ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ АПЦБС

 Завідуючий кафедрою – член спілки архітектури України, доктор архітектури академік української архітектури України, заслужений архітектор України  Куцевич Вадим Володимирович

Викладацький склад кафедри:

1. Ахаїмова Анастасія Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

2. Брідня  Лариса Юріївна– кандидат архітектури, доцент

3. Вівденко Юрій Миколайович – асистент

4. Галак Катерина Тимофіївна – асистент

5. Грінченко Тетяна Іванівна – асистент

6. Дівак Віктор Іванович – кандидат архітектури, доцент

7. Єжов Сергій Валентинович – кандидат архітектури, професор,

дійсний член української академії архітектури, заслужений архітектор України

8. Єжова Олександра Ігорівна – кандидат архітектури, доцент

9. Жовква Ольга Іванівна – доктор архітектури, професор

10. Зенькович Наталя Георгіївна – кандидат архітектури, доцент

11. Куцевич Вадим Володимирович – зав. кафедрою, доктор архітектури,

професор, дійсний член української академії архітектури

12. Король Володимир Петрович – доцент

13. Кащенко Тетяна Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

14.Ковальська Оксана Євгенівна – кандидат архітектури, доцент

15. Кумова Тамара Валеріївна – старший викладач

16. Малійова Олександра Ігорівна – асистент

17. Омельяненко Марина Вікторівна – кандидат архітектури, доцент

18. Приймак Воловимир Васильович – кандидат архітектури, доцент

19. Селіванов Олексій Ігорович – асистент

20. Чернявський Володимир Георгійович – доктор архітектури, професор

21. Черкашин Антон Олександрович – асистент

22. Яновицький Євген Леонідович – старший викладач

Інженерний склад кафедри:

1. Корнієнко Сергій Петрович – зав. лабораторією

2. Кириленко Олена Миколаївна – провідний інженер