Д 26.056.10

Спеціалізована вчена рада Д.26.056.10

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища,
галузь наук – економічні
в Київському національному університеті будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України,
Повітрофлотський просп., 31 м. Київ, 03680, тел. 044-241-55-80

Контакти: e-mail: d2605610@ukr.net

Вчений секретар: к.е.н, доц. Івахненко Ірина Сергіївна (+380500212924)

Відомості про спеціалізовану вчену раду Д 26.056.10

Паспорт спеціальності 08.00.06

Паспорт спеціальності 08.00.04

Паспорт спеціальності 08.00.03

Порядок підготовки та подання документів до спеціалізованої вченої ради:

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок подання документів у спеціалізовану вчену раду
Етапи процедури Зразки документів
1. Попередній розгляд дисертаційної роботи на кафедрі та міжкафедральному науковому семінарі Витяг з протоколу міжкафедрального семінару для к.е.н.
2. Подання дисертації для попереднього розгляду

Заява до допуску до захисту

Особова картка P-2DS

3. Попередній розгляд дисертаційної роботи

Вимоги до висновку

Витяг з протоколу спецради

Відомості офіційних опонентів

Повідомлення про захист

4. Тиражування та розсилання автореферату

Для оплати опонентам

Список розсилки автореферату

5. Відгуки офіційних опонентів та відгуки на автореферат Реєстр зауважень
6. Підготовка да захисту

Протокол лічильної комісії

Реєстраційна-картка-присутності

Форма бюлетня для таємного голосування

7. Захист Дисертації
8. Оформлення та подання документів після захисту

Опис справи до архіву

Опис справи до МОН

 

2019 рік
Автореферат на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Відгук офіційного опонента Федуна І.Л. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»
Відгук офіційного опонента Іванченка А.М. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»
Довідка про плагіат Моголівця А.А.

2020 рік

       Мацапура Олена Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації:  «Регулювання публічних закупівель при виконанні інвестиційних програм»

Автореферат

Дисертацiя

Вiдгук_1_опонента_Онегiна_В.М.

Вiдгук_2_опонента_Скрипник_А.Л.

 

      Кондрацький Вадим Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Інструментарій інвестиційного забезпечення підприємств-стейкхолдерів будівництва»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1_Поповиченко І.В.

Відгук опонента 2_Вахович І.В.

 

     Лещинська Ірина Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Формування портфелю проектів девелоперських компаній»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента1_Білоусов О.М.

Відгук опонента 2_Сердюк Т.В.

 

      Кістіон Дмитро Володимирович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Формування механізму стабілізації та стійкого розвитку будівельних  підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1_Отенко В.І.

Відгук опонента 2_Молодід О.О.

Інформація, щодо перенесення дати захисту дисертацій

      Хоменко Олександр Михайлович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком будівельних         підприємств на засадах реінжинірингу»

Aвтореферат

 

      Долгополова Юлія Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Вартісно-орієнтоване управління підприємствами-девелоперами в       будівництві»

Автореферат

 

      Климчук Марина Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

  Назва дисертації: «Науково-прикладні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах»

Klymchuk автореферат

 

 

      Коваль Тимур Сергійович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Економіко-управлінський інструментарій антикризової діагностики будівельних підприємств»

Автореферат