Д 26.056.10

Спеціалізована вчена рада Д.26.056.10

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища,
галузь наук – економічні
в Київському національному університеті будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України,
Повітрофлотський просп., 31 м. Київ, 03680, тел. 044-241-55-80

Контакти: e-mail: d2605610@ukr.net

Вчений секретар: к.е.н, доц. Івахненко Ірина Сергіївна (+380500212924)

Відомості про спеціалізовану вчену раду Д 26.056.10

Паспорт спеціальності 08.00.06

Паспорт спеціальності 08.00.04

Паспорт спеціальності 08.00.03

Порядок підготовки та подання документів до спеціалізованої вченої ради:

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок подання документів у спеціалізовану члену раду
Етапи процедури Зразки документів
1. Попередній розгляд дисертаційної роботи на кафедрі та міжкафедральному науковому семінарі Витяг з протоколу міжкафедрального семінару для к.е.н.
2. Подання дисертації для попереднього розгляду

Заява до допуску до захисту

Особова картка P-2DS

3. Попередній розгляд дисертаційної роботи

Вимоги до висновку

Витяг з протоколу спецради

Відомості офіційних опонентів

Повідомлення про захист

4. Тиражування та розсилання автореферату

Для оплати опонентам

Список розсилки авторефератів

5. Відгуки офіційних опонентів та відгуки на автореферат Реєстр зауважень
6. Підготовка да захисту

Протокол лічильної комісії

Реєстраційна картка присутності

Форма бюлетня для таємного голосування

7. Захист Дисертації
8. Оформлення та подання документів після захисту

Опис справи до архіву

Опис справи до МОН

 

2019 рік
Автореферат на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Відгук офіційного опонента Федуна І.Л. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»
Відгук офіційного опонента Іванченка А.М. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»

2020 рік