Про кафедру

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

Є В Р О П Е Й С Ь К А  А Р Х І Т Е К Т У Р Н А  Н А У К А – У К Р А Ї Н І

BOGUSŁAW PODHALAŃSKI D.Sc., Ph.D., Ing., Arch., Prof. T. Kościuszko Cracow University of Technology (Poland) Faculty of Architecture, Institute of City and Regions Design, City Rebuilding Laboratory

БОГУСЛАВ ПОДХАЛЯНСКІ докт. арх. хаб., інж., арх., професор Інститут проектування міст і регіонів, Лабораторія віднови міст, Архітектурний факультет Краківської політехніки (Польща)

ДАТА, ЧАС,
АУД.,  Т Е М А  Л Е К Ц І Ї
30.10.  
1. SHOULD WE, AND IF SO, HOW DO WE PROTECT RUINS AND THEIR SURROUNDINGS AS THE CULTURAL HERITAGE OF A REGION? Чи і як зберігати руїни та їх оточення як культурну спадщину регіону
30.10.
2 ENERGY SAVINGS OR A RETURN TO ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CANDLES? Ощадність енергії чи повернення до екологічних свічок?
31.10.  СЕМІНАР
3.BETWEEN EARLY-CHRISTIAN ARCHITECTURAL FORM AND POSTMINIMALISM Між ранньохристиянською архітектурою і постмінімалізмом
2.11. 
4. A SURPRISING PICTURE OF THE METROPOLIS. Несподіваний образ метрополії
2.11. 
5. DO STUDENTS WILL OPEN THEIR OWN FIRMS AFTER GRADUATION? Чи студенти відкриватимуть власні фірми після навчання?
5.11. 
6. PLUS RATIO QUAM… INTUITIO Більше розуму, ніж …інтуїції
5.11. 
7. THE IMAGE OF THE CITY OR A CITY ICON? Образ міста чи місто-ікона?

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КРАКІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАПРОШЕННЯ

І  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР І КРУГЛИЙ СТІЛ

 «К И Ї В – Л Ь В І В – К Р А К І В :

Ц И В І Л І З А Ц І Й Н И Й   В И Б І Р»

  

31 жовтня – 1 листопада 2018

 

М.Київ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В АРХІТЕКТУРІ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КРАКІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАКЛАД ВІДНОВИ МІСТ A52

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ТА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ

     МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

 проф. Плоский В.О. (голова) (Київ,Україна)

проф. Товбич В.В. (Київ,Україна)

проф. Подхаляньскі Б.К. (Краків, Польща)

проф. Тімохін В.О. (Київ,Україна)

проф. Криворучко Ю.І. (Львів,Україна)

ієромонах арт.-пласт. Бартковяк Л. (Краків, Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Товбич В.В. (голова),

Михальченко С.В., Лещенко Н.А. Бачинська О.В.

РОБОЧІ МОВИ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ:

українська, англійська, польська

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Київський національний університет

будівництва і архітектури

вул.Преображенська,2,

архітектурний факультет,

кафедра інформаційних технологій в архітектурі. к.113А

Тел..+38 (044) 245 48 40

E-mail: arch-knuba@i.ua

 

П Р О Г Р А М А

 міжнародного наукового семінару

і круглого столу  

«К И Ї В – Л Ь В І В – К Р А К І В :

Ц И В І Л І З А Ц І Й Н И Й   В И Б І Р»

31 жовтня 2018

 

9.30-10.00 – реєстрація учасників

10.00 – відкриття міжнародного наукового семінару

проф. В.Плоский, проректор з наукової роботи КНУБА

проф. Кащенко О.В. – декан архітектурного факультету КНУБА

 

10.15 – проф. В.Товбич (Київ,Україна)

«АРХІТЕКТУРНІ ВИМІРИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ СУЧАСНОСТІ»

10.30 – проф. Б.Подхаляньскі (Краків, Польща)

«ПОМІЖ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЮ АРХІТЕКТУРОЮ І ПОСТМІНІМАЛІЗМОМ»

11.30 – проф. Ю.Криворучко (Львів,Україна)

«СХІД І ЗАХІД ЮРІЯ НОВОСЄЛЬСЬКОГО»

 12.30 – доц. О.Бачинська (Київ,Україна)

«ВЕЛИКИЙ САКРУМ МАЛИХ ОБ’ЄКТІВ»

13.00 – ієромонах арт. Бартковяк Л., згромадження Воскресіння Ісуса Христа (Краків, Польща)

«ВІД СВЯЩЕНИКА ПРО АРХІТЕКТУРУ»

 14.00 – ПЕРЕРВА

 15.00 – 17.00 КРУГЛИЙ СТІЛ

МОДЕРАТОРИ:

проф. В.Товбич, проф. Б.Подхаляньскі, проф.В.Тімохін, проф. Ю.Криворучко

 1 листопада 2018

 9.00 – 20.00

Виїзне засідання

міжнародного наукового семінару

«К И Ї В – Л Ь В І В – К Р А К І В :

Ц И В І Л І З А Ц І Й Н И Й   В И Б І Р»

Чернігів, управління архітектури міської ради

 

 

Запрошуємо колег взяти участь у конференції

 

Майстер-клас по створенню BIM-моделі в середовищі ArchiCad 4 жовтня 2017 року

Кафедра інформаційних технологій в  архітектурі (ІТА) була створена на архітектурному факультеті у 2004 році.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою. Готує бакалаврів архітектури, спеціалістів і магістрів за спеціальністю „Архітектура будівель і споруд” (спеціалізація – „Інформаційні технології в архітектурі”). Здійснює підготовку аспірантів. Забезпечує спеціальну комп’ютерну й інформаційну підготовку в галузі проектування та оптимізації проектних рішень архітектурних об’єктів напрямів: „Архітектура” (зі спеціальностей „Архітектура будівель і споруд”, „Містобудування”, „Дизайн архітектурного середовища”) та „Мистецтво” (за фахом „Образотворче мистецтво”).

Очолює кафедру доктор архітектури, професор Товбич В. В.