Кафедра організації та управління будівництвом

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на всіх факультетах університету. Готує бакалаврів за напрямом «Будівництво» і «Менеджмент» та спеціалістів і магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво” та “Менеджмент організації і адміністрування”.

Кафедра організації та управління будівництвом створена в 1951 році. Вона виділилася зі складу кафедри будівельного виробництва. Спочатку вона називалася як кафедра організації та економіки будівництва. Завідуючими кафедри в різні часи були І.П. Ситнік (1954-1980); доктор економічних наук, професор М.П. Педан (1980-1985); доктор економічних наук, професор С.А. Ушацький (1985-2014).
Чисельний склад кафедри в різні роки існування складав: 1951 р. – 4 чол., 1955 р. – 5 чол., 1969 р. – 11 чол.. Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 16 викладачів та 3 працівника допоміжного складу

 1. Навчальні дисципліни кафедри :
  • Вступ до будівельної справи – ПЦБ, МБГ
  • Організація будівництва – ПЦБ, МБГ, ВВ
  • Організація будівельного виробництва – МОіА, ТБКВМ;
  • Організація будівництва та реконструкції будівель і споруд МОіА;
  • Організація інвестиційних процесів – ЕК;
  • Економіка і бізнес – ІУСТ, ІТП;
  • Управління будівництвом – ПЦБ;
  • Основи системного аналізу – ПЦБ;
  • Маркетинг – МОіА, ТКД;
  • Планування діяльності будівельного підприємства – МОіА;
  • Управління персоналом – МОіА;
  • Ділова стратегія підприємства – МОіА;
  • Управління якістю – МОіА;
  • Логістика – МОіА;
  • Контролінг – МОіА;
  • Психологія управління – МОіА;
  • Конфліктологія – МОіА;
  • Теоретичні основи організації будівництва – МОіА;
  • Окремі проблеми маркетингових досліджень – МОіА;
  • ДЦП (дисципліни цільової підготовки) – ПЦБ, МОіА;
  • Спецкурс «Основи зовнішньоекономічної діяльності» – ПЦБ;
  • Спецкурс «Організація і управління службою замовника» – МОіА.
 2.  

 3. Викладацький і допоміжний склад кафедри:
  • Тугай Олексій Анатолійович, в.о. завідувача кафедри, професор, д.т.н.;
  • Погорельцев Володимир Миколайович, професор, к.ек.н;
  • Зельцер Роберт Якович, професор, к.ек.н.;
  • Шебек Микола Олександрович, професор, к.т.н.;
  • Лубенець Володимир Григорович, доцент, к.т.н.;
  • Шейко Юрій Петрович, доцент, к.т.н.;
  • Матвієвський Сергій Вікторович, доцент, к.т.н.;
  • Демидова Олена Олександрівна, доцент, к.т.н.;
  • Шатрова Інна Анатоліївна, доцент, к.т.н.;
  • Нікогосян Нонна Іванівна, вчений секретар кафедри, доцент, к.т.н.;
  • Несторенко Ірина Сергіївна, доцент, к.т.н.;
  • Cавенко Володимир Іванович, доцент, к.т.н.;
  • Тимофєєв Юрій Едуардович, доцент, к.т.н.;
  • Климчук Марина Миколаївна, доцент, к.ек.н.;
  • Титок Вікторія Вікторівна, старший викладач;
  • Ємельянова Олена Миколаївна, старший викладач;
  • Рудник Тетяна Семенівна, завідувач лабораторії;
  • Харченко Людмила Степанівна, інженер 1 категорії;
  • Подтепа Людмила Леонідівна, інженер 1 категорії;
  • Клисенко Любов Миколаївна, інженер-програміст 1 категорії.
 4.  

 5. Основні наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри:
  • Організація будівельної діяльності/ Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев, Є.Р. Зельцер, О.А. Тугай. Навч. посіб. для студентів архітектур.-буд. спец., які навчаються за напрямом підгот. 6.060101 “Будівництво”, 6.060102 “Архітектура”, 6.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. – Київ : КНУБА, 2014. – 231 с.
  • Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.
  • Проектування організації будівництва промислових та цивільних будівель і споруд/ Лубенець В.Г., Демидова О.О. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2007. – 136 с.
  • Будгенплан. Курсове і дипломне проектування/ За ред. проф. С.А. Ушацького. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 192 с.
  • Організація будівництва/ В.Г. Лубенець, В.В. Титок. Методичні рекомендації по проектуванню організації будівництва каркасно-монолітних будівель для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2014.- 28 с.
  • Виробнича практика/ В.М. Погорельцев, Ю.П. Шейко, В.І. Савенко, Н.І. Нікогосян, Д.А. Соловей, О.М. Махиня. Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики для студентів, , які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». – К.: КНУБА, 2014.- 12 с.
  • Будівельні крани/ Лубенець В.Г.,Зельцер Р.Я., Титок В.В. Посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». – К.: КНУБА, 2012.- 204 с.
  • Організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності: посібник/ уклад.: Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев та ін. – К.: КНУБА, 2012, 140 с.
  • Методичні вказівки до розрахунку тимчасового господарства при проектуванні будівельних генеральних планів в курсовому проекті для студентів спеціальності 6.060101 “Промислове і цивільне будівництво” заочної форми навчання Ушацький С.А., Тригер Г.М., Шатрова І.А. – К.:КНУБА, 2012, 14 с.
  • Методичні вказівки до виконання курсового проекта з організації будівництва для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство” Матвієвський С.В., Шебек М.О., Шейко Ю.П., Шатрова І.А., Нікогосян Н.І. – К.: КНУБА, 2012, 14 с.
  • Логістика і конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.030601 “Менеджмент” Нікогосян Н.І., Титок В.В. – К.: КНУБА, 2012, 16 с.
  • Маркетинг? Збірник тестових завдань для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.030601 “Менеджмент” Демидова О.О., Титок В.В., Нікогосян Н.І. – К.: КНУБА, 2012, 14 с.
  • Основи системного аналізу/ О.М. Ємельянова. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.060101 “Промислове і цивільне будівництво”. – К.: КНУБА, 2012, 16 с.
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Інвестиційний процес та основи організації будівельної діяльності” Зельцер Р.Я., Погорельцев В.М. – К.: КНУБА, 2012, 18 с.
 6.  

 7. Основні пріоритетні наукові напрями підрозділу:
  • Застосування сучасних методів оцінки організаційно-управлінських факторів підвищення конкурентоспроможності будівельної організації (професори О.А. Тугай, В.М. Погорельцев; доценти Р.Я. Зельцер, І.А. Шатрова);
  • Впровадження інноваційних ресурсно-календарних моделей опису будівельних проектів в практику викладання навчальної дисципліни “Управління будівництвом” (професор О.А. Тугай, доцент Н.І. Нікогосян);
  • Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд (професор Шебек М.О., доценти М.О., Ю.П. Шейко, В.Г. Лубенець, С.В. Матвієвський, В.І. Савенко);
  • Вдосконалення системи організації управління будівельними комплексами в ринкових умовах (професор В.М. Погорельцев, доцент Н.І. Нікогосян);
  • Вдосконалення моделі інноваційної активності внутрішнього середовища будівельної організації та корпоративної культури (доценти О.О. Демидова, Н.І. Нікогосян, старші викладачі В.В. Титок, О.М. Ємельянова);
  • Розвиток методів аналізу зміни характеристик ринку житла в місті Києві в умовах кризи (доценти О.О. Демидова, Н.І. Нікогосян, старші викладачі В.В. Титок, О.М. Ємельянова);
  • Інтеграція універсальної методології інжинірингу та базових організаційно-технологічних підходів до оновлення механізмів відбору девелопером основних виконавців будівельного проекту (доценти Ю.Е. Тимофєєв, І.С. Нестеренко);
  • Проектування організаційних структур управління будівельними інвестиціями з урахуванням зовнішніх чинників (професор О.А. Тугай, доценти Н.І. Нікогосян, І.А. Шатрова, старші викладачі В.В. Титок, О.М. Ємельянова);
  • Раціоналізація алгоритму оцінки впливу розміщення складської мережі на транспортні витрати будівельної організації (доцент Н.І. Нікогосян, старший викладач В.В. Титок);
  • Розробка алгоритму впровадження аутсорсингу в діяльності сучасного будівельного підприємства (старший викладач О.М. Ємельянова);
  • Управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики (доцент Климчук М.М.);
  • Застосування сучасних методик управління персоналом, конфліктології, психології управління до вирішення організаційних проблем галузі будівництва (доценти О.О. Демидова, старші викладачі В.В. Титок, О.М. Ємельянова);
  • Впровадження сучасних методик управлінського обліку, логістики до вирішення організаційно-управлінських завдань будівельних підприємств (доценти Н.І. Нікогосян, Ю.Е. Тимофєєв, старший викладач В.В. Титок);
  • Вдосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції (доцент Н.І. Нікогосян, старший викладач О.М. Ємельянова);
  • Організаційно-економічні проблеми впровадження проблеми впровадження інноваційного потенціалу енергозбереження на підприємствах будівельної галузі (доцент Климчук М.М.).

 
На сьогоднішній день на кафедрі організації та управління будівництвом під керівництвом викладачів навчається 16 аспірантів денної та заочної форми навчання. Підготовка аспірантів та здобувачів здійснюється за такими спеціальностями:

 • 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».
 •  
  Основні наукові розробки аспірантів кафедри стосуються питань:

 • Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонд фінансування будівництва;
 • Економічна оцінка конкурентоздатності будівельних організацій;
 • Організаційно-економічні основи формування та розвитку доступного житла;
 • Реорганізація системи управління будівельною галуззю в умовах середовища, яке важко прогнозується;
 • Підвищення ефективності управління будівельної організації;
 • Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови;
 • Сучасні механізми управління персоналом будівельних підприємств;
 • Управління обіговими коштами;
 • Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств;
 • Управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства державної форми власності;
 • Сучасні підходи до календарного планування у житловому будівництві;
 • Формування кадрового потенціалу підрядної будівельної фірми.

 
5.   Контактний телефон: 245-48-50.
      Номер приміщення: ауд. 312, 314-б, 318.
      Електронна адреса: kaf_org@ukr.net