Вступ до аспірантури на спеціалізацію: основи і фундаменти

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор філософії

з матеріалів акредитації спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

З загальною інформацією про науково-дослідницьку діяльність кафедри геотехніки ви можете ознайомитися в цій презентації

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» розміщена за цим посиланням.

З навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» можна ознайомитися за цим посиланням.

З  робочими програмами дисциплін за вибором для спеціалізації основи і фундаменти можна ознайомити на освітньому сайті КНУБА за наступним посиланням:

 http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2725

Актуальні документи кафедри, що підтверджують залучення до актуалізації освітнього процесу на здобуття рівня доктору філософії та перегляду робочих програм стейкхолдерів  (здовувачів, роботодавців, випускників) можна завантажити за цим посиланням тут

Основна інформація про конференції, що проводить кафедра геотехніки.

У вересні 2019 року кафедра геотехніки спільно з представниками Зеленогурського університету UZ (м. Зелена Гура, Польща) підготувала та провела вже Третю міжнародну конференцію “Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2019.

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=25841 . Детально інформація про конференцію представлена на офіційному сайті конференції.

Документи кафедри які засвідчують міжнародну діяльність (стажування, обмін досвідом, тощо) можна завантажити за цим посиланням та приклад реалізації програм міжнародної академічної мобільності

З документами які засвідчують підвищення кваліфікації викладачів можна завантажити за цим посиланням тут

Інформацією про викладачів кафедри геотехніки, що забезпечують підготовку здобувачів рівня доктор філософії за освітньо-науковою програмою можна завантажити за цим посиланням тут

Приклади читання лекцій запрошеними науковими працівниками і спеціалістами для студентів та аспірантів кафедри геотехніки можна подивитися тут

З інформацією щодо кар’єрного шляху випускників аспірантури кафедри геотехніки можна ознайомитися тут.

Освітній процес (лабораторну базу) для аспірантів забезпечують наступні лабораторії кафедри:

Науково-дослідна лабораторія чисельних методів в геотехніці та Науково-дослідна лабораторія основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах

Детальна інформація про діяльність науково-дослідної лабораторії основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах , що приймає участь у підготовці аспірантів  представлена у презентації лабораторії.

З інформацією щодо основної літератури, що використовується кафедрою для підготовки аспірантів можна ознайомитися тут

Кафедра геотехніки забезпечує випуск фахового науково-технічного збірника Основи та фундаменти (BASES AND FOUNDATIONS), що індексується у провідних наукометричних базах даних. Збірник випускається кафедрою з періодичністю 2 рази на рік з 1968 року. Розміщення наукових статей для аспірантів кафедри у збірнику безкоштовне.

Офіційна сторінка збірнику Основи та фундаменти (BASES AND FOUNDATIONS)

 

Архівна інформація (освітньо-наукову програма та навчальні плани за 2016-2018, робочі програми дисциплін кафедри за 2016 – 2018 роки та інші матеріали), щодо навчання в аспірантурі доступна за посиленням.

Проекти документів (освітньо-наукову програма, навчальний план, робочі програми дисциплін кафедри та інші матеріали), щодо вступу в аспірантуру у 2020-2021 навчальному році можна завантажити за цим посиланням.