СПЕЦІАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На даний час факультет здійснює набір студентів за двома напрямами підготовки:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Підготовка здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр, освітньо-науковим – доктор філософії, науковим – доктор наук.

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Спеціалізація: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

Профіль фахівця: технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва: проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і контроль якості.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

 Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність – 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація: Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: формування оптимального асортименту та контролю якості будівельних товарів, будівель та споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури; моделювання ринкових ситуацій, аналіз і оцінка оптимальної структури асортименту, сертифікація продукції і експертиза її якості; надання ріелторських послуг з визначенням залишкової вартості будівельних товарів.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Товарознавство та комерційна логістика

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: товарознавство та комерційна логістика.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: товарознавство та організація зовнішньої торгівлі.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Товарознавство та експертиза в митній справі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: митна справа, знання принципів та нормативно-правових засад здійснення державної митної справи.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Організація оптової та роздрібної торгівлі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: магістр

Профіль фахівця: теорія товарного обігу, торговельного підприємництва і біржової діяльності, які мають фахові знання і практичні навички в організації діяльності підприємств торгівлі

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Спеціальність – 161  “Хімічні технології та інженерія”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів

Профіль фахівця: проектування  складу та налагодження виробничих хімічних процесів виробництва композиційних будівельних матеріалів з використанням комп’ютерного програмного забезпечення; дослідження їх складу та властивостей.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів

Профіль фахівця:  розробка та вдосконалення хімічних технологій синтезу  наномодифікованих оздоблювальних та захисних матеріалів, в тому числі полімерних та  гібридних, адаптація існуючих нанотехнологій до виробничих процесів.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

Спеціалізація: Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів

Профіль фахівця:  проектування  складу та виробничих хімічних процесів виготовлення сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів з  урахуванням  новітніх принципів створення та декорування будівельних виробів і конструкцій з підвищеним строком експлуатації.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

ІНОГОРОДНІ СТУДЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКУ.
ВИПУСКНИКАМ ФАКУЛЬТЕТУ ГАРАНТОВАНО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ НА НАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!

Більш детальну інформацію про факультет та правила прийому до КНУБА Ви зможете отримати безпосередньо, завітавши до нас, або зателефонувавши.