ПРО КАФЕДРУ ХІМІЇ

Кафедра хімії була започаткована в 1944р.  З 2010 р. кафедру очолює д.х.н., проф. Гречанюк Віра Григорівна.

Завідувач кафедри хімії д.х.н., проф.Гречанюк Віра Григорівна

В 1944 році в Київському інженерно-будівельному інституті (сьогодні Київський національний університет  будівництва і архітектури)  була створена кафедра хімії, яку по 1956 рік очолював к.х.н., проф. Ф.П. Лоханько (1884-1960). Він надрукував ряд наукових праць, підготував навчальний посібник з органічної хімії.

З 1956 по 1972 роки кафедру хімії очолював к.т.н., доц. М.М. Фока (1903 – 1983).Він є автором 23 наукових та науково-методичних праць. За багаторічну бездоганну роботу нагороджений орденом Трудового  Червоного прапора.

З 1972  по 2010 роки кафедру хімї очолював  академік УТА, д.т.н. ,проф. Б.М.Ємельянов. Його наукові розробки відзначені золотою медаллю на міжнародній виставці у м. Лейпциг. Він є автором 175 наукових праць, в тому числі 40 авторських свідоцтв та патентів.

З 2010 року кафедру хімії очолила к.х.н., проф. В.Г. Гречанюк. Основним напрямком її наукової діяльності є вивчення фізико-хімічних  властивостей корозійностійких композиційних матеріалів на основі міді. Під її керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації. Вона є автором понад 120 наукових праць, в тому числі 7 авторських свідоцтв та патентів.

З 1961 по 1996 рік на кафедрі працювала к.х.н, доцент О.А.Ласька – лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 450 наукових праць. Серед них підручники:   Б.М. Ємельянов  і   Г.І. Бердов  „Химия”,

М.О. Мартинов „Курс органической химии”; В.Г. Гречанюк „Фізична хімія  і хімія   силікатів”;    Б.М.Ємельянов, Г.І.Бердов, О.О. Бондар, П.С. Шилюк  ”Хімія”; наукові монографії: Б.М.Емельянов „Инструмент из сверхтвёрдых материалов на керамических святках”; Є.А. Ласька „Гідрофобізація”; М.О Мартинов і В.А.Візир „Технология производства кермических красок”; І.Ф. Руденко „Регулирование процессов структурообразования сырьевых цементних шламов”; І.Ф. Руденко „Регулирование физико-химических свойств технических дисперсий”;

Смоляр А.С., Б.М.Ємельянов, Пащенко Є.А., Крюкова А.Р., Манжелєєв І.В. „Кристаллизация цинкосодержащих стёкол при атмосферном и высоком давлении”.