ПРО БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівельно-технологічний факультет розпочав функціонувати з 1956 року. Його створили як самостійний підрозділ на базі підготовки інженерів за спеціальністю «Будівельні вироби і деталі», яка була впроваджена у 1944 р. на будівельному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту. Основним напрямом діяльності нового факультету стала підготовка фахівців за спеціальністю «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій». Спочатку випускниками БТФ були студенти, які вступали ще на спеціальність «Будівельні вироби і деталі» факультету «Промислове і цивільне будівництво». Перший випуск  інженерів-технологів  відбувся  у  1959  р.  Багато  з них у майбутньому стали керівниками виробництв, провідними проектувальниками, науковцями.

Важливу роль на різних етапах становлення й розвитку факультету відіграли декани:

Пашков Ігор Олександрович (1920–2005) – кандидат технічних наук, професор. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Очолював будівельно-технологічний факультет у 1956–1959 рр. та упродовж 1964–1973 рр.

Слюсаренко Степан Оксентійович (1919–2001) – кандидат технічних наук, професор кафедри основ та фундаментів. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Дійсний член Академії будівництва України. Керував роботою будівельно-технологічного факультету у 1959–1964 рр.

Антоненко Григорій Якович (1936–2010) – кандидат технічних наук, професор. Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії інженерних наук України та Академії будівництва України. Очолював будівельно-технологічний факультет понад 20 років – з 1973 по 1994 рр.

Гоц Володимир Іванович (1954 р. н.) – доктор технічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2004) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Дійсний член Академії будівництва України та Української Академії наук. Очолює будівельно-технологічний факультет (з 1994 р. по теперішній час).

Сьогодні роботу колективу факультету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті України, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за галуззю знань – архітектура та будівництво, спеціальністю – 192 «будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (ТБКВМ) і галуззю знань – управління та адміністрування, спеціальністю – 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією: «Товарознавство і комерційна діяльність» (ТКД), а також спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Товарознавство і комерційна діяльність».

За 62 років діяльності факультетом підготовлено  понад 6000 фахівців спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та більше 400 – спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність».

Випускники  факультету,  які  здобули  спеціалізацію «Технологія  будівельних  конструкцій,  виробів  і  матеріалів»,  працюють  у  сфері  технології  та  організації  виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі  в’яжучих  речовин  із  використанням  як  місцевої сировини, так і відходів виробництва; вирішують питання проектування виробничих процесів; проводять дослідження  будівельних  матеріалів,  виробів,  конструкцій  і технологічних процесів виготовлення. Фахівці  за  спеціалізацією  «Товарознавство  та  комерційна діяльність» розв’язують питання формування оптимального  асортименту  та  контролю  якості  будівельних матеріалів, будівель і споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури; здійснюють моделювання  ринкових  ситуацій,  аналіз  і оцінку  оптимальної  структури  асортименту,  сертифікацію  продукції  та експертизу  якості,  проектування  нової  продукції;  провадять  комерційну діяльність  у  сфері  оцінки  співвідношення  споживчих  властивостей  до ціни будівельних товарів; займаються організацією  торгівельної  діяльності в  умовах  будівельного  комплексу  та наданням  ріелторських  послуг  з  визначенням  залишкової  вартості  будівельних товарів.