Викладацький та допоміжний склад кафедри ОУБ

Професорсько-викладацький склад кафедри

 Прізвище, ім’я та по батькові викладача Посада, наукова ступінь Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, кваліфікація за дипломом Назва всіх дисциплін, які закріплені за викладачем
  Тугай Олексій Анатолійович  Завідувач кафедри, професор, д.т.н. Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, 1996 рік, інженер-будівельник Дисципліни наукового спрямування, управління будівництвом, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами і докторантами
  Зельцер Роберт Якович професор, с.н.с., к.ек.н. Українська академія сільськогосподарських наук, 1957 рік, інженер-механік  Спецкурс кафедри ОУБ, організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Погорельцев Володимир Миколайович професор, к.ек.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1963 рік, Інженер-будівельник Організація будівництва, організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Шебек Микола Олександрович  професор, к.т.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1969 рік, інженер-будівельник Організація будівництва, організація будівельного виробництва, керівництво дипломним проектуванням, , керівництво аспірантами
  Демидова Олена Олександрівна доцент, к.т.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1982 рік, інженер-будівельник Маркетинг, керівництво дипломним проектуванням, , керівництво аспірантами
  Климчук Марина Миколаївна  доцент, к.ек.н.  Національний університет державної податкової служби України, 2008 рік, магістр з фінансів  Маркетинг, управління проектною командою, основи системного аналізу, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Клис Максим Валерійович  доцент Київський національний університет будівництва і архітектури, 2012, інженер-будівельник Організація будівництва, керівництво дипломним проектуванням
   Матвієвський Сергій Вікторович доцент, к.т.н.  Київський інженерно-будівельний інститут, 1984 рік, інженер-будівельник Організація будівництва, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Нестеренко Ірина Сергіївна доцент, к.т.н.  Київський інженерно-будівельний інститут, 1986 рік, інженер-будівельник Організація будівництва, керівництво дипломним проектуванням
  Нікогосян Нонна Іванівна  доцент, к.т.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1987 рік, інженер-будівельник Логістика, маркетинг, управління будівництвом, управління якістю, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Рудник Тетяна Семенівна завідувач лабораторії Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник Керівництво дипломним проектуванням
  Cавенко Володимир Іванович доцент, к.т.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1975 рік, інженер-будівельник Організація будівництва, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
  Тимофєєв Юрій Едуардович доцент, к.т.н. Київський національний університет будівництва і архітектури, 1999 рік, інженер-економіст Контролінг, керівництво дипломним проектуванням
  Шатрова Інна Анатоліївна доцент, к.т.н. Київський інженерно-будівельний інститут, 1984 рік, інженер-будівельник Організація будівництва, дисципліни цільової підготовки кафедри ОУБ, керівництво дипломним проектуванням, керівництво аспірантами
   Шейко Юрій Петрович доцент, к.т.н. Дніпропетровський гірничий інститут, 1960 рік, інженер-будівельник Планування діяльності будівельного підприємства, стратегічне управління, керівництво дипломним
   Ємельянова Олена Миколаївна старший викладач  Східноукраїнський державний університет, 1999 рік, економіст Основи системного аналізу, психологія управління
  Титок Вікторія Вікторівна Вчений секретар кафедри, старший викладач Київський національний університет будівництва і архітектури, 1999 рік, інженер-економіст Управління персоналом, організація будівництва, маркетинг, конфліктологія, керівництво дипломним проектуванням
  Орищенко Віктор Вікторович  асистент Київський національний університет будівництва і архітектури, 2012рік, інженер-механік Організація будівництва

 

Допоміжний склад кафедри:

  • Харченко Людмила Степанівна, інженер 1 категорії;
  • Подтепа Людмила Леонідівна, інженер 1 категорії;
  • Клисенко Любов Миколаївна, інженер-програміст 1 категорії.