Д 26.056.10

Спеціалізована вчена рада Д.26.056.10

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук
за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища,
галузь наук – економічні
в Київському національному університеті будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України,
Повітрофлотський просп., 31 м. Київ, 03680, тел. 044-241-55-80

Контакти: e-mail: d2605610@ukr.net

Вчений секретар: д.е.н, доц. Івахненко Ірина Сергіївна (+380500212924)

Відомості про спеціалізовану вчену раду Д 26.056.10

Паспорт спеціальності 08.00.06

Паспорт спеціальності 08.00.04

Паспорт спеціальності 08.00.03

Порядок підготовки та подання документів до спеціалізованої вченої ради:

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок подання документів у спеціалізовану вчену раду
Етапи процедури Зразки документів
1. Попередній розгляд дисертаційної роботи на кафедрі та міжкафедральному науковому семінарі Витяг з протоколу міжкафедрального семінару для к.е.н.
2. Подання дисертації для попереднього розгляду

Заява до допуску до захисту

Особова картка P-2DS

3. Попередній розгляд дисертаційної роботи

Вимоги до висновку

Витяг з протоколу спецради

Відомості офіційних опонентів

Повідомлення про захист

4. Тиражування та розсилання автореферату

Для оплати опонентам

Список розсилки автореферату

Лист_в_бiблiотеку

5. Відгуки офіційних опонентів та відгуки на автореферат Реєстр зауважень
6. Підготовка да захисту

Протокол лічильної комісії

Форма бюлетня для таємного голосування

7. Захист Дисертації        Папка для членів ради з вмістом автореферату, презентація, проєкт висновку, таблиця з відгуками опонентів та на автореферат, ручка, блокнот.
8. Оформлення та подання документів після захисту

Опис справи до архіву

Опис справи до МОН

 

2019 рік
Автореферат на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича

2020 рік

       Мацапура Олена Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації:  «Регулювання публічних закупівель при виконанні інвестиційних програм»

Автореферат

 

      Кондрацький Вадим Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Інструментарій інвестиційного забезпечення підприємств-стейкхолдерів будівництва»

Автореферат

 

     Лещинська Ірина Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Формування портфелю проектів девелоперських компаній»

Автореферат

 

      Кістіон Дмитро Володимирович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Формування механізму стабілізації та стійкого розвитку будівельних  підприємств»

Автореферат

Інформація, щодо перенесення дати захисту дисертацій

Захисти  дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури), що були перенесені у зв’язку з виконанням пункту 2 Наказу міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» №406 від 16.03.2020 р., за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності відбудуться:

  1. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Климчук Марини Миколаївни, дата захисту 02.06.2020 р. о 13.00 годині;
  2. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Долгополової Юлії Миколаївни, дата захисту 02.06.2020 р. о 13.00 годині;
  3. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Коваля Тимура Сергійовича, дата захисту 03.06.2020 р. о 13.00 годині;
  4. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хоменко Олександра Михайловича, дата захисту 03.06.2020 р. о 13.00 годині.
      Долгополова Юлія Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Вартісно-орієнтоване управління підприємствами-девелоперами в       будівництві»

Автореферат

 

      Климчук Марина Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

  Назва дисертації: «Науково-прикладні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах»

Klymchuk автореферат

 

      Коваль Тімур Сергійович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Економіко-управлінський інструментарій антикризової діагностики будівельних підприємств»

Автореферат

 

Хоменко Олександр Михайлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Управління інноваційно – інвестиційною діяльністю будівельних підприємств на засадах реінжинірингу»

Автореферат

 

    Титок Вікторія Вікторівна

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: “Інституційне забезпечення розвитку доступності житлового будівництва”

Автореферат

 

   Шапошнікова Інна Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: “Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла”

Автореферат

 

    Лаврухіна Катерина Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі»

Автореферат

 

    Шпакова Ганна Валентинівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

  Назва дисертації: “Теоретико-методологічні засади формування еколого-економічного механізму розвитку біосферосумісного будівництва”

Автореферат

 

    Малихіна Оксана Михайлівна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади управління операційною діяльністю підприємств-девелоперів  у будівництві»

Aвтореферат

 

  Івахненко Ірина Сергіївна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Методологія та інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту будівельних підприємств”

Автореферат

 

Рижаков Дмитро Андрійович

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Стратегія розвитку підприємств-стейкхолдерів будівництва на засадах сервеїнгу: методологія та прикладний інструментарій”

Автореферат

 

Манжула Ірина Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Економіко-аналітичний інструментарій адміністрування діяльністю компаній з управління активами житлової забудови»

Автореферат

 

Петруха Ніна Миколаївна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики»

Автореферат

 

    Боліла Надія Василівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Економіко-управлінський інструментарій забезпечення антикризового потенціалу будівельних підприємств»

Автореферат

 

    Шовківська Вікторія Василівна  

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

   Назва дисертації: «Державне регулювання розвитку людського капіталу в умовах трансформації економіки України»

Автореферат

 

    Чуприна Христина Миколаївна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

   Назва дисертації: “Теоретико-методологічні засади трансформації систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки”

Автореферат

 

    Предун Костянтин Миронович

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Теоретико-методологічні основи екологічного менеджменту стейкхолдерів енергопостачання на грунті біосферосумісності”

Автореферат

 

    Бєлєнкова Ольга Юріївна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Імперативи сталого розвитку в системі забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств: теорія, методологія, практика”

Автореферат

 

Дружиніна Ірина Василівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування системи оцінки та мотивації персоналу будівельних підприємств»

Автореферат

 

       Тормосов Руслан Юрійович

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Методологічні та прикладні засади впровадження цільових програм сталого енергетичного розвитку на основі коалесцентних структур”

Автореферат

 

          Ваколюк Анатолій Степанович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Ціннісно-орієнтоване управління діяльністю підприємств-стейкхолдерів будівництва»

Автореферат

 

           Михайлова Юлія Володимирівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Економіко-організаційний інструментарій управління персоналом будівельних підприємств»

Автореферат

 

          Волинець Олександр Якович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Державна підтримка просторово-локалізованих систем аграрного сектору національної економіки в умовах нової економічної реальності»

Автореферат

 

     Бабак Альона Валеріївна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Адаптація вартісно-орієнтованого управління підприємством до об’єктів житлової нерухомості»

Автореферат

 

  Гришкевич Оксана Миколаївна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Управління публічними інвестиціями в умовах секторального розвитку економіки»

Автореферат

 

  Петриченко Антоніна Іванівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Управління активами будівельних підприємств на засадах соціально-відповідального  менеджменту»

Автореферат

 

    Грабчак Дмитро Володимирович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Економіко-управлінські засади організації реінжинірингу на будівельних підприємствах»

Автореферат

 

    Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Науково-методологічні основи державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві”

Автореферат

Дисертація

ВІдгук офіційного опонента Ушенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Кичко І.І.

Відгук офіційного опонента Заяць Т.А.

 

Короленко Микола Володимирович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування природо-ресурсного потенціалу сталого розвитку територіальних громад»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Омельченко А.А.

Відгук офіційного опонента Ступень Н.М.

 

   Кушик-Стрельніков Ярослав Володимирович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Розвиток адаптивного управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Отенко В.І

Відгук офіційного опонента Іщенко Т.М

 

  Болебрух Олег Сергійович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування бізнес-портфеля мультипроєктних будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гончар В.В

Відгук офіційного опонента Марчук Ю.Л.

 

Григоренко Василь Васильович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади взаємодії стейкхолдерів проектів державно-приватного партнерства в будівництві»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Білоусов О.М.

Відзив офіційного опонента Вахович І.В.

 

Бінд Вячеслав Євгенович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Розвиток вартісного інжинірингу в операційній діяльності будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Рижакова Д.А.

Відгук офіційного опонента Черчата А.О.

 

Гижко Андрій Петрович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Організаційно-економічний інструментарій антикризового менеджменту будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Малихіної О.М.

Відгук офіційного опонента Денисюк О.В.

 

Ревунов Олександр Миколайович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування системи менеджменту якості на будівельних підприємствах»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Поповиченко І.В.

Відгук офіційного опонента Марчук Ю.Л.

 

Січний Сергій Борисович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Управління вартістю матеріальних ресурсів підприємствами при будівництві об’єктів для державного замовника»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Безуглого А. О.

Відгук офіційного опонента Селезньової О. О.

 

Малашкін Максим Анатолійович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування бенчмаркінгових стратегій підприємствами підрядного будівництва»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шпака Н.О.

Відгук офіційного опонента_Молодід О.О.

 

Орленко Ігор Миколайович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Організаційно-економічний інструментарій запобігання банкртутству будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента  Валінкевич Н.В.

Відгук офіційного опонента Савчук Т.В.

 

Харнам Михайло Володимирович

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Формування стратегічного потенціалу будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Васильківського Д.М.

Відгук офіційного опонента Погорелова Ю.С.