ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

Стратегічною метою факультету є кадрове забезпечення будівельної та галузей суміжних з нею напрямків, освіти і науки кваліфікованими фахівцями з високим рівнем професійної, творчої та громадської активності.

Діяльність факультету основана на трьох головних принципах світових рейтингів університетів:

 • академічна і наукова репутація;
 • репутація випускників факультету серед роботодавців;
 • академічна мобільність студентів і викладачів;
 • кількісно-якісний рівень цитованості наукових робіт.

Студенти здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра за спеціальностями:

Екологія (спеціалізаціяЕкологія та охорона навколишнього середовища): системна підготовка екологів; забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини;     еколого-економічні розрахунки замкнених технологічних циклів;

Теплоенергетика (спеціалізація – Енергетичний менеджмент): системна підготовка фахівців з енергетики для різних галузей економіки; раціональне використання природних ресурсів, ресурсо-енергозбереження;                .

Технології захисту навколишнього середовища (спеціалізація – Технології захисту навколишнього середовища):  системна підготовка фахівців з впровадження та експлуатації технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в галузях економіки; техногенно-екологічна безпека сталого природокористування та виробництва;

Будівництво та цивільна інженерія.  Спеціалізації:

 • гідротехнічне будівництво: будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного призначення; аналіз стану гідротехнічних об’єктів; організація виправних, підводних робіт; адміністративно-господарське забезпечення будівельних робіт;
 • водопостачання та водовідведення: будівництво і експлуатація систем водопостачання і водовідведення; підготовки води для питного і виробничого використання; використання вторинних і відновлювальних ресурсів;
 • теплогазопостачання та вентиляція: системна підготовка фахівців з налагодження і експлуатації систем теплопостачання і газопостачання, систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, очистки шкідливих вентиляційних та технологічних викидів.

Випускники факультету мають можливість набути інженерні та керівні посади на підприємствах, в державних установах, у природоохоронній сфері, комунальній і промисловій теплоенергетиці, наукових організаціях та контролюючих органах, пов’язаних з дотриманням законів у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використанням природних ресурсів. Вони можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити.

Факультет брав участь у виданні 5 наукових журналів та фахових науково – технічних збірників, серед яких 2 видаються англійською мовою. Укладено договори про співпрацю з ПАТ «Київгаз», Herz Armaturen GMBH, ТОВ «Данфос – Україна», Rehau GMBH, Vaillant Group, Vissmann, KAN Sp. z o. o, Асоціацією виробників та постачальників газового обладнання, ПАТ «АК «Київводоканал». Спільно з Vaillant Group відкрито сучасну лабораторію для навчання студентів  на новітньому обладнанні.

Історія факультету починається від дати заснування КПІ (1898), де вперше було створено санітарно-технічне відділення, яке у 1930 році стало структурним підрозділом Київського будівельного інституту, а з 1944 р. набуло статусу його факультету. Протягом тривалого часу факультет називався санітарно-технічним, а з 2014 р. його було  перейменовано у Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ).

декан

Декан факультету: д.т.н. професор
Приймак Олександр Вікторович
У складі факультету п’ять  кафедр:

 • Водопостачання та водовідведення;
 • Охорони праці і навколишнього середовища;
 • Теплогазопостачання та вентиляції;
 • Теплотехніки;
 • Фізики.