Д 26.056.10

Спеціалізована вчена рада Д.26.056.10

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища,
галузь наук – економічні
в Київському національному університеті будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України,
Повітрофлотський просп., 31 м. Київ, 03680, тел. 044-241-55-80

Контакти: e-mail: d2605610@ukr.net

Вчений секретар: к.е.н, доц. Івахненко Ірина Сергіївна (+380500212924)

Відомості про спеціалізовану вчену раду Д 26.056.10

Паспорт спеціальності 08.00.06

Паспорт спеціальності 08.00.04

Паспорт спеціальності 08.00.03

Порядок підготовки та подання документів до спеціалізованої вченої ради:

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок подання документів у спеціалізовану вчену раду
Етапи процедури Зразки документів
1. Попередній розгляд дисертаційної роботи на кафедрі та міжкафедральному науковому семінарі Витяг з протоколу міжкафедрального семінару для к.е.н.
2. Подання дисертації для попереднього розгляду

Заява до допуску до захисту

Особова картка P-2DS

3. Попередній розгляд дисертаційної роботи

Вимоги до висновку

Витяг з протоколу спецради

Відомості офіційних опонентів

Повідомлення про захист

4. Тиражування та розсилання автореферату

Для оплати опонентам

Список розсилки автореферату

5. Відгуки офіційних опонентів та відгуки на автореферат Реєстр зауважень
6. Підготовка да захисту

Протокол лічильної комісії

Реєстраційна-картка-присутності

Форма бюлетня для таємного голосування

7. Захист Дисертації
8. Оформлення та подання документів після захисту

Опис справи до архіву

Опис справи до МОН

 

2019 рік
Автореферат на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. Моголівця Антона Анатолійовича
Відгук офіційного опонента Федуна І.Л. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»
Відгук офіційного опонента Іванченка А.М. на дисертаційну роботу Моголівця А.А. «Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності»
Довідка про плагіат Моголівця А.А.

2020 рік

       Мацапура Олена Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації:  «Регулювання публічних закупівель при виконанні інвестиційних програм»

Автореферат

Дисертацiя

Вiдгук_1_опонента_Онегiна_В.М.

Вiдгук_2_опонента_Скрипник_А.Л.

 

      Кондрацький Вадим Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Інструментарій інвестиційного забезпечення підприємств-стейкхолдерів будівництва»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1_Поповиченко І.В.

Відгук опонента 2_Вахович І.В.

 

     Лещинська Ірина Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «Формування портфелю проектів девелоперських компаній»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента1_Білоусов О.М.

Відгук опонента 2_Сердюк Т.В.

 

      Кістіон Дмитро Володимирович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Формування механізму стабілізації та стійкого розвитку будівельних  підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1_Отенко В.І.

Відгук опонента 2_Молодід О.О.

Інформація, щодо перенесення дати захисту дисертацій

Захисти  дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури), що були перенесені у зв’язку з виконанням пункту 2 Наказу міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» №406 від 16.03.2020 р., за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності відбудуться:

  1. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Климчук Марини Миколаївни, дата захисту 02.06.2020 р. о 13.00 годині;
  2. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Долгополової Юлії Миколаївни, дата захисту 02.06.2020 р. о 13.00 годині;
  3. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Коваля Тимура Сергійовича, дата захисту 03.06.2020 р. о 13.00 годині;
  4. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хоменко Олександра Михайловича, дата захисту 03.06.2020 р. о 13.00 годині.
      Долгополова Юлія Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Вартісно-орієнтоване управління підприємствами-девелоперами в       будівництві»

Автореферат

Дисертація

вiдгук оф. опонента Валінкевич Н.В.

Відгук оф. опонента Вахович І.В

 

      Климчук Марина Миколаївна

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

  Назва дисертації: «Науково-прикладні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах»

Klymchuk автореферат

dis_Klymchuk M.M.

Відгук Джеджула В.В.

Відгук Войтко С.В.

Відгук Грозний І.С.

 

      Коваль Тімур Сергійович

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Економіко-управлінський інструментарій антикризової діагностики будівельних підприємств»

Автореферат

Дисертація

Відгук оф. опонента Салиги К.С.

Відгук оф. опонента Молодід О.О.

 

Хоменко Олександр Михайлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Назва дисертації: «Управління інноваційно – інвестиційною діяльністю будівельних підприємств на засадах реінжинірингу»

Автореферат

Дисертація

відгук оф. опонента_Смерічевський С.Ф.

вiдгук оф. опонента Черчата А.О

 

    Титок Вікторія Вікторівна

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: “Інституційне забезпечення розвитку доступності житлового будівництва”

Автореферат

Дисертація

Відгук оф. опонента Фісуненка П.А.

Відгук оф. опонента Шевчука В.Я.

 

   Шапошнікова Інна Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: “Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла”

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Каховська О.В

Відгук опонента Павлов

 

    Лаврухіна Катерина Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі»

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Смерічевська С.В. 

Відгук опонента Котькалова-Литвин І.В. 

 

    Шпакова Ганна Валентинівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

  Назва дисертації: “Теоретико-методологічні засади формування еколого-економічного механізму розвитку біосферосумісного будівництва”

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Якимчук А.Ю.

Відгук офіційного опонента  Ступень Н.М.

Відгук офіційного опонента Обиход Г.О.

 

    Малихіна Оксана Михайлівна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади управління операційною діяльністю підприємств-девелоперів  у будівництві»

Aвтореферат

Дисертація

Вiдгук_офіційного_опонента_Валiнкевич_Н.В.

Вiдгук офіційного опонента_Поповиченко_I.В.

Відгук офіційного опонента Білоусова О.М.

 

  Івахненко Ірина Сергіївна

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Методологія та інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту будівельних підприємств”

Автореферат

Дисертація

Вiдгук офiцiйного опонента Отенко_I.П.

Вiдгук офiцiйного опонента Грозного_I.С.

Вiдгук офiцiйного опонента Бiлоусова О.М.

 

Рижаков Дмитро Андрійович

     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Назва дисертації: “Стратегія розвитку підприємств-стейкхолдерів будівництва на засадах сервеїнгу: методологія та прикладний інструментарій”

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Смерічевський С.Ф.

Відгук офіційного опонента Отенко В.І.

Відгук офіційного опонента Поповиченко І.В

 

Манжула Ірина Олександрівна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Економіко-аналітичний інструментарій адміністрування діяльністю компаній з управління активами житлової забудови»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Зачосової Н.В.

Відгук офіційного опонента Марчука Ю.Л.

 

Петруха Ніна Миколаївна

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

   Назва дисертації: «Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Котляревського Я.В.

Відгук офіційного опонента Ушенко Н.В.