Викладацький та допоміжний склад кафедри

Товбич Валерій Васильович, завідувач кафедри, докт. арх., професор

Сазонов Костянтин Олександрович, д. техн.н., професор

Яблонська Ганна Дмитрівна, канд. арх., професор

Панько Олексій Миколайович, канд. техн. н., засл. будівельник України, академік Акдемії будівництва, професор

Іванова Лариса Сергіївна, канд. техн. н., доцент

 

Кузьміна Ганна Володимирівна, канд. арх., доцент

Літошенко Ганна Володимирівна, канд. арх., доцент

Левченко Олексій Вікторович, канд. арх., доцент

Михайленко Андрій Всеволодович, канд. арх., доцент

Семикіна Олена В’ячеславівна, канд. арх., доцент

Суліменко Ганна Геннадіївна, канд. техн. н., доцент

Лещенко Неля Арсентіївна, канд.арх., доцент

Стецюк Ірина Ігорівна,  канд.арх., доцент

Ковальчук Ксенія Костянтинівна, канд. арх.,  доцент

Бачинська Ольга Василівна, ст. викладач

Фролов Андрій Анатолійович, асистент

Ватрич Ірина Дмитрівна, асистент

Суліменко Степан Юрійович, асистент

Коляда Тетяна Станіславівна, асистент

Муска Богуслава В. –Борисівна, асистент

Козакова Олена Миколаївна, асистент