Навчально-методична діяльність

2. Методична діяльність кафедри

Науково-методичні праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з 2015-2018р.

Методичні вказівки „Виконання графічних робіт з використанням редактора Adobe Photoshop.5 та 6 практичні роботи до виконання розрахунково-графічних робіт” для студентів 2 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд”

Методичні рекомендації „Інформаційні процеси в архітектурі” для студентів 5 курсу спеціальності „Архітектура будівель і споруд”

Методичні вказівки для студентів іноземних груп „Використання програми 3DS MAX для створення об’єктів архітектурного середовища”

Методичні вказівки „Основи роботи в 3DS MAX Частина 1. для студентів 2 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд”

Методичні вказівки „Сучасні комп’ютерні технології в системі Allplan для студентів 5 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд.

3.Наукова діяльність кафедри

На кафедрі видається збірка „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”, що є фаховим виданням, затвердженим ВАК України.

Основні напрями наукових досліджень:

  • Організація і управління в галузі сучасних інформаційних технологій (к.т.н., проф. Товбич В.В., к.т.н., проф. Панько О.М., к.арх.н. Літошенко Г.В., к.т.н., доц. Іванова Л.С.);
  • Сучасні інтеграційні тенденції архітектурної теорії з використанням інформаційних та інноваційних технологій (к.т.н., проф. Товбич В.В., к.арх.н., проф. Яблонська Г.Д., асист. Фролов А.А.);
  • Удосконалення інформаційних технологій для завдань проектування і оптимізації містобудівних та архітектурних об’єктів (к.арх.н., доц. Михайленко А.В., к.арх.н., доц. Левченко О.В., к.т.н., доц. Суліменко Г.Г.);
  • Розвиток методології архітектурного проектування з використанням інформаційних технологій (к.арх.н., доц. Кузьміна Г.В., к.арх.н., доц. Семикіна О.В., асист. Ватрич І.Д.);
  • Реновація та регенерація міського простору, що склався (канд.арх., доц. Лещенко Н.А.);
  • Розвиток синтетично-інформаційних підходів до проектування архітектурних об’єктів: соціоекономічний, етичний, технологічний та історичний аспекти (к.арх.н., проф. Яблонська Г.Д., асист. Стецюк І.І., );
  • Теорія інформаційного синтезу архітектурних об’єктів (к.т.н., проф. Товбич В.В., асист. Фролов А.А.

Звіт

з наукової роботи викладачів кафедри інформаційних технологій в архітектурі

за 2015 – 2019 р.р. станом на 15.04.2019 р.

2019 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях.

Автор Назва Видавництво чи місце проведення конференції, рік
Доц. Кузьміна Г.В. Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування (у співавт. з  Хакбаз З.С.) Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С.199-206.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf

Стар. вик. Бачинська О.В. Вплив різних подій на сакральні споруди і забудову історичного Києва Подано до друку
Стар. вик. Бачинська О.В. Проблема співіснування планувальних схем різних епох в історичному міському середовищі Києва Подано до друку
Стар. вик. Бачинська О.В. Іудаїсти та їх молитовні будинки у Києві Подано до друку
Стар. вик. Бачинська О.В. Problems of ancient monasteries in Kyiv Подано до друку
Стар. вик. Бачинська О.В. The Church of Ioann Zlatoust in Kyiv Подано до друку
Стар. вик. Бачинська О.В. Synagogue problems in Kyiv Подано до друку
Стар.викл. Муска Б.В.-Б. Аналіз історичного розвитку нормування квартир як відображення соціально-економічних умов розвитку житла Подано до друку

2018 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях.

Автор Назва Видавництво чи місце проведення конференції, рік

 

 

Valeriy Tovbych, Yuriy Kryvoruchko,      Anna Viazovska Place and people: landscape   as a basis of development   and preservation of       cultural identity TECHNICAL TRANSACTIONS 5/2018 CZASOPISMO TECHNICZNE 5/2018 ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING,Chairman of the Cracow University of Technology Press Editorial Board , DOI: 10.4467/2353737XCT.18.073.8555 SUBMISSION OF THE FINAL VERSION: 30/04/2018 p. 65-72. http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2018/Volume-5/art/11671/

 

 

 

Проф. Яблонська Г.В. Сучасні тенденції вітчизняної практики будівництва багатоквартирного житла

 

 Містобудування та територіальне   планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.   ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2018

 

 

Доц. Левченко О.В. ВІМ стандарт проектної організації

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. — К.: КНУБА, 2018. — Вип.50.— С.65-69.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_11
Доц. Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти) Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 50. С 456-461

 

 

Кисіль О. В., доц. Левченко О. В., доц. Михальченко С. В  Теоретичні та методологічні засади створення державної бази даних будівельних об’єктів, паспортизованих за технологією  ВІМ INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar

http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/wos6_24.zip

 

 

 Leshchenko N.  The revalorization of iconic urban complexes of historical centers of small towns (on example of klevan, rivne region)  Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications: collection of scientific articles, № 9. Р. 146 –151. ISSN 2544-6517

 

 

 Olena Chala  Сенсорна стимуляція – один з головних чинників для досягнення якості рекреаційної мети.

 

  World Science (ISSN 2413-1032), 6(34),           Vol.3,June 2018, P. 9-12  DОІ:

Https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

 

 

 Асист. Суліменко С.Ю. Аналіз та синтез процесу комп’ютерного   моделювання поверхонь обертання за їх лініями обрису

 

Проблеми інформаційних технологій. ХНТУ, 2018, с. 151-157, ISSN 2313-0687

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2017_2_21

 

 

 Доц. Літошенко Г.В.  Деякі особливості використання тривимірних моделей при застосуванні ВІМ-технологій Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К. : КНУБА, 2018, №50.- С .70-74

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_12

 

 

Доц. Літошенко Г.В.,доц. Суліменко Г.Г., доц. Брідня Л.Ю. Організація інформаційних систем сучасних архітектурних об’єктів засобами кольорового кодування Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_52_20

 

Доц. Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 3,  аеропорти Азії) Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_52_51

 

 

 

Проф. Сазонов К.О., Петрушевський А.О. Форми з’єднувальної  сітки орнаментальних вітражних  полотен. Теорія та практика дизайну: Збірник наукових  праць/ Технічна естетика. К.: «Компринт», 2018. Вип. 15. с. 124-137

DOI10.18372/2415-8151.15.13474

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/13474

Доц. Михальченко С.В., проф. Плоский В.О. Основні перспективні задачі будівельного комплексу в світлі Стратегічного оборонного бюлетеню Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»(подано до друку)
Доц. Лещенко Н. А. Об’єкти – перформанси  в моделі ревалоризації історичних центрів  малих міст Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2018. Вип. 66. С. 365 –369. ISSN 2076-815Х (print), ISSN 2522-9206 .  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_66_42
Доц. Лещенко Н. А. Модель ревалоризації історичного центру смт. Меджибіж Архітектурний вісник КНУБА: наук. – вироб. збірник. Київ, 2018. Вип. 14-15. С. 163 – 167. ISSN 2519-8661. https://drive.google.com/file/d/1wVA8n3f4UMf6JYynMgK71_7AhZeqxPoL/view
Доц. Лещенко Н. А. Реконструктивні трансформації забудови історичного центру малого міста (на прикладі площі пам’яті в місті Бар Вінницької області) Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура: збірник наукових праць. Львів, 2018. № 893. С. 59 – 66. ISSN 0321-0499. http://vlp.com.ua/node/19102
Кисіль О.В., Михальченко С.В. До питання розміщення дистанційних вогневих пунктів для охорони адміністративних будівель державного значення Сучасні проблеми архітектури та містобудування. –  вип.50, КНУБА, 2018. – С. 369-376.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_50

Асист. Кисіль О.В. Структура віртуальногоархітектурного простору ВІМ моделі Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасного дизайну” – том 2, 20.04.2018 . – С. 43-47
Асист. Кисіль О.В. Сучасні проектні методики в епоху ВІМ IV Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”. – 2018. – С. 53-54
Стар. вик. Бачинська О.В. Churches of historical Kyiv Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science. – Bonn, Germany: “EAS”, 2018, Oktober 30-31. – С. 17

https://drive.google.com/file/d/1iizRWwznLIfx9ccr_AMuPcN7e0at1mCS/view

 Стар. вик. Бачинська О.В.  Ruins of ancient temples in modern Kyiv Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science. – Bonn, Germany: “EAS”, 2018, November 20-28. – С. 108

https://drive.google.com/file/d/1iizRWwznLIfx9ccr_AMuPcN7e0at1mCS/view

 Стар. вик. Бачинська О.В.  Problems of temples in modern Kyiv  Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science. – Bonn, Germany: “EAS”, 2018, December 20-30. – С. 112 https://drive.google.com/file/d/17RlTiCGTUVsAxSKQ9JTUVjJdffEEK9St/view
 Стар. вик. Бачинська О.В.  Складна доля найдавніших храмів Києва в період до 1917 р.  Сonference proceedings international scientific – Practical Conference of Young Scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018» 28-30.11.2018 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine. – Kyiv, KNUCA, 2018. C.18-19

https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings.pdf

Стар. вик. Бачинська О.В. Київський православний храм: сучасні тенденці розвитку Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 23 листопада 2017 року, Київ, Сучасна архітектурна освіта: еволюція архітектури як інформаційна трансформація. – К., КНУБА, 2018. – С. 11-13

 

Стар. вик. Бачинська О.В. Католики і їх храми у Києві Сучасні проблеми архітектури та містобудування [наук.-техн. зб.]. Вип. 50. – К.: КНУБА, 2018. – С. 9-19

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_4


2017 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях.

Автор Назва Видавництво чи місце проведення конференції, рік
Проф. Товбич В.В. Михальченко С.В.,  та ін. (під загальною редакцією Міроненка В.П.)

 

Національна семантика та декоративні елементи в архітектурі і дизайні  Іноваційні технології в архітектурі і   дизайні. м.Харків. 2017 С.С.250.   Монографія. С. 250
Проф. Товбич В.В.

 

У Current issues in research, conservation and restoration of historical fortificatio

 

 Тези доповідей міжнародної наукової   конференції, Chelm, 2017., С. 122-131

 

Проф. Товбич В.В,

Михальченко С.В.

Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборни України

 

 Регіональна політика: іторія, політико- правові засади, архітектура, урбаністика   Зб. наук. праць. Київ 2017. С. 25-34
Проф. Анпілогова В.О., доц. Суліменко Г.Г., доц. Літошенко Г.В. Локальна деформація покриття м’яких меблів рівноланковою сіткою як формоутворюючий засіб

 

 Тези доповідей 19 міжнародної науково-   практичної конференції «Сучасні   проблеми геометричного моделювання»   Україна, Мелітополь, 2017р. С. 246-253
Проф. Анпілогова В.О., Доц. Суліменко Г.Г., Доц. Літошенко Г.В. Аналіз придатності ескізно заданого конусу до моделювання на його основі поверхонь обертання

 

 Материалы XVIII международной   конференции по математическому   моделированию, посвященной   100летию  со дня рождения академика   Ю.А.Митропольского. МКММ-2017 р. С.   267-275
Доц. Кащенко Т.О.,

Доц. Левченко О.В.

Expert systems in the BIM environment  «Computational Civil Engineering 2017»,   International Symposium Iasi, Romania, –   2017.–С. 193-199
Доц. Суліменко Г.Г., Доц. Літошенко Г.В. Об’ємно-планувальні особливості житла мінімальної площі-ризики і перспективи

 

 Матеріали ІІІ міжнародної науково-   практичної конференції «Архітектура   історичного Києва. Контекст і   втручання», КНУБА, 2017 р. С. 275-283
Асист. Чала О.А. Рекреаційні зони історичного Києва. Основні складові моделі досягнення рекреаційної мети

 

 Матеріали ІІІ міжнародної науково-   практичної конференції «Архітектура   історичного Києва. Контекст і   втручання», КНУБА, 2017 р. С. 155-161
Доц. Кузьміна Г.В. Розвиток культурно-дозвіллєвих зон благоустрою в житловій забудові

 

 Матеріали ІІІ міжнародної науково-   практичної конференції «Архітектура   історичного Києва. Контекст і   втручання», КНУБА, 2017. С. 255-261
Аспір. Швець Є.В. Місто – метрополія в рамках цивілізаційної парадигми розселення Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА, 2017р. С. 341-343

 

Проф. Яблонська Г.Д. Інше як чуже. Штовхання нової архітектури Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА, 2017 р. С. 121 -123

 

Ст. викл. Бачинська О.В. Самобутність православних храмів Києва: історичний аспект Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА, 2017р. С. 222-224

 

Асист. Козакова О.М. Урбаністичні інтервенції в архітектурний контекст  Матеріали ІІІ міжнародної науково-   практичної конференції «Архітектура   історичного Києва. Контекст і   втручання», КНУБА, 2017р. С. 256-258

 

Доц. Левченко О.В. Формування ВІМ-стандарту проектної організації Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», КНУБА, 2017р. С. 187-189

 

Доц. Лещенко Н.А. До питання оновлення забудови історичного міста  Матеріали ІІІ міжнародної науково-   практичної конференції «Архітектура   історичного Києва. Контекст і   втручання», КНУБА, 2017р. С.321-324

 

Доц. Лещенко Н.А. До питання ревалоризації забудови історичного малого міста  Міжнародна науково-практична   конференція «Проблеми збереження   архітектурної спадщини півдня   України». Одеса – 2017, С .25-28

 

Доц. Лещенко Н.А. Ревалоризація памяткових урбаністичних комплексів історичних центрів малих міст (на прикладі смт Клевань Рінвенської області)

 

 ІХ міжнародна наукова конференція   «Проблеми дослідження, збереження та   реставрації історичних фортифікацій»   Львів-Хелм – 2017, С. 146-152
Доц. Лещенко Н.А. До питання сталого розвитку історичного міста Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)» Харків 2017 С. 345-348

 

Ст. викл. Бачинська О.В. Influence of historical events on construction of temples in Kyiv till  Підводні технології: наук.-виробнич.   Журнал (журнал індексується у   наукометричних базах ”Ulrichs web”,   ”Index Copernicus”, ”Research Bible”,   ”Web ИРБИС”, ”Get CITE”, ”JOUR Info”,   “The Global Impact Factor”, “Scientific     Indexing Services”, ”Google academy”) –   К.: КНУБА, 2017. – Вип. 7, С.  281-287

 

Доц. Лещенко Н.А. Збереження та оновлення історичного середовища в контексті сталого розвитку міста

 

 Сучасні проблеми архітектури та   містобудування: Наук.-техн. збірник.–   К.:  КНУБА,  2017. – Вип. 47. С. 323-331
Доц. Лещенко Н.А. Збереження «духу місця» при ревалоризації забудови історичного малого міста

 

 Вісник Одеської державної академії   будівництва та архітектури. – Одеса:   ОДАБА, 2017. – Вип. 67. С. 147-153
Доц. Лещенко Н.А. Проблеми оновлення історичного міського середовища Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА,  2017. – Вип. 49. С. 155-161

 

Ст. викл. Бачинська О.В Греко-католики і їх храми Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА,  2017. – Вип. 49. С. 367-371

 

Асист.СуліменкоС.Ю.,проф. Сазонов К.О., проф. Анпілогова В.О.,доц. Левіна Ж.Г.  Технологія   комп’ютерного   моделювання об’єктів   дизайну за лініями  обрису поверхонь  обертання

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА,  2017. – Вип. 49.С.
Проф.Яблонська Г.Д., Коновалюк А.В. Актуализация проблемы взаимоотношения «человек-пространство». Теоретическо-философские основы

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА,  2017. – Вип. 49. С. 290-301
Доц. Семикіна О.В. Архітектура перших радянських аеропортів Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування» Випуск 47.- К.КНУБА, 2017. С. 276-283

 

Доц. Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу(частина 1, американські аеропорти)

 

Науково-технічний збірник Сучасні проблеми архітектури та містобудування. –Вип.48 .- Київ:КНУБА.- 2017. С. 166-172
Проф. Бачинська Л.Г., ст. викл. Бачинська О.В. Особливості формування забудови Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: причини та тенденції

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2017. Вип. 47 С. 273-279
Ст. викл. Бачинська О.В Історія адміністративно-політичтих статусів.

 

Регіональна політика: істория, політико-правові засади, архітектура, урбаністика: Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 2.С. 147-153

2016 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях.

 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення конференції, рік
V.Tovbych,

A.Viazovska

Cultural identy and landscape Kulturowa I cywilizacyina tozcamosc Polakow – sztuka jaco inspiracja do dziaton,  IV Mieznarodowa konferencja Naukowa w Spale. Lublin 2016. Р. 78-85

 

V.Tovbych,

S. Michalchenko

Проблеми збереження та реставрації історичних фортифікацій  Київщини на прикладі Київської фортеці

 

Current issues in research, conservation and restoration of historical fortification,  Chelm, 2016. Р. 67-78
Проф. Товбич В.В. До єдиного архітектурно-будівельного європейського інвестиційного простру

 

ІІ міжнародна конференція «Архітектура історичного Києва, ландшафт і вода » КНУБА, 2016р. С. 34-45
N.Leshchenko Pre-project research cycle of the architectural environment of the small town’s historical center as an analytical stage of it reconstruction

 

Underwater Technologies, 2016. Р.205-215
N.Leshchenko New construction and reconstruction of the historic architectural environment in a view of zones of protection the monuments of architecture and town planning

 

Motrol, 2016, Р.340-349
O. Bachyns’ka The greek temples of Nizhin International scientific-practical conference of young scientists: «Build master class-2016», Kyiv, 2016. C. 65-66

 

Проф. В.В.Товбич,

С.В.Михальченко,

Доц. Г.В.Гетун

 

Історія використання бетону в конструкціях Тараканівського форту, спорудженого в XIX ст Містобудування та територіальне планування, .№ 61, Київ, КНУБА, 2016р. Ст. 381-385
Проф. В.В,Товбич,

Чжан Синь Му

 

Використання динамічного демоекономічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю

 

Сучасні проблеми архітектури і містобудування, .№44, Київ, КНУБА, 2016р. Ст.230-236
Проф. П.М. Куліков,

проф. В.В Товбич

 

Цивілізована наукова дискусія – шляхи до вирішення образу історичного міста

 

Сучасні проблеми архітектури і містобудування, Київ, №46, КНУБА, 2016р. С. 236-242
Проф. В.В.Товбич,

С.В.Михальченко,

Доц. Г.В.Гетун

 

Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України Містобудування та територіальне планування, Київ, .№ 61, КНУБА, 2016р. Ст. 78-89
Проф. В.В.Товбич,

С.В.Михальченко,

Доц. Г.В.Гетун

 

Актуальні питання нормативно-правового збереження технічного регулювання у будівельній галузі сфери національної безпеки України

 

 Сучасні проблеми технічного регулювання     в  будівництві, Київ, .№ 2, КНУБА, 2016р.   Ст.  48-56
Асп. О.В.Кисіль,

С.В.Михальченко,

проф. В.В.Товбич

 

Перспективи створення технопарку для переробки та утилізації відходів різного типу та території відчуження Чорнобильської АЕС

 

 

ІІ міжнародна конференція «Архітектура історичного Києва, ландшафт і вода »

КНУБА, 2016р. С. 55-68

Проф. В.В,Товбич Структура архітектурно-містобудівної діяльності  Науково-практична конференція  «Актуальні  проблеми розвитку архітектури,   містобудування, дизайну та мистецтва»   Полтава, 2016. С. 123-130

 

Доц. Лещенко Н.А. Вплив контекстів на формування та розвиток міського архітектурного середовища

 

 Сучасні проблеми архітектури та   містобудування,  2016р.С. 34-42
Доц. Лещенко Н.А. Міста-музеї чи міста для життя

 

 Містобудування та територіальне   планування, 2016 С. 135-142
Доц. Лещенко Н.А. Сучасна функціональна адаптація історичних будівель в умовах реконструкції історичних центрів малих міст

 

Архітектурний вісник КНУБА, 2016. С. 15-22
Доц. Лещенко Н.А. Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста

 

Містобудування та територіальне планування, 2016 С. 256-265
Доц. Лещенко Н.А. Ревалоризація історичного середовища як умова сталого розвитку малого міста

 

 Збірник наукових статей IV Міжнародної   науково-практичної конференції «Барська   земля Поділля: європейська спадщина та   перспективи сталого розвитку», 2016 С. 67-   78
Доц. Г.В. Літошенко,

Доц. Г.Г. Суліменко

Асист. І.Д. Ватрич

Деякі аспекти викладання комп’ютерної графіки – практика та творчість Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №40.-К. : КНУБА, 2016 р. С. 203-215

 

 Доц. Г.В.Кузьміна,

Асист. А.А.Фролов

Синтез методів віртуального та макетно-графічного моделювання в курсі дисципліни «Архітектурна композиція»

 

VIII Всеукраїнська наукова конференція. Сучасна архітектурна освіта, КНУБА,2016 р. С. 178-189
Доц. Г.В.Кузьміна Сучасні тенденції проектування малих архітектурних форм в міському середовищі

 

II міжнародна науково-практична конференція. Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода, КНУБА, 2016 р. С. 145-151
Асист. О.А. Чала

 

Засоби реконструктивної адаптації існуючих рекреаційних зон до сучасних вимог безбар’єрного архітектурного середовища

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування, Збірник№ 46, 2016р С. 35-46
Доц. А.В.Михайленко

Доц. О.В. Левченко

Технології BIM та засоби обміну даних в форматі IFC

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування, №44, 2016р. С. 87-93
Доц. А.В.Михайленко

проф. О.В. Кащенко,

доц. Т.О. Кащенко,

А. Антао

Інформаційні технології в архітектурній освіті  Навчальний посібник., Харків. 2016 р. С. 67- 82
Доц. О.В. Семикіна Зародження архітектури аеропортів

 

 Сучасні проблеми архітектури та   містобудування. -Вип.42.- Київ: КНУБА.-   2016. С.103-108.
Проф. К.О.Сазонов,

доц. Г.Г. Суліменко,

асист. С.Ю. Суліменко

Моделювання поверхонь обертання на перспективних зображеннях

 

Збірник  наукових праць «Сучасні проблеми моделювання», випуск №5, м. Мелитополь, 2016р.С. 110-116
Ст. викл. Бачинська О.В  Специфіка взаємин   Російської Православної  Церкви з державою

 

 Збірник  наукових праць «Регіональна   політика: історичні витоки, законодавче   регулювання, практична реалізація», м.   Київ, 2016р. Вип. №2, С. 202-205
Проф. Г.Д. Яблонська

 

Простір багатоквартирного житла

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.45.- Київ: КНУБА.- 2016. С.403 -412.
Асист. С.Ю. Суліменко

 

Конструктивно-параметричний аналіз формоутворення еліпсів за їх лініями обрисів

 

 Сучасні проблеми архітектури та   містобудування. -Вип.42.- Київ: КНУБА.-   2016. С.109 -115.
Асист.С.Ю. Суліменко,

проф. В.О. Анпілогова,

доц. Ж.Г.Левіна

 

Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініями обрисів Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.44.- Київ: КНУБА.- 2016. С.320-325
2015 рік. Видавнича діяльність: статті, книги, тези; доповіді на конференціях

 

Автор Назва Видавництво чи місце проведення конференції, рік
Доц. О. В. Левченко Використання формату IFC в технології ВІМ «інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання»

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.39.- Київ: КНУБА.- 2015. С.240-248
Проф. А. Д. Яблонская,

асп. А. В. Коновалюк

“Врата восприятия” человека и когнитивно-психологическая архитектура.

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.38.- Київ: КНУБА.- 2015. С.321-328
Доц. Лещенко Н.А. Пропозиції по реконструкції архітектурного ансамблю історичного центру міста Бар Вінницької області

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.38.- Київ: КНУБА.- 2015. С.174-183
Проф. А. Д. Яблонская Социально-пространственная тектоника жилых структур. Опыт практической реализации. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. -Вип.38.- Київ: КНУБА.- 2015. С.174-183