ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

 

Декан факультету Русан Ігор Володимирович
тел./факс 248-30-74
кім. 244
E-mail: fait@knuba.edu.ua


 

Ми готуємо бакалаврів і магістрів за спеціальностями:
121. «Інженерія програмного забезпечення» – спеціальність для тебе, якщо все життя ти мріяв програмувати світ, в усіх його проявах: програмування сайтів, складних мережевих систем, різноманітного прикладного програмного забезпечення; тестування, аналіз та документація програмного забезпечення, все, що цікаво запрограмувати – буде запрограмоване!
122. «Комп`ютерні науки» – розробка, тестування та підтримка складних інформаційних систем та алгоритмів – це та робота, яку складно, але дуже цікаво робити, враховуючи те, що такі системи зараз присутні у всіх сферах промисловості, побуті, тощо. Програмувати та проектувати програмне забезпечення у всіх напрямках розвитку технологій – мрія, яку можна здійснити!
123. «Комп`ютерна інженерія» – спеціальність для тих, хто хоче створювати та запускати комп’ютерні системи, вивчати та використовувати мережеві технології, підтримувати роботу складних програмних продуктів та баз даних на підприємствах всіх галузей. Оскільки зараз весь світ – мережа, то роботи вистачить всім!
125. «Кібербезпека» – спеціальність, де вас навчать яким чином захистити дані та комп’ютерні системи від стороннього проникнення, які для цього використати програмні та технічні засоби, як побудувати та налаштувати системи захисту. З огляду на всебічну цифровізацію і всепроникні мережі захист інформації став нагальною потребою – такі спеціалісти потрібні всім підприємствам у всіх галузях!
126. «Інформаційні системи та технології» – спеціальність, де можна навчитись моделювати, досліджувати та створювати системи автоматизованого проектування та програмні комплекси, які є невід’ємною частиною роботи будь-якої промислової галузі.
131. «Прикладна механіка» – спеціальність, що дозволить тобі розробляти складські, виробничі і транспортні логістичні системи, що можуть бути використані у всіх галузях виробництва і послуг, всюди, де потрібного перемістити сировину і товари.
133. «Галузеве машинобудування» – спеціальність для тебе, якщо тобі подобається робити так, щоб будь-який механізм працював справно і точно, якщо тебе не лякають підшипники та жовтий екскаватор був найкращою іграшкою дитинства. Будь який завод або будівельний майданчик має безліч механічного обладнання, яке треба примусити працювати!
141. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – спеціальність, де можна навчитись вирішувати всі питання щодо розробки та використання електротехнічного устаткування, двигунів та електроенергетичних систем, без якого не може існувати ані фабрика, ані місто. Електроенергетика в Україні зараз має швидкий розвиток, долучайся!
151. «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» – спеціальність для тих, хто мріє створювати «розумні» автоматизовані системи для виробництва і людей: все, від обладнання до програмування цих систем. «Розумні» будинки, міста та фабрики – це те, що потрібно сучасному світу та, особливо, Україні!
015.10 «Професійна освіта. Комп`ютерні технології» – спеціальність для тебе, якщо ти хочеш і сам навчатись і інших навчати. Напрямок «Комп’ютерні технології» надасть тобі широкий вибір закладів освіти для викладацької роботи, або роботи у проектах дистанційного та очного навчання комп’ютерним технологіям.
015.11 «Професійна освіта. Машинобудування» – спеціальність де можна навчитись одразу двом напрямкам роботи, як викладач з механіки для різних закладів освіти, або як механік у різних галузях.

Магістрів за спеціальностями:
073. «Менеджмент. Управління проектами»,
122. «Комп`ютерні науки. Управління проектами».

Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами: Управління проектами розробки інформаційних технологій; Управління проектами Start-Up; Управління проектами девелопменту; Управління проектами розвитку організацій.
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням і навичкам випускники спеціалізації “Управління проектами” можуть обіймати посади керівників та консультантів проектів та програм різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування.

Форма навчання Вступ на основі Освітній рівень Термін навчання
Очна (стаціонар) ЗНО бакалавр 4 роки
ОКР молодший спеціаліст бакалавр 3 роки
ОКР бакалавр, спеціаліст магістр 1,5 роки
Заочна ЗНО бакалавр 5 років
ОКР молодший спеціаліст бакалавр 3 роки
ОКР бакалавр, спеціаліст магістр 1,5-2 роки