Викладацький та допоміжний склад кафедри хімії

Викладацький та допоміжний склад кафедри хімії

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів і 5 сумісників,  у тому числі: 4 професора: доктор хімічних наук, професор Віра Григорівна Гречанюк, доктор технічних наук, професор Генадій  Михайлович Кочетов, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук професор Тетяна Олексіївна Пріхна, доктор хімічних наук, професор Олександр Маркович Заславський  та 8 доцентів: кандидат технічних наук, доцент Ігор Феодосійович Руденко, кандидат технічних наук, доцент Олена Володимирівна Присяжна, кандидат хімічних наук,  доцент Тетяна Василівна Вітовецька, кандидат технічних наук, кандидат технічних наук,  доцент Вікторія Олександрівна Чорновол, кандидат хімічних наук, доцент Олена Володимирівна Дашковська, кандидат хімічних наук, доцент Артем В’ячеславович Козирєв,  кандидат технічних наук, доцент Олександра В’ячеславівна Маценко, кандидат технічних наук, доцент Юлія Ігорівна Ковальчук , старший викладач Валерій Юхимович Апанасенко, кандидат хімічних наук,  доцент Вадим Анатолійович Куліченко.

викладачi_i_спiвробiтники_кафедра_хiмiiВикладачі і співробітники кафедри хімії, 2015 р.
зав._каф._д.х.н._проф.Гречанюк_В.Г._читаe_лекцiю._з_фiзичноi_хiмiiЗавідуюча кафедрою, доктор хімічних наук, професор Віра Григорівна Гречанюк читає лекцію з фізичної хімії
к.т.н.,_доц._Руденко_I.Ф._читаe_лекцiюкандидат технічних наук, доцент Ігор Феодосійович Руденко читає лекцію
ст._викл._Апанасенко_В.Ю._ознойомлюe_студентку_з_роботою__приладустарший викладач Валерій Юхимович Апанасенко ознайомлює студентів з роботою приладу
к.т.н._доц._Чорновол_проводит__практичнi_заняття_зi_студунтами_ТБКВМкандидат технічних наук,  доцент Вікторія Олександрівна Чорновол проводить практичні заняття зі студентами ТБКВМ
к.х.н._доц.Вiтовец_ка_Т.В._проводит__дослiдикандидат хімічних наук,  доцент Тетяна Василівна Вітовецька показує досліди студентам