Викладацький склад

Викладацький та допоміжний склад підрозділу.
Семеро доцентів, один-ст.викладач, двоє-асистентів, один-зав.лабораторією, троє-пров. інженерів, один-інж. 1 ї категорії, один-ст. лаборант.

Кошевий Олександр Петрович

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: Завідувач кафедрою
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: koshevyi.op@knuba.edu.ua
Працює в університеті з 1986р. Закінчив Київський будівельний технікум у 1981 р. В 1986р. закінчив КІБІ, був аспірантом проф. Баженова В.А. на кафедрі опору матеріалів. В 1991 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. З 1990р. працював зав. відділом НДІ Будівельної механіки при КНУБА. З 1993 року – асистент кафедри опору матеріалів. Викладає курс “Опір матеріалів” проводить лабораторні заняття з обчислювальної техніки. Наукові інтереси пов’язані з пружнім деформуванням струмопровідних пластин та оболонок при дії сильних електромагнітних полів.

 

 

 

Корбаков Олександр Федорович
Корбаков О.Ф.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: korbakov.of@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. В 1974р. з відзнакою закінчив КІБІ. До 1978р. працював інженером в проектному інституті «Гипроверфь». С 1978 по 1981р. навчався  в аспірантурі під керівництвом проф. Шкельова Л.Т. У 1986р. захистив кандидатську дисертацію.

Автор 24 науково-методичних розробок та ряду комп’ютерних програм, які використовуються в учбовому процесі. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням міцності та жорсткості пластин і пластинчатих систем, а також проблемам комп’ютерного навчання.

 

 

Іваненко Петро Олександович
_ваненко П.А.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: ivanenko.po@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. Закінчив Житомирський технікум в 1968р., а в1976 КІБІ.

Працював майстром, начальником будівельної дільниці на будівництві. Після закінчення аспірантури і захисту дисертації працює на кафедрі опору матеріалів: асистент, старший викладач, доцент. Викладає курс “Опір матеріалів” на трьох факультетах. Науковий напрямок пов’язаний з розрахунком, обстеженням та посиленням будівельних конструкцій.

Автор 22 наукових та методичних робіт.

Жупаненко Ірина В’ячеславівна

Жупаненко _.В.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: zhupanenko.iv@knuba.edu.ua

 

В 2005 році закінчила з відзнакою будівельний факультет КНУБА, магістр будівництва. 2005-2009рр. – аспірант кафедри опору матеріалів.
В 2011 році захистила дисертацію кандидата технічних наук під керівництвом професора Чибирякова В.К.. В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів. На кафедрі працює з 2008 року асистентом, а з 2011 і по теперішній час доцентом . Автор понад 20 наукових праць та 4 методичних розробок.

 

Руднєва Ірина Миколаївна

Вчене звання та ступінь: к.т.н., доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: rudnieva.im@knuba.edu.ua
2003 р. – отримала ступінь Магістра з відзнакою, «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», Донбаська національна академія будівництва та архітектури (ДонНАБА), Україна.
У 2006 р. присвоєно вчений ступінь к.т.н. за фахом «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та отримала посаду асистента на кафедрі «Теоретичної і прикладної механіки» в ДонНАБА, а з жовтня 2010 року приступила до посади доцента.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями особливостей просторової роботи висячого покриття утвореного системою жорстких ниток. У 2012 р. Присвоєно вчене звання доцента.
З 2013 р. по 2014 р. – відповідальна за впровадження інновацій в нормативно-правовій базі в навчальний процес (Eurocodes).
Грудень 2015 – травень 2016 р. Грант програми Erasmus Mundus, INFINITY проекту. Наукове стажування, University of Nova Gorica (Словенія) при співробітництві з University IUAV of Venice (Італія).
З 2007 року – практичний досвід в області обстеження, реконструкції та проектування цивільних і промислових будівель. Співавтор навчальних посібників “Обстеження і підсилення конструкцій промислових будівель”,”Обстеження та підсилення цивільних будівель».
26 наукових статей за темою наукових досліджень в місцевих і міжнародних виданнях опубліковані з 1999 року.
З 2014 року працює на посаді доцента кафедри «Опір матеріалів» Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Восени 2017 року, Руднєва Ірина Миколаївна працювала лектором в Хубейському Інженерному Університеті (Hubei Engineering University) у місті Сяогань, провінція Хубей, Китай. В Хубейському Інженерному Університеті Вчиться 23000 студентів. HBEU проводить міжнародні спільні освітні програми для підготовки трирічних і чотирирічних форм освіти студентів з іноземними університетами, такими як British Anglia Ruskin University, British University of Wolverhampton, і т. д. Саме в группах з типами навчання 4 + 1 (4 роки навчання в Китаї та 1 рік навчання в Британії) та 3 + 2 (3 роки навчання в Китаї та 2 роки навчання в Британії) з освітньою програмою British Anglia Ruskin University викладала Руднєва Ірина Миколаївна.

Дисципліни, які читалися:

Інженерна та будівельна механіка (Engineering and Building Mechanics),

Управління будівництвом та безпека на будівельному майданчику (Site Management and Safety),

Управління контрактами у громадянском будівництві (Civil Engineering Contract Administration).

Григор’єва Людмила Олександрівна

Вчене звання та ступінь: к.ф.- м.н., доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: grygor’ieva.lo@knuba.edu.ua
В 2003 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Магістр механіки.
В 2003-2006 рр.– аспірант кафедри опору матеріалів КНУБА. Науковий керівник член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Шульга М. О.
2006-2008рр.– молодший науковий та науковий співробітник відділу електропружності Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ. В 2007 році захистила дисертацію на тему «Чисельний аналіз осесиметричного електропружного деформування п’єзокерамічних циліндрів при динамічних збуреннях» за спеціальністю 01.02.04 – «механіка деформівного твердого тіла».
На кафедрі працює з 2008р. В 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів. Наукові дослідження Григор’євої Л. О. присвячені вивченню електромеханічного стану п’єзокерамічних тіл при динамічних навантаженнях. Автор 33 наукових та науково-методичних публікацій.
В співавторстві з професором Шульгою М.О. видано методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів будівельних спеціальностей “Опір матеріалів. Аналіз просторового напруженого стану” К.: КНУБА, 2010.
Викладає курс «Опір матеріалів» для студентів спеціальностей зПЦБс, зТВ, зВВ, ВВ.

Левківський Дмитро Володимирович

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь:к.т.н.
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: levkivskyi.dv@knuba.edu.ua
В 2011 р. з відзнакою закінчив КНУБА, спеціальність «Міське будівництво і господарство».
З 2011 по 2015 р. навчався в аспірантурі під керівництвом доц. Станкевича А.М.
У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Модифікований метод прямих у задачах статики та динаміки товстих неоднорідних пластин».
Автор 20 наукових та 3-х методичних розробок.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану товстих неоднорідних пластин.

 

 

Янсонс Марина Оскарівна

 

Посада: асистент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: Iansons.mo@knuba.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Пошивач Дмитро Володимирович

 

Посада: асистент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: poshyvach.dv@knuba.edu.ua

 

 

 

 

Колектив кафедри опору матеріалів

Колектив кафедри опору матер_ал_в

Григор’єва Л.О., доцент;

Жупаненко І.В., доцент;

Сіренко Л.В., інженер 1к.;

Корбаков О.Ф., доцент;

Шкельов Л.Т., професор;

Янсонс М.О., асистент;

Корбач В.Г., доцент;

Пошивач Д.В., ст.викладач;

Іваненко П.А., доцент;

Панчук Т.М., асистент;

Олещенко О.Ю., ст.лаборант;

Тробюк О.М., асистент;

Кошевий О.П., доцент; Станкевич А.М., доцент, зав.кафедрою; Пеклов М.О., ст. викладач.