Навчальна діяльність кафедри

Навчальні дисципліни кафедри на осінній та весняний семестр 2017 року
Архітектурне проектування – проф. Яблонська Г.Д., доц. Кузьміна Г.В., доц. Семикіна О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Лещенко Н.А., ст.викл. Бачинська О.В., асист. Датчук О.М., Ватрич І.Д., асист. Коляда Т.С., асист. Муска Б. В-Б.
Композиція – доц. Кузьміна Г.В.
Інформатика та основи комп’ютерної техніки – доц. Вишневська О.В, доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Суліменко Г.Г., асист. Стецюк І.І.
Учбовий практикум з комп’ютерної техніки – доц. Вишневська О.В, доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В.,  доц. Суліменко Г.Г., асист. Стецюк І.І.
Наукові дослідження в галузі – проф. Товбич В.В.
Менеджмент в архітектурній діяльності – проф. Товбич В.В.
Організація і управління в архітектурі – проф. Товбич В.В.
Інформаційні процеси в архітектурі – доц. Іванова Л.С.
Основи теорії системного аналізу та інформаційних процесів в архітектурі – проф. Яблонська Г.Д.
Економіка в архітектурному проектуванні – проф. Яблонська Г.Д.
Інформаційно-правові аспекти архітектурної діяльності – проф.Панько О.М.
Організація і управління у містобудівній діяльності – проф. Панько О.М.
Інформаційні технології у формуванні сучасних громадських споруд – доц.Семикіна О.В.
Учбовий практикум «Регіональна архітектура» – доц.Семикіна О.В
Інформаційне моделювання процесів реконструкції арх. середовища – доц. Лещенко Н.А.
Сучасні комп’ютерні технології в архітектурі – асист. Фролов А.А.

Сучасні технології візуалізації – асист. Фролов А.А.

Експериментальне проектування – доц.Кузьміна Г.В.

Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання – доц. Левченко О.В.