 рік

 1. Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання).
№ з/п Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; (підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців), індекс SNIP видань

(Source Normalized Impact Рer Paper)

Наукометрична

база даних

Індекс SNIP
1 Chernyshev  D., Ivakhnenko I., M. Klymchuk M.     The organization of biosphere compatibility construction : justification of the predictors of building development and the implementation prospects. – International Journal of Engineering & Technology – No 7 (3.2).-2018- р. 584-586. https://www.google.com/url?q=https://sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14594&sa=U&ved=0ahUKEwiQyM-77YLcAhWC3iwKHZXJA-AQFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=015932511590741825049:trz9knph-6i&usg=AOvVaw1Lqb_r6TdyBvq7rUtueR0d Scopus 0,81

 

№ з/п Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

2 Климчук М. М., Шовківська В. В. Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного енергокластеру  Економічний форум: науковий журнал. – № 1. – 2018. – С. 175-180. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_28

 

3 Климчук М. М. Концептуалізм “Green lease” в оцінюванні ефективності заходів енергозбереженняпідприємств: економіко–математична модифікація // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 4. – С. 85-90. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_4_15
4 Klymchuk M. M. Facilitation-reflexive methodology of management of energy-saving on enterprises // Економічний вісник НТУУ  «КПІ». – №15. – Київ, 2018. – С. 56-67. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/136360
5 Климчук М. М. «Механізм інвестування підприємств-інституційних учасників будівельного енергокластеру» // Бізнес Інформ. – 2018. – №5. – C. 65–70. URL: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_05_0
6 Климчук М. М.  Новітні технології управління енергозбереженням підприємств: синкретизм «Green lease» та «Surveing» // Актуальні проблеми економіки та управління. – № 12. – 2018. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130919
7 Івахненко І. С. Климчук М. М. «Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації в системі енергоменеджменту підприємства» // Бізнес Інформ. – 2018. – №6. – C. 55–60. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_06_0&lang=ua&stqa=51

 

3. Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN (міжнародний стандартний номер книги):

№ п/п              Назва                                   Автор                              Видавництво

1 Причини відхилень параметрів будівельного процесу у житловому будівництві О.О. Демидова,

Є.В. Новак

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-К.,КНУБА,2018.-Вип.35,технічний.-С.24-28 ISBN 978-617-7605-19-4
2 Практика застосування дронів при реалізації будівельних проектів в Україні Зельцер Р.Я.,

Колот М.А.,

Панасюк І.О.

Зб. наук. праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» . – Вип.35. – С.151–153.–К.: КНУБА, 2018. ISBN 978-617-7605-19-4
3 Новітні технології управління енергозбереженням підприємств: синкретизм «Greenlease» та «Surveing» Климчук М. М. Актуальні проблеми економіки та управління. – № 12. – 2018. –[Електронний ресурс] – 2018.
4 Синкретизм «GREENLEASE» та «SURVEYING» в формуванні системи девелоперського управління на будівельних підприємствах

 

І. С. Івахненко,

М. М. Климчук

 

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-К., КНУБА, 2018.-Вип.36, економічний.-С.35-43
5 Визначення габаритів небезпечної зони при роботі баштового крана С.В. Матвієвський, М.А. Клис Зб. наук. праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”, Вип.35 Технічний .-К.: КНУБА, 2018.- 85-89с. ISBN 978-617-7605-19-4
6 Ефективне управління забезпечення об’єктів будівництва соціального житла залізобетонними виробами В.І. Савенко

І.І. Бондар,

 

Зб. наук. праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”, Вип.35 Технічний .-К.: КНУБА, 2018.- 182-189 с. ISBN 978-617-7605-19-4
7 Система навчання персоналу в будівельній організації Титок В.В. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. 97-98 с. ISBN 978-617-7605-18-7
8 Розробка механізму стимулювання працівників будівельних підприємств О.А. Тугай,

О.О. Сліпенчук

Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.19-24.-К.:КНУБА, 2018. ISBN 978-617-7605-19-4
9 Регламент організаційних заходів, щодо забезпечення експлуатаційної придатності об’єкту О.А. Тугай,

О.А. Франчук

Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.154-160.-К.:КНУБА, 2018. ISBN 978-617-7605-19-4
10 Управління інвестиційно-будівельними проектами на основі ЕРС/М контрактів О.А. Тугай,

Т.В. Власенко

Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.108-114.-К.:КНУБА, 2018 ISBN 978-617-7605-19-4
11 Множина факторів будівельного виробництва, що негативно впливають на стан довкілля О.А. Тугай,

А.О. Осипова

Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.132-139.-К.:КНУБА, 2018. ISBN 978-617-7605-19-4
12 Організаційно-технологічні умови і їх вплив на ефективність  процесу виконання робіт житлового будівництва Шатрова І.А.,

Титок В В.,

Нікогосян Н.І.

Шляхи підвищення ефективності в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць. Випуск 35. Технічний .-К.: КНУБА, 2018.- 81-85с. ISBN 978-617-7605-19-4
13 Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами І.А.Шатрова , В.В.Титок Зб. наук. праць „Шляхи підв. ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”, Вип.35 Технічний .-К.: КНУБА, 2018.- 104-108с. ISBN 978-617-7605-19-4
14 Організаційна і управлінська структури в складі організаційно-технологічної моделі управління інвестиційно-будівельними проектами М.О. Шебек,

О.В. Дубинка

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин:Зб. наук. праць.-К., КНУБА, 2018.-Вип.35 , технічний. – С.139-144. ISBN 978-617-7605-19-4

 

 

 1.   Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

Монографії

1 Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва Р.Я. Зельцер та ін. «МП Леся», 2018.- 158с.
2 Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінованого типу Савенко В.І., Нестеренко І.С. Київ: Центр учбової літератури. 2018. – 124 с.
Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних

 (Scopus, Webometrics та інші)

1. Концептуалізм «Greenlease» в оцінюванні ефективності заходів енергозбереження підприємств: економіко-математична модифікація

 

Климчук М. М. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 4 (167) / Наук. Ред. І. Г. Манцуров. –  К., 2018. – С. 143-147.
2. Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного енергокластеру

 

М. М. Климчук,

В. В. Шовківська

Економічний форум: науковий журнал. – № 1. – 2018. – С. 135-140.
3. Facilitation-reflexivemethodologyofmanagementofenergy-savingonenterprises М.М. Klymchuk Економічний вісник НТУУ  «КПІ». – №15. – Київ, 2018. – С. 56-67.
4. Механізм інвестування підприємств-інституційних учасників будівельного енергокластеру Климчук М. М. Бізнес Інформ. – 2018. – №5. – C. 65–70.
5 Уніфікація систем фінансового та управлінського обліку: когерентно-когезійна модифікація програм енергозбереження підприємства Климчук М. М. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. –  Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – Вип.14. – Т. 1. –  С. 60-64.
6 Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації в системі енергоменеджменту підприємства М. М. Климчук,

І. С. Івахненко

Бізнес Інформ. – 2018. – №6. – C. 78–90.
7. Концептуальні засади ефективного розвитку

будівельної організації на базі раціонального управління

Савенко В.І.,

Доценко С.І.,

Клюєва В.В.,

Пальчик С.П.

Управління розвитком складних систем. 2018. Вип. 33. С. 185-189

 

Тези доповідей у міжнародних конференціях
1 Опыт научно-технического сопровождения реконструкции НСК «Олимпийский» в г. Киеве. Учетстоимости НТС в сметной стоимости строительства объекта. Галінський О.М. Материалы V международной научно-практической конференции. «Бим-технологии. Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные технологи в строительной отрясли и их внедрение», г. Минск, 2018. – С. 54-59.
2 Застосування енергозберігаючих та енергоефективних технологій у будівництві Явтушенко Д.П,

Онищенко К.В.студенти КНУБА, науковий керівник: Демидова О.О.

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.195-196
3 Аналіз причин відмов та збоїв ходу будівельного процесу житлових об’єктів О.О. Демидова,

Є.В. Новак

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.135-136
4 Практика застосування дронів при реалізації будівельних проектів в Україні Колот М.А., Панасюк І.О., Зельцер Р.Я. Програма та тези доповідей III міжнародної технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». Київ – 28-29 березня 2018 – С.85–86.
5 Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій О.О.Демидова Нікогосян Н.І., , І.А.Шатрова , В.В.Титок Сб. трудов ХІ Международной научной конференции „Наука и образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.101-103
6 Контролінг у системі господарської діяльності будівельного підприємства О.М. Ємельянова Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.79-80
7 Рефлексивне управління мотивацією персоналу до енергозбереження на підприємстві М.М. Климчук,

О.І. Грабар

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.112-113
8 Експлікація економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємствах М.М. Климчук,

А.Д. Кухар

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.119-120
9 Фасилітаційно-рефлексійна методологія мотивації персоналу до енергозбереження на будівельних підприємствах М.М. Климчук Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.120-121
10 Впровадження відновлювальної енергетики в будівництво: регіональний вимір Петелько А.І. студент КНУБА, науковий керівник: Климчук М.М. Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.186-187
11 Концепція ефективного управління забезпечення об’єктів будівництва соціального житла залізобетонними виробами заводу ЗБВ І.І. Бондар,

В.І. Савенко

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.77-78
12 Визначення габаритів небезпечної зони при роботі баштового крана С.В. Матвієвський, М.А. Клис Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.88-90
13 Ізоморфізм структури будівельної організації В.І. Савенко,

С.І. Доценко та ін.

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.93-95
14 Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління В.І. Савенко,

С.І. Доценко та ін.

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.95-97
15 Система навчання персоналу в будівельній організації В.В. Титок Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.97-98
16 Вдосконалення календарного планування на основі оцінки сенситивності робіт до дестабілізуючих чинників Д.В. Алтухова,

О.А. Тугай

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.76-77
17 Оптимізація організаційно-технологічних рішень при реконструкції застарілого житлового фонду О.А. Тугай,

В.В. Семенович

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.146-147
18 Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва

 

О.А. Тугай,

А.О. Осипова

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.149-151
19 Альтернативне моделювання організації девелоперських проектів у житловому будівництві Тугай О.А.,

Поколенко В.О.,

Скакун Є.В.

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.151-152
20 Оцінка персоналу будівельних організацій Сліпенчук О.О. студент КНУБА, науковий керівник: Тугай О.А. Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.190-191
21 Моделі управління будівництвом в інвестиційних проектах девелопменту нерухомості Шебек М.О.,

Дубинка О.В.

Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.-техн. конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.152-153

 

2017 рік

 1.  Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання)
№ з/п Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

1 Климчук М. М. «Environmental economics» – сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах // Економічний вісник НТУУ  «КПІ». – №14. – Київ, 2017. – С. 29-35. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_6
2 Климчук М. М. Концептуальна модель управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу в умовах інвайроментального простору // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 125-129. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_19.
3 Климчук М. М.  Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження підприємства на засадах «environmental economics» //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал– Вип.13 (Т.1). –П. – 2017. – С.68-73. URL: http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/A%D0%9FPE%D0%A0_2017_13_1.pdf
4 Климчук М. М.  Експлікація економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.- №20. URL: htpp: // global-national.in.ua/ issue – 20-2017
5 Климчук М. М.  Наукова предикація постулатів мотивації персоналу до енергозбереження на будівельних підприємствах //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. –  Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – Вип.13. – Т. 2. –  С. 60-64. URL: http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/A%D0%9FPE%D0%A0_2017_13_2.pdf
6 Климчук М. Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 65-73. URL:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf
7 Климчук М. М.  Управління мотивацією персоналу до енергозбереження  на підприємстві: рефлексивна модифікація // «Вісник Одеського національного університету. Економіка» . — 2017. — Том 22— Випуск 7 (60) — С. 123-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_7_19

4. Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

 

№ п/п Назва Автор Видавництво чи місце проведення конференції,

рік

Монографії
1. Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, методологія, практика П. М. Куліков, М. М. Климчук Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017.
2. Аналітична координація просторово- динамічного оцінювання потенціалу організаційних формувань на принципах кластеризації (в аспекті енергоресурсозбереження)/ М. М. Климчук

і ін.

Економіка інтелектуального капіталу:сутність та особливості формування в будівництві: колек. монографія-К.:КНУБА-2017-С.176-188
Підручники
1. Будівельні крани та підйомники. Підручник. Зельцер Р.Я. та ін. К.: «МП Леся», 2017.-455с.
Навчальні посібники
1 Управління будівництвом

Конспект лекцій

Тугай О.А,

Нікогосян Н.І.,

Климчук М.М., Титок В.В.

К,: КНУБА, 2017
2 Організація будівництва за участі іноземних суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Р.Я. Зельцер, Д.В. Дубінін К.: КНУБА, 2017.-136с.
3 Основи зовнішньоекономічної діяльності

Конспект лекцій

Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев , Є.Р. Зельцер К.: КНУБА, 2017.-48с.
Публікації (статей) у фахових журналах
1. Удосконалення транспортного процесу на основі застосування економіко-математичних методів Шатрова І.А., Нікогосян Н.І.,

Демидова О.О.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Збірник наукових праць .вип. 35, 2017

2. Автоматизація проектних робіт, моніторингу та контролю у будівництві (на прикладі розвинутих країн) Шатрова І.А., Нікогосян Н.І.,

Демидова О.О.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Збірник наукових праць .вип. 35, 2017

3. Дослідження  ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва Шатрова І.А., Нікогосян Н.І.,

Демидова О.О.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Збірник наукових праць .вип. 35, 2017

4. Методичний підхід до побудови  системи формалізації процесів організації будівництва Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В., Воронюк Ю.І. Будівельне виробництво : міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2017. –  Вип. 62/1. – С. 53-59
5. Прикладний інструментарій формалізації процесів організації будівництва Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В. Будівельне виробництво : міжвідомчий наук.-техн.       зб. – 2017. –  Вип. 63/1. –          С. 111-117
6. «Environmental economics» – сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах Климчук М. М. Економічний вісник НТУУ  «КПІ». – №14. – Київ, 2017.
7. Верифікація предикторів формування архітектоніки інформатизації управління енергозбереженням будівельних підприємств Климчук М. М.

PhD, Doctor of Sciences, Associate Professor (KNUCA)

Будівельне виробництво: Наук.-техн. Зб.– К.: [б. в.] – №63/1–2017
9. Методичний підхід до побудови  системи формалізації процесів організації будівництва Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В., Воронюк Ю.І. Будівельне виробництво: міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2017. –  Вип. 62/1. – С. 53-59
10. Прикладний інструментарій формалізації процесів організації будівництва Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В. Будівельне виробництво: міжвідомчий наук.-техн.  зб. – 2017. –  Вип. 63/1. – С. 111-117
Тези доповідей у міжнародних конференціях
1

 

 

2

 

 

3

 

4

Застосування нечітких множин при календарному плануванні будівництва

Сутність інжинірингової діяльності та проблеми її розвитку в Україні

Ревіталізація процесів  будівельного виробництва

Інструменти подолання невизначеності  при прийнятті рішень в девелоперських моделях  організації житлового будівництва

Тугай О.А.,

Алтухова Д.В.,

Власенко Т.В.,

Скакун Є.В.

Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні технології в будівництві», К,ЛІРА – 2017р.
5. Когерентно-когезійна модель інформаційно-аналітичного забезпечення Климчук М. М.

 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том ІІ. – Харків :ХНАДУ, 2017
6. «Complete-тріадна» модель навчання енергозбереженню Климчук М. М.

 

Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 02 червня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017.
7. Syncreting  “Green Lease” and “Surveying”  in management energy-saving on the construction enterprises Klymchuk M. M.

 

International scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2017», 28.11-01.12.2017- К: KNUCA
8. Управління енергозбереженням підприємств на засадх когерентно-когезійного концепту в умовах інвайроментального простору Климчук М. М.

 

VII  міжнародна науково-практ. конф. «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція-2017»», (м. Київ 26-28 квітня 2017 р.)-К.: КНУБА

 

9. Акцептуалізація використання «Technology Roadmapping» як сучасної технології управління енергозбереженням в будівництві Климчук М. М.

 

ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», (м. Київ 6-8 квітня 2017 р.)-К.: КНУБА
10. Система формалізації процесів організації будівництва.

 

Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В. II Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»Київ – квітень 2017
11. Organization of control of construction projects with use of drones and cloud technologies.

International scientific-practical conference of young scientists “

Kolot M., Panasyuk I.,

Zeltser R.

Build Master Class 2017”Kyiv, 2017
12 Energy audit as the basic for the organization of energy-efficient measures for the housing fund.

International scientific-practical conference of young scientists

Oliinyk M.,

Zeltser R.

“Build Master Class 2017”Kyiv, 2017
13. Innovative system of formalizing processes of organization of construction.

International scientific-practical conference of young scientists

Zeltser R.,

Dubinin D.

“Build Master Class 2017”Kyiv, 2017
14 PERSPECTIVES FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF BUILDING ORGANIZATION Savenko V.,

Palchik S., Klueva V., Koval L.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2017»
15. PROBLEMS OF MODERN INSTABILITY OF THE INDUSTRIAL BUILDING ENTERPRISES ‘FUNCTIONING Demidova Ɉ.,

Novak E.,

INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2017»
16. ECOLOGICAL-SYSTEM APPROACH TO PROVIDING RESISTANT DEVELOPMENT OF CONSTRACTION ENTERPRISES Khomenko N., Klimchuk M.

 

ІІІ міжнародна наукова конференція «Будмайстерклас-2017»
17. METHODS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF DISCRIPITATIVE

RISKS IN THE ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM BY BUILDING ENTERPRISES

 

Polyak O., Klimchuk M.

 

ІІІ міжнародна наукова конференція «Будмайстерклас-2017»
18. SCIENTIFIC BASES FOR IMPROVING ECONOMIC EFFICIENCY ON ENERGY CONSERVATION OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

 

Hlybovets N., Klimchuk M. ІІІ міжнародна наукова конференція «Будмайстерклас-2017»
19. FINANCING OF ENERGY EFFICIENT PROJECTS IN CONSTRUCTION

 

Kozachuk V., Klymchuk M. ІІІ міжнародна наукова конференція «Будмайстерклас-2017»
20.. Організаційно-технологічне моделювання будівельного проекту

 

Шебек М.О., Дубінка О.В.

 

Матеріали ІІ Міжнародн. науково-технічн. Конференц. «Ефективні технології в будівництві», КНУБА, квітень 2017
21. Перспективні напрямки розвитку діяльності будівельних підприємств на базі науково-технічного прогресу Демидова О.О. Матеріали ІІ Міжнародн. науково-технічн. Конференц. «Ефективні технології в будівництві», КНУБА, квітень 2017
22. Тенденції розвитку потенціалу енергозбереження в будівництві

Пріоритетні напрями модернізації процесів організації будівництва в Україні

Погорельцев В.М.,

Дорошенко В.М., Лилов О.В.

 

Матеріали ІІ Міжнародн. науково-технічн. Конференц. «Ефективні технології в будівництві», КНУБА, квітень 2017
23. Суміщення професій: можливість реалізації за наявних діючих нормативних документів Матвієвський С.В., Мартинець О. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.
24 Логістичний підхід до вдосконалення управління матеріальними потоками в будівництві

Оцінка організаційно-технологічних рішень при нечіткій інформації

 

Забезпечення експлуатаційної придатності об’єктів будівництва.

 

Нікогосян Н.І., Балацький М.В. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.

Матеріали VI Міжнародн. науково-технічн. конференц. “НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ” Проектування, будівництво, експлуатація. Науково-технічний супровід. НДІБВ. 24-26 травня 2017р

25. Управління організаційно-економічною надійністю розвитку міської території Титок В.В. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.
26.  Предтеча кібернетики і засновник загальної організаційної науки – тектології. Основи загальної організаційної науки Савенко В.І. Матеріали ІІ Міжнародн. науково-технічн. Конференц. «Ефективні технології в будівництві», КНУБА, квітень 2017
27. Реформи в науково-освітянському середовищі України як назріла потреба розвитку будівельного комплексу держави (на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури) Тимофеев Ю.Е. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017
28. Акцептуалізація використання «Technology Roadmapping» як сучасної технології управління енергозбереженням в будівництві

 

Клис М.В. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.
29. Екологічна покрівля — рішення для сучасного будівництва Клис М.В.,

Кноблох Є. В.

Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.
30. Методика оцінки фізичного зносу об’єктів нерухомості

 

Нестеренко І.С. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2017.

 

 

 

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші)
1. Система формалізації процесів організації будівництва Дубінін Д. В., Зельцер Р.Я. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 29. С.184 ––191
2. Передумови вдосконалення  організаційно технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробгицтва Тугай О. А.

Осипова А.О.

Збірник «Управління розвитком складних ситем», вип. 30, К,КНУБА – 2017  р. – С. 200-205

 

2016 рік

 1. Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання)
№ з/п Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

1 Климчук М.М. Формування регіональної системи енергозбереженням // М.М. Климчук – Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: наук . журнал. – №.19 (5).- Х.: ХНТУ, 2016. – С.113-119. URL:http://visnyk.kntu.net.ua/index.php/cerrkmi/issue/archive/2016
2 Климчук М. М., Шегда М. В. Соціально-відповідальний маркетинг на підприємствах будівельної індустрії: акцент на енергозбереження // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2016. – Вип. 34. – С. 169-179.  URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2016_34_21
3 Климчук М. М.  Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід // Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – C. 65–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_10
4 Климчук М. М. Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки // Галицький економічний вісник. – 2016. – № 2. – С. 40-44. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2016_2_7
5 Климчук М. М. Дорожня карта як інструмент управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу // Сталий розвиток економіки: міжнарод.науково-вироб.журнал. – № 3 (32).- Х. – 2016. – С. 92-96. URL: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_3_2016.pdf
6 Титок В.В. Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації / В.В. Титок, Н.І. Нікогосян, О.О. Демидова// Містобудування та територіальне планування:наук.-техн. зб.. – Київ: КНУБА, 2016.- Вип. 59. – С. 418-424.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

 

7 Титок В.В. Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд / О.О. Демидова, Н.І. Нікогосян, М.О. Шебек, В.В. Титок// Містобудування та територіальне планування:наук.-техн. зб.. – Київ: КНУБА, 2016.- Вип. 60. – С. 106-111.

Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf

 

4. Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

№ п/п Назва Автор Видавництво

чи місце проведення конференції,

рік

1 Прогнозування реальних термінів постачання ресурсів будови на основі фрактальних характеристик ряду їх відхилень Зельцер Р.Я.,

Дубінін Д.В.

Нові технології в будівництві: науково-технічний збірник. – К., ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. С. 66-71
2 Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства Савенко В.І., Савенко С.С.,

Кіт В.П.,

Шатрова І.А., Клюєва В.В.

Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 187 – 193.
3 Методологічні підходи до визначення й оцінки конкурентоспроможності у будівництві Шейко Ю.П.,

Шейко Т.Ю.

Будівельне виробництво: науково-технічний збірник. – К., 2015. – Вип. №59. – с.74-78.
4 Методологічні основи створення бінарної системи управління ресурсним забезпеченням будівництва Зельцер Р.Я.,

Дубінін Д.В.

Будівельне виробництво: науково-технічний збірник. – К., 2015. – Вип. №58. – с.13-17.
5 Захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження Савенко В.І.

та ін..

Будівельне виробництво: науково-технічний збірник. – К., 2015. – Вип. №58. – с.77-83.
6 Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд Демидова О.О.,

Нікогосян Н.І.,

Шебек М.О.,

Титок В.В.

Нові технології в будівництві: науково-технічний збірник. – К., ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. С. 63-66
7 Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації Титок В.В.,

Нікогосян Н.І.,

Демидова О.О.

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2016. _ Вип. 59. – с.418-424.
8 Організація будівельної діяльності: підручник Зельцер Р.Я.,

Погорельцев В.М.,

Тугай О.А.

К.: «МП Леся», 2016. – 247 с.
9 Організація, планування та управління будівництвом: підручник

 

Лівінський О.М.,

Курок О.І.,

Дудар І.Н., Тонкачеєв Г.М. Бондаренко М.І. Хоменко О.Г. Савенко В.І. та ін..

К.(УАН): «МП Леся», 2016. – 576 с.
10 Технічна експлуатація та ремонт  будівельних  машин: підручник

 

Лівінський О.М.,

Курок О.І.,

Пелевін Л.С.,

Лесько В.І. Бабиченко В.Я. Коноваленко В.М. Дудар І.Н.,

Потапова Т.Е. Бондаренко М.І. Савенко В.І.

К.: «МП Леся», 2016. – 249 с.
11 Адміністрування девелопменту: підручник Лівінський О.М. Курок О.І.

Єсипенко А.Д. Добжанський О.П.  Поспєлов О.М.  Пилипчук О.Д. Савенко В.І.

Шарапа С.П.

К.: «МП Леся», 2016. – 664 с.
12 Міжнародний досвід фінансування заходів енергозбереження на підприємствах будівельної індустрії Климчук М.М. Науково-технічний збірник «Енерго-ефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 8. К.: КНУБА, 2016 р. – С. 141-151.
13 Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід Климчук М.М. Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – C. 65–70.
14 Green Lease – modern concept management of energy-savings on enterprises of building Климчук М.М. Шоста  міжнародна науково-практ. конф. «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція-2016»», (м. Київ 13-15 квітня 201 р.) – К.: КНУБА. -С.31-33.
15 Міжнародний досвід фінансування заходів енергозбереження на підприємствах будівельної індустрії Климчук М.М. Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 8. –  К.: КНУБА, 2016 р. – С. 141-151.
16 Рекомендації з організації оперативної взаємодії «центр – регіони» в період стагнації Ємельянова О.М. Державне управління  в  Україні:  історія  державотворення,  виклики  та перспективи  [Електронний  ресурс]  :  матеріали  VІІ  Міжнар.  наук. конф.  аспірантів  та  докторантів із  державного  управління.  27  трав. 2016р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 348 с. (С.96-99)
17 Методичний підхід до узгодження стратегії регіонального розвитку в період стагнації Ємельянова О.М. Взаємозв’язок  політики  і  управління: теоретичний  і прикладний аспект: матеріали круглого столу / за заг. ред. С.О.Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 170 с. (С.46-47)
18 Особенности развития регионов Украины в период стагнации Емельянова Е.Н. Проблеми сучасного державного управління: зб.наук.праць ДонДУУ. – Донецьк, ДонДУУ, 2016. Т.ХVІІ.
19 Розробка організаційно-технологічної документації із застосуванням методу ігрового проектування Демидова О.О. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 79-80с.
20 Міжнародний досвід управління фінансуванням процесів енергозбереження Климчук М.М. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 80-81с.
21 Види оцінки вартості нерухомості Нестеренко І.С. Будівельне виробництво: науково-технічний збірник. – К., 2016. – Вип. №60. – с.12-15.
22 Організаційно-економічні рішення з вдосконалення логістичної концепції будівельного підприємства Нікогосян Н.І. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 84-55с.
23 Розвиток житлово-будівельної організації на основі впровадження системи управління якістю, енергоефективних та ощадливих науково ємких технологій Савенко В.І. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 87с.
24 Технологічні парки як форма сучасної організації будівельного комплексу Тимофеев Ю.Е. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 87-88с.
25 Сучасні напрями підвищення організаційно-технологічної надійності будівельного виробництва Титок В.В. Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2016. 88-89с.

 

2015 рік

 1. Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання) 
№ з/п Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

1 Климчук М. М. Теоретико-прикладні засади концепцій енергоефективного будівництва:економічний аспект // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Збірник наукових праць. – Вип.33.- К.: КНУБА, 2015. – С. 69-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2015_33_9
2 Климчук М. М.  Гносеологічний аналіз континууму поглядів на дефініцію «енергозбереження»: системний підхід // Сталий розвиток економіки: міжнарод.науково-вироб.журнал. – № 3 (28).- Х. – 2015. – С.49-55.URL: https://www.uniep.km.ua/pdf/_3_2015.pdf
3 Климчук М. М.  Категоріально-поняттєвий апарат у сфері енергозбереження: економічний аспект //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал– Вип.11 (Т.2). –П. – 2015. – С.174-178. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2015_11(2)__24
4 Титок В.В. Choice of organization forms for construction of residential objects taking into account interests and abilities of different participants/ V.V. Tytok// European Scientific Journal.- March 2015. Edition vol. 11, № 8, p. 21-34. ISSN: 1857 – 7881 (Print), ISSN: 1857 – 7431 (Online)

http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5252

 

4. Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

№ з/п  

Назва

 

Автор

 

Видавництво

Кількість друкова-них аркушів
1 2 3 4 5
1 Календарне планування в сучасних умовах  проф.Тугай О.А., асп.Алтухова Д.

 

Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 34. – К.: КНУБА, 2015 0,38
2 Комплексний попередній аналіз інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві

 

ст. викл. Титок В.В. -//- 0,51

 

3 Методика фахового оцінювання спеціалістів доц. Тимофєєв Ю.Е. -//- 0,42

 

 

4 Державне сприяння розвитку інфраструкткрного забезпечення  енергозбереження  підприємств цивільного будівництва  Асп. В.М. Дорошенко -//- 0,33
5  Навчальний посібник Економіка будівництва доц. Савенко В.І. і ін.. К.:МП ЛЕСЯ, 2015 – 300с 12,5
6 Подовження терміну служби і захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно безпечними засобами  на рослинній основі доц. Савенко В.І. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 33. – К.: КНУБА, 2015 0,33
7 Метод оцінювання ефективності використання ресурсів будівельного підприємства Асп. Д.В. Дубінін

 

-//- 0,39
8 Використання оцінки нерухомості для визначення ефективності інвестування доц. Нестеренко І.С. -//- 0,34
9 Визначення межі небезпечної зони при переміщенні вантажів баштовим краном

 

доц. Матвієвський С.В.

доц. Нікогосян Н.І,

Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 34. – К.: КНУБА, 2015 0,32
10 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА

 

доц. Нікогосян Н.І.,

доц. Матвієвський С.В., асп. Балацький М.В.

-//- 0,31
11 Організаційно-технологічні аспекти впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства асп. Карпюк А.Л -//- 0,29
12 Організаційно-економічна оцінка логістичних витрат підприємств промисловості  будівельних  матеріалів асп. Сералімов С.С. 0,28
13 ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ Доц. І.С. Нестеренко

 

Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 33. – К.: КНУБА, 2015 0,29
14 Реалізація концепції «пасивного» будинку: економічний аспект доц. Климчук М.М. Тези доповіді на

Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Перезавантаження будівництво: економіка, організація, менеджмент»,

0,04
15 Фінансові важелі розвитку вищої освіти доц. Тимофєєв Ю.Е. -//- 0,04
16 Організаційно-технічні методи забезпечення якості будівництва асп. Балацький М.В. Тези доповіді на першій всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів, студентів (26-27 листопада) 0,04
17 Аналіз сучасних вимог до структуризації будівельних підприємств асп.  Карпюк А.А. -//- 0,04
18 Ефективність в управлінні організаційно-технічними, матеріальними та інформаційними потоками в сфері будівельного виробництва асп. Сералімов С.С. -//- 0,04
19 Використання альтернативної енергетики в ракурсі упередження паливно-енергетичного колапсу в Україні доц. Климчук М.М. -//- 0,04
20 Соціально-відповідальний маркетинг на підприємствах будівельної індустрії: акцент на енргозбереження Доц. Климчук М.М. і ін.. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 34. – К.: КНУБА, 2015 0,31
21 Імплемиентація Європейського досвіду організації будівництва в Українську практику Асп. О.В. Лілов Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 33. – К.: КНУБА, 2015 0,27
22 Метод оцінювання ефективності використання ресурсів будівельного підприємства  Асп.Д.В. Дубінін -//- 0,29
23 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ доц. Ю. П. Шейко,

Асп.Т. Ю. Шейко

 

Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефек-тивності будів-ництва в умовах формування рин-кових відносин», – Вип. 33. – К.: КНУБА, 2015 0,30
24 ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ І ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВИРОБІВ ЕФЕКТИВНИМИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ ЗАСОБАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Доц. В.І. Савенко -//- 0,35
25 ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО БУДІВНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Доц. М.М. Климчук

 

-//- 0,42

 

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша –остання сторінки роботи)

Стаття

1 Титок В.В. Choice of organizational forms for construction of residential objects taking into account interests and abilities of different participants European Scientific Journal March 2015 edition vol. 11, №8, р. 21-34

 

2014 рік

 1. Роботи з посиланням на сайт (вказати відповідне посилання)
№ з/п Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії

(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

 1 Климчук М. М. Ітераційно-інституційна модель забезпечення розвитку підприємств будівельної галузі //  Будівельне виробництво : н.від. Наук.-техн. Зб. / Н.-д. Ін.-т буд.  вир-ва. – К.: [б. в.] – №2–2014 – С. 67-70.  URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2014_57_20

4. Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).

№ з/п  

Назва

 

Автор

 

Видавництво

Кількість друкова-них аркушів
1 2 3 4 5
1 Організаційно-технологічні основи вдосконалення планування реалізації об`єктів будівництва.

 

Тугай О.А.,

Чуприна Ю.А., Горбач М.В.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014.

0,41

 

2 Пропозиція і попит – основні чинники впливу на вартість нерухомості. Нестеренко І. С.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014.

0,42

 

 

3 Механізм введення в експлуатацію самовільно побудованих індивідуальних житлових об’єктів Титок В.В.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014

0,43

 

4 Орієнтовна вартість і тривалість комплексів робіт у житловому будівництві Зельцер Р. Я.,

Алтухова Д.В.

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014

0.42

 

5 Раціональна кадрова політика як умова ефективного функціонування компанії в період кризи

 

Андрущенко В. А.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014

0,41

 

6 Тендери в будівництві їх цілі та задачі. Критерії проведення тендеру. Мацапура О.В. Зб. наук. праць «Шляхи підвищ. ефективності бу-дівництва в умовах формув. ринкових відносин». Вип. 31, К.: КНУБА, 2014 0,42

 

7 Дослідження основних параметрів та умов експлуатації на оптимальне використання засобів механізації будівельною організацією Шаляпіна Т.С., Назаренко І.І.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 31,

К.:КНУБА, 2014

0.41

 

8 Проблеми розвитку управління ресурсним потенціалом Синиця М.М.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищ. ефективності бу-дівництва в умовах формув. ринкових відносин». Вип. 31, К.: КНУБА, 2014 0.42

 

9 Будівельно-інжинірингові фірми – нові учасники ринку будівельних інвестицій.

 

Орищенко В.В.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищ. ефективності бу-дівництва в умовах формув. ринкових відносин». Вип. 31, К.: КНУБА, 2014 0,43

 

10 Ефективна боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами Савенко В.І.,

Фіалко Н.М.,

Аднан Абу Саль

Висоцька Л.М.

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

0,8
11 Сучасні формації розвитку підприємств альтернативної енергетики: акцент на біопаливо Климчук М.М. Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

0,5
12 Підвищення ефективності будівництва – раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології. Савенко В.І.,

Фіалко Н.М.,

Савенко С.С.,

Жук А.А.

Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми в будівництві». Фахове видання «Вісник СНАУ» -Суми, 2014 0,6
13 Тепловые режимы при экологически чистом теплоаккумуляционном напольном электроотоплении Черних Л.Ф.,

Фіалко Н.М.,

Савенко В.І.,

Розинський Д.І.

Монография.

Киев-София А. 2014, 232с.

4
14 Підвищення ефективності будівництва шляхом впровадження системи управління якістю та енергозберігаючих технологій Савенко В.І.,

Фіалко Н.М.,

Фиренюк Г.Г.

Наук.-техн. зб. КНУБА «Енергоеф. в будів-ництві і архітекту-рі». Вип. 6, 2014 0,5
15 Нові категорії в обліку запасів бюджетних установ у світлі майбутніх змін Тугай О.А., Сліпенчук Г.В. Науково-практичні засади будівельного виробництва в Україні: плани, прогнози, аналіз та досягнення: матеріали всеукр. заочн. наук. – практ. конф, 14 березня 2014 р., НДІБВ, – К., 2014 0,2
16 Будівельно-інжинірингові фірми-суб’єкти управління інвестиційними ресурсами будівельних проектів

 

Орищенко В.В. Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

0,42
17 Передовий інструментарій ресурсно-бюджетного та організаційно-технологічного моделювання будівельного виробництва Горбач М.В.

 

Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

0,45
18 Организационные факторы возведения одноэтажных промышленных зданий при использовании технологии совмещенного монтажа  строительных конструкций и технологического оборудования Лучинский С.А. Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

0,84
19 Комплексний аналіз сучасного технологічного стану виробництва покрівельних робіт і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення Євтушенко В.А. Зб. наук. праць «Шляхи підвищен-ня ефективності будівництва в умо-вах формування ринкових відносин». Вип. 32,

К.:КНУБА, 2014

1,0
20 Організаційно-технологічні фактори при застосуванні технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів Лучинський С.А. Збірник «Містобудування та територіальне планування». Вип. 53, К.: КНУБА, 2014 0,5
21 Технология производства работ по совместительству монтажа строительных конструкций и технологического оборудования Зельцер Р.Я.,

Лучинский С.А.

Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». Вип. 17 – К.: КНУБА, 2014 0,42
22 Ліцензування будівельної діяльності пов’язаної із створенням об’єктів архітектури Погорельцев В.М.,

Зельцер Р.Я.

Збірник «Містобудування та територіальне планування». Вип. 51, К.: КНУБА, 2014 0,84
23 Технологія суміщеного монтажу будівельних конструкцій і технологічного обладнання. Монографія Лівінський О.М.,

Зельцер Р.Я.,

Костенко А.М.,

Лучинський С.А.

К.: «МП Леся», 2014. – 307с. 10
24 Основи формування технологічних комплексів машин для оснащення бригад покрівельників та організація їх експлуатації. Монографія Лівінський О.М.,

Зельцер Р.Я.,

Євтушенко В.А.

К.: «МП Леся», 2014. – 199с. 8
25 Організація будівельної діяльності Зельцер Р.Я.,

Погорельцев В.М.,

Зельцер Є.Р.,

Тугай О.А.

К.:КНУБА, 2014. – 232с. 13,48