Наукова діяльність кафедри хімії

Наукова діяльність кафедри хімії

На кафедрі хімії під керівництвом проф. В.Г. Гречанюк досліджуються проблеми створення нових ефективних матеріалів і технологічних процесів для використання в будівництві і техніці.

При кафедрі під керівництвом проф. Г.М. Кочетова створена лабораторія з розробки ресурсозберігаючих технологій очищення токсичних стічних вод промислових виробництв з утилізацією цінних речовин.

Під керівництвом проф.В.Г.Гречанюк, доц. І.Ф. Руденко і В.О.Чорновол вивчаються процеси корозії парофазних композиційних матеріалів на основі міді.

Доц. Вітовецька Т.В. проводить наукову роботу за напрямком біохімічних досліджень природної води на вміст органічних сполук азоту та фосфору.

Процеси створення нових технологічних засобів для фінішної обробки напівпровідникових і силікатних матеріалів вивчаються під керівництвом ст. викладача В.Ю. Апанасенко.

Проблеми найновітніших технологій в галузі нанохімії досліджує доц. О.В.Присяжна.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 500 наукових праць.

За темами наукових розробок укладено договори про наукове та навчальне співробітництво із Словенським Державним університетом та університетом «Дунеря де Джос» м. Галац (Румунія).

Наукова діяльність кафедри хімії:

Роботи з посиланням на сайт за 2019 рік:

1. V. Polyakov,     A. Kravchuk,     G. Kochetov,     O. Kravchuk Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended  solids in rapid sand filters// Eureca “Physics and engineering” Tallin, Estonia. 2019, 1(20). – P. 28 – 35.  http://eu-jr.eu/engineering/article/view/827

2. O. Kovalchuk, G.Kochetov, D.Samchenko, A.Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline¬activated materials// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. ‒ 2/10 (98) (2019). ‒ Р 27 – 34. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160959

3. M. Monastyrov, T. Prikhna,  B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis, O. Prysiazhna Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders // Nanotechnology Perceptions. 2019. – 15. – P. 48–57. https://www.researchgate.net/publicatio/334891790_Electroerosion_dispersion_sorption_and_coagulation_for_complex_water_purification_Electroerosion_waste_recycling_and_manufacturing_of_metal_oxide_and_alloy_nanopowders

4. Polyakov, V., Kravchuk, A., Kochetov, G.,  Kravchuk, O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters./ EUREKA, “Physics and Engineering” – 2019. – 1(20).- P.28-35 (Scopus). Doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827. http://eu-jr.eu/engineering/article/view/827;

5. Monastyrov, T. Prikhna, B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders// Nanotechnology Perceptions. ‒ 2019. ‒ 15. ‒ P. 48 ‒ 57. (Scopus). doi.org/10.4024/N24MO18A.ntp.15.01. https://www.researchgate.net/publication/334891790_Electroerosion_dispersion_sorption_and_coagulation_for_complex_water_purification_Electroerosion_waste_recycling_and_manufacturing_of_metal_oxide_and_alloy_nanopowders

6. G. Kochetov, L. Potapenko, D.Samchenko Kinetic studies of ferritision wastewater treatment for industrial facilities / 9h World conference on innovation and computer science (INSODE-2019), Antalya ‒Turkey; 26-28 April 2019. P. 5. http://globalcenter.info/insode/?page_id=740

7. Kochetov, D. Samchenko, B.Yemchura// Energy-saving integrated ferritisation treatment of nickel-containing wastewater  // 22nd International symposium “The environment and the industry”, Bucharest ‒ Romania; 26 ‒ 27 September 2019, Р.33. http://www.simiecoind.ro/wp-content/uploads/2019/09/Programme-SIMI-2019.pdf

8. Г. Кочетов, Д. Самченко, О.Дашковська Вдосконалення феритизаційної переробки гальванічних відходів // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», //Київ; 14 – 15 листопада 2019 р., С. 141 ‒ 143. https://www.science-community.org/uk/node/207418

9. Г. М. Кочетов, А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Б.М. Ємчура //Удосконалення комплексної феритної очистки промислових стічних вод //74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків; 5 – 6 березня 2019р., С.22. http://gps.kh.ua/wp-content/uploads/2019/01.07.pdf

10. О.Ю. Ковальчук, Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко //Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв // VIII науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків; 20 ‒ 22 листопада 2019р., С.155 -156 . http://conf.kart. edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf

 

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2019 рік:

1. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Витовецкая Т.В.//Современное состояние электронно-лучевых  технологий, применяемых в различных областях техники //Наука и образование. Сб.трудов Х111 Международной научной конференции 4-13.01.2019, Хайдусобосло (Венгрия), с.41-43

2. B.Yemchura, G. Kochetov, D. Samchenko, T. Prikhna // Ferritization-based treatment of zinc-containing wastewater flows: influence of aeration rates // 2nd Euro-mediterranean conference for environmental integration (EMCEI 2019), Sousse -Tunisia;10-13 October 2019. P. 50. http://emcei.net;

3. О.О. Пасічна, О.М. Арсан, O.O. Годлевська, Л.О. Горбатюк, Т.В. Вітовецька //Особливості впливу йонів важких металів на занурені вищі водяні рослини та зелені нитчасті водорості. // «BIOLOGICAL SYSTEMS: THEORY AND INNOVATION» «БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ ТА ІННОВАЦІЇ» Науково-практичний журнал. Розділ ЕКОЛОГІЯ.  Vol.10, №3, 2019 c. 70 -78

4.   Т.О. Пріхна, В.Я. Подгурська, О.П. Осташ, Б.Д. Василів, В.Б. Свердун, М.В. Карпець, Т.Б. Сербенюк Вплив технології отримання композитів на основі МАХ-фаз титану на зношування в контакті з міддю. Ч.2. Одностадійна технологія // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – Том 55, №1. – С. 7-14

5.          T.A. Prikhna, M. Eisterer, M. Rindfleisch, V.V. Romaka, M. Tomsic, V.E. Moshchil, M.V. Orlovsky, M.V. Karpets, V.B. Sverdun, S.S. Ponomaryov, A.V. Shaternik, A.V. Kozyrev Correlations between superconducting characteristics and structure of MgB2-Based materials, ab-initio modeling // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019. – Vol. 29, Is. 3. – Р. 1-72.

6.   T.A. Prikhna, P.P. Barvitskyi, A.V. Maznaya, V.B. Muratov, L.N. Devin, A.V. Neshpor,V. Domnich, R. Haber, M.V. Karpets, E.V. Samus, S.N. Dub, V.E. Moshchil Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide // Ceramics International. – 2019. – Vol. 45. – Р. 9580–9588

7. T. A. Prikhna, M. Eisterer, M. Rindfleisch, A.V. Kozyrev, A.V. Shaternik, V. E. Shaternik, M. Tomsic, V. E. Moshchil, M. V. Karpets, V. B. Sverdun, S. S. Ponomaryov, V. V. Romaka, P. P. Seidel MgB2 wires and bulks with high superconductive performance // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019. – Vol. 29, Is. 5. – Р. 1-5 Digital Object

8. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Витовецкая Т.В. //Современное состояние электронно-лучевых технологий, применяемых в различных областях техники// Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г.

9. Manulyk A., Grechanyuk N. I.,  Grechanyuk V.G.// Precipitation-strengthened and microlayered bulk copper and molybdenum-based nanocrystalline materials produced by high-speed electron-beam evaporation-condensation in vacuum: Structure and phase composition// 24 th International Conference on Advanced Materials & Nanotechnology, October 21-22, 2019, Rome, Italy, P. 29-30

10. Manulyk A., Grechanyuk N. I., Kucherenko P.P., Melnik A.G., Grechanyuk I.N., Smashnyuk Y.A., Grechanyuk V.G.//New electron-beam equipment and technologies for production of advanced materials using vacuum melting and evaporation methods developed at SPE «ELTEKHMASH»// Proceedings of 20 th World Congress on Materials Science and Engineering, June 24-26, Vienna, Austria, 2019, P.29-30

Роботи з посиланням на сайт за 2018 рік:

1. V. Biletsky, V. Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus , Yu. Kovalchuk , T. Romanyshyn , A. Yurych EXAMINING THE CURRENT OF DRILLING MUD IN A POWER SECTION OF THE SCREW DOWNHOLE MOTOR// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2/5(92)2018, Pages 41 – 47. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/8295

2. Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Yu. Kovalchuk, V. Hnieushev, Yu. Shapchenko// THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF USING A THERMAL PUMP EFFECT IN GAS PIPELINE SYSTEMS//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1/8(91)2018, Pages 39 – 48. // http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/7249

3. Grechanyuk, N.I., Grechanyuk, V.G. //Precipitation-Strengthened and Microlayered Bulk Copper- and Molybdenum-Based Nanocrystalline Materials Produced by High-Speed Electron-Beam Evaporation–Condensation in Vacuum: Structure and Phase Composition// Powder Metallurgy and Metal Ceramics 201856(11-12), pp. 633-646 //https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045312562&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4acffb97a92fcbcffaa5ae4e9770fbd6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602802591%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2018 рік:

1. Н.И.Гречанюк, В.Г.Гречанюк, Конденсированные с паровой фазы дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщ. 1. Структура и фазовый состав.//Современная электрометаллургия, № 1, 2018, с.42-50

2. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Пасько А.В.// Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів//Проблеми водопостачання водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. м.Київ, 2018, Вип. 28, с.180-187

3. Колодько А.О., Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод// Енергоефективність в будівництві та архітектурі. М.Київ, 2018, Вип. 24, – с.59-66

4. Пат. 123100 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії. Заявник та патентовласник Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 085343; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

5.Пат. 123099 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії.  Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 08533; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

 

Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік:

 1. Grecyanyuk N.I., Baglyuk G.A., Kucherenko P.P., Melnik A.G., Grechanyuk I.N.,  Grechanyuk V.G., Smashnyuk Y.A. Laboratory Electron-Beam Multipurpose Installation L-2 for Producing Alloys, Composites, Coatings, and Powders. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2017, 56(1), 113-121 https://link.springer.com/article/10.1007/s11106-017-9878-4
 2. Гречанюк Н.И., Баглюк Г.А., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Смашнюк Ю.А. Лабораторная электронно-лучевая установка Л-2 многоцелевого назначения для получения сплавов, конденсированных композитов, покрытий и порошков. Порошковая металлургия, № 1/2, 2017, с. 147-159.  http://www.materials.kiev.ua/science/issue_content.jsp?id=141
 3. Т. А. Прихна, П. П. Барвицкий, С. Н. Дуб, В. Б. Муратов, М. В. Карпец, В. Е. Мощиль, С. С. Пономарев, А. А. Васильев Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2 // Сверхтвердые материалы. – 2017. – № 3. – С. 85–89 http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=120

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Гречанюк Н.И. Гречанюк В.Г. Дисперсно-упрочнённые и микрослойные объёмные  нанокристаллические  материалы на основе меди и молибдена, полученные методом высокоскоростного электронно-лучевого испарения-конденсации в вакууме.   Структура и фазовый состав. Порошковая металлургия  2017, №11/12, С. 29-45
 2. Гречанюк І.М., Смашнюк Ю.О., Кучеренко П.П.Мельник, А.Г.Гречанюк І.М.,  Гречанюк В.Г. Спосіб виготовлення трубних заготовок зі сплавів для нанесення жаростйких покриттів. Заявка навинахід « а 201609551, 2017 р
 3. Олександренко    О.П. , Г.М. Кочетов. Вдосконалення очищення відпрацьованих електролітів від сполук хрому методом феритизації. Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. 2017 р. Вип.26, C. 113-118.
 4. Пат. 113026 Україна, Е21 В 33/138. Склад для кріплення нестійких порід-колекторів. Кондрат Р.М., Дремлюх Н.С., Ковальчук Ю.І., заявник та патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u 2016.  06383; заявл. 13.06. 2016. Опубл. 10.01.2017 р. Бюл. № 1.

Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік:

 1. Гречанюк Н. И., Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И.Н., Смашнюк, Ю.А. Гречанюк В.Г. Новое электронно-лучевое оборудование и технологии получения современных материалов методами плавки и испарения в вакууме, разработанные в НПП «Элтехмаш».  Автоматическая сварка, № 5-6,  2016, С. 53-60. https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as/2016/06/08
 2. Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grecyanyuk N.I., Grechanyuk I.N., Zatovsky V.G.. Modern composite materials for switching and welding egvipment Information 2. Aplicаtion of hige-rate vacuum evaporation methods for manufacturing electric contacts and electrodes. The Paton Welding Jornal, February 2016. No 2 p. 34-39. https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tpwj/2016/02/06
 3. О.Г.Дзязько, С.А. Неділько, В.А.Куліченко Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ / О.Г.Дзязько, // Вісн. Київ. ун-ту, Київ, Хімія.- 2016.-Вип. 1(52). -с.9-12. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/himiya_52_2016.pdf

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:

 1.  Grechanyuk N. I., Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grechanyuk I. N., Zatovskii V.G., Kovalchuk D. The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications Electrotechnica & Electronica, № 5-6, 2016, P. 199-205
 2. Prikhna(Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based nanostructured multifunctional materials: properties and preparation in a wide pressure–temperature range Abstract of World Academy of Ceramics FORUM 2016 “Sustainable Ceramic Manufacturing Technologies”.June 14-17, 2016. – Marina di Ravenna, Ravenna, Italy. – P.8
 3. A.V. Kozyrev, T.V. Basyuk, A.V. Shaternik, P.P. Barvitskiy, T.A. Prikhna Pinning in MgB2 bulk superconductors manufactured under high pressure Abstract of Internatitional research and practitice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS «NANO-2016».24-27 August, 2016. – Lviv, Ukraine. – Р. 126
 4. V.A.Kulichenko, A.G.Dziazko, S.A.Nedilko Isomorphic substitution in the Ruddlesden-Popper phases  La4-xMexNi3O10+δ (Me=Ca, Sr, Ba). XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds . Ukraine, Lviv September 25-29.-P80 2016.
 5. Ковальчук Ю.І., Діденко Є.П., Е.А. Назаренко Е.А.. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лабораторних заняттях з хімії / матеріали XLI Міжнародної науково-методичної конференції, (м. Полтава, 18-19 лютого 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 415 с.
 6. ПАТ 10612 України, МПК G01 N 15/08 (2006.01). Установка для дослідження водопроникності текстильних матеріалів / заявники та патентовласники Кириченко О.В., Ковальчук Ю.І. – u2016 00316; 1 5.01 .2016; Опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік:

 1. Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grecyanyuk N.I., Grechanyuk I.N., Zatovsky V.G.Modern composite materials for switching and welding egvipment  Information 2. Aplicаtion of  hige-rate vacuum evaporation methods for manufacturing electric contacts and electrodes.  The Paton Welding Jornal, February 2016.  No 2 p. 34-39. https://patonpublishinghouse.com/tpwj/pdf/2016/pdfarticles/02/7.pdf
 2. Md. Serajul Haque Faizi and Elena V. Prisyazhnaya Crystal structure of di-μ-chlorido-bis(chlorido{N1 -phenyl-N4-[(pyridin-2-yl- κN)methylidene]benzene-1,4-diamine-κN4 }mercury(II))  Acta Cryst. (2015). E71, m175–m176
 3.  Md. Serajul Haque Faizi and Elena V. Prisyazhnaya. Crystal structure of N1-phenyl-N4-[(E)-(pyren-1-yl)methylidene]benzene-1,4-diamine  Acta Cryst. (2015). E71, 261–263 https://pdfs.semanticscholar.org/17f7/397dec04708e6af7f2a6c5bcea3f821fc574.pdf
 4. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, О.В. Старостіна. Структура і корозійна стійкість КМ Сu-Mo-Zr-I, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя №2(78), 2015р., ст. 115-120. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5830
 5. Md. Serajul Haque Faizi, Elena V. Prisyazhnaya and Turganbay S. Iskenderov Crystal structure of dichlorido{N1-phenyl-N4-[(quinolin-2-yl- κN)methylidene] benzene-1,4-diamine-κN4 }mercury(II)  Acta Cryst. (2015). E71, m46–m47 https://pdfs.semanticscholar.org/791e/6d6031b730f515ad23937fc1c74e0447b046.pdf
 6. Sergiy Nedilko, Olexander Dzyazko, Vadym Kulichenko, Victoria Chornovol. A study of nonstoichiometric oxides in the Ln-Ni-O (Ln=La, Pr, Nd) system // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2015 V.3.- N2.-p.89-92 http://kyivtoulouse.univ.kiev.ua/journal/index.php/fruajc/issue/view/3

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:

 1. Кочетов Г.М. ,  СамченкоД.М.,  Костигін.В.О. Пат. UA  95723  U , МПК 2015.01, СO2F 1/00. Спосіб очищення стічних вод від іонів нікелю (II)/  – № u 2014 04431; Дата подан. заявки 25.04.2014; Опубл. 12.01.2015;  Бюл. №1
 2. Гречанюк  М.І., Гречанюк І.М., Затовський В.Г., Гречанюк В.Г. Композиційний матеріал для електричних контактів та спосіб його отримання. Позитивне  рішення по заявцi  а 2015 10758  на винахід від 05.11.2015 р.